Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

podinspektor

Sztompka Barbara

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Sztuka-Tulińska Aleksandra

Dom Pomocy Społecznej

Szubert Izabela

Centrum Świadczeń Socjalnych

Szukiełojć Anna

Centrum Świadczeń Socjalnych

Szulc Izabela

Powiatowy Urząd Pracy

Szulczewska Ewa

Powiatowy Urząd Pracy

Szumska Aneta

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Szurek Krzysztof

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Szybińska Anna

Centrum Świadczeń Socjalnych

Szymacha Jolanta

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Szymajda Anna

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Szymańska Agnieszka

Centrum Świadczeń Socjalnych

Szymańska Joanna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Szymański Krzysztof

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

Szymański Tomasz Waldemar

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Szymański Piotr

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Szymczak Aleksandra

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Szymczyk Anna Dorota