Kontakt z UMŁ

e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
Maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia do Urzędu Miasta Łodzi z wykorzystaniem poczty elektronicznej, to 20 megabajtów.

ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza UMŁ (Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UMŁ na platformie ePUAP: /s551nj3qkq/SkrytkaESP

Tel.: +48 (42) 638 44 44
www: uml.lodz.pl/urzad/
BIP: https://bip.uml.lodz.pl/

Przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych:

NIP: 725-00-28-902

REGON Urzędu Miasta Łodzi: 000514182
REGON Miasta Łodzi: 472057632

Kod Miasta Łodzi w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT): 1061011

Godziny pracy Urzędu

Informacja dotycząca wnoszenia dokumentów na informatycznych nośnikach danych 

Informacja dotycząca weryfikacji podpisu elektronicznegoMetryka strony i historia zmian