Wykaz nieruchomości oraz części nieruchomości położonych w Łodzi przy: al. Władysława Bartoszewskiego bez numeru oraz ul. Budziszyńskiej bez numeru, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 5 lat w drodze bezprzetargowej

Publikacja od 24.05.2024 r. do 14.06.2024 r.


Metryka strony i historia zmian