Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Kontakt z UMŁ

Urząd Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center
Tel.: + 48 (42) 638-44-44

FAX: +48 (42) 272-60-01

LCKM@UML.LODZ.PL


e-mail: lckm@uml.lodz.pl. Maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem poczty elektronicznej, to 20 megabajtów.

ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza UMŁ (Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UMŁ na platformie ePUAP: /s551nj3qkq/SkrytkaESP.

www: https://uml.lodz.pl/
BIP: https://bip.uml.lodz.pl/

NIP: 725-00-28-902

REGON Urzędu Miasta Łodzi: 000514182
REGON Miasta Łodzi: 472057632

Kod Miasta Łodzi w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT): 1061011

Godziny pracy Urzędu

Informacja dotycząca wnoszenia dokumentów na informatycznych nośnikach danych 

Informacja dotycząca weryfikacji podpisu elektronicznego