Konsultacje społeczne „Jaki Ogród Botaniczny w Łodzi?”

Załącznik
do zarządzenia Nr 5017/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 1 września 2020 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych „Jaki Ogród Botaniczny w Łodzi?”

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie w terminie od dnia 10 września 2020 r. do dnia 2 października 2020 r. do godz. 23:59, konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łodzi, których przedmiotem są zagadnienia dotyczące rozwoju Ogrodu Botanicznego w Łodzi.
2. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii dotyczących przedmiotu konsultacji, który został określony w ust. 1.
3. Jako grupy interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególnie pożądane z punktu widzenia tematyki konsultacji i interesu publicznego, określa się mieszkańców miasta Łodzi, którzy korzystają z oferty Ogrodu Botanicznego w Łodzi, mieszkańców którzy są zainteresowani przyrodą w Łodzi oraz mieszkańców zamieszkujących w sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

§ 2. Formularz konsultacyjny stanowiący załącznik do ogłoszenia będzie dostępny
do pobrania nie później niż w dniu 2 września 2020 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl).

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:

 1. protokołowanego publicznego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 12 września 2020 r. w godz. od 15:00 do 16:00 w altanie Ogrodu Botanicznego w Łodzi przy wejściu od strony ul. Retkińskiej;
 2. zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym, który można przekazać:
  1. drogą elektroniczną na adres: wks@uml.lodz.pl lub poprzez wypełnienie formularza na stronie www.vox.uml.lodz.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź,
  3. bezpośrednio w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od pasażu Schillera);
 3. dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się przy wejściach do Ogrodu Botanicznego w Łodzi od strony ul. Retkińskiej oraz od ul. Krzemienieckiej w dniu 12 września 2020 r. w godz. od 16:00 do 18:00;
 4. protokołowanego warsztatu konsultacyjnego z ekspertami, który odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. w godz. od 16:00 do 18:00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy al. Kościuszki 19;
 5. protokołowanego spotkania konsultacyjnego online, które odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. w godz. od 17:00 do 19:00, do którego link dostępny będzie na stronie www.lodz.pl.

§ 4. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu podczas protokołowanego publicznego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, zgłoszonych podczas dyżurów konsultacyjnych oraz protokołowanego spotkania konsultacyjnego online);
 2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed 10 września 2020 r. albo po 2 października 2020 r.

Metryka strony i historia zmian