Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Benkes Ewa

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Berent Elżbieta

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Berg Anna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bernat Halina

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Beta Barbara Czesława

Dyrektor Technikum

Bęben Janusz

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Będzińska-Wosik Bożena

główny specjalista

Białkowska Małgorzata

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Białkowski Marek

poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne specjalistyczne

Bielawska-Adamczyk Agnieszka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Biernacka Grażyna Mirosława

Dyrektor Podstawowej Szkoły Muzycznej

Biernacka Małgorzata Beata

Powiatowy Urząd Pracy

Biernacka Beata

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Bilicka Małgorzata

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bill - Bielecka Beata

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bill - Bielecki Dariusz Andrzej

Ośrodki i Domy Kultury

Bilski Dobrosław

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Biniek Bożena

Centrum Świadczeń Socjalnych

Bińkowska Aneta