Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Informacja

na podstawie art. 16 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.; dalej zwana „ustawą”)

 1. W dn. 9 października 2015 r. odbyło się spotkanie podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w osobach Pana Tomasza Obary (nr rej. MAiC 00168), Pana Tomasza Pielużek (nr rej. MAiC 00323) i Pana Konrada Rycerza (nr rej. MAiC 00322) z dyrektorem Wydziału Prawnego UMŁ r. pr. drem Marcinem Górskim, w trybie art. 14 ust. 1 ustawy.
 2. Spotkanie zostało poprzedzone złożeniem przez Pana Tomasza Obarę i Pana Tomasza Rycerza wystąpienia pisemnego, złożonego w tut. Urzędzie w dn. 25 września 2015 r. przez Pana Tomasza Obarę i w tym samym dniu przez Pana Konrada Rycerza.
 3. Podczas spotkania podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową złożyły pisemne oświadczenia określone w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy. W oświadczeniach wskazano, że Pan Tomasz Obara swoją działalność wykonuje na rzecz p. Konrada Rycerza, Pan Marcin Pielużek wykonuje działalność cyt. „na żecz Tomasza Obary”, zaś Pan Konrad Rycerz wyjawił cyt. „iż swoje usługi świadczę na rzecz Tomasza Obary”.
 4. Tożsamość podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową i składających oświadczenia wskazane w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy ustalono w oparciu o okazane dokumenty, których kopie wykonano i załączono do akt.
 5. Podczas spotkania podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, w oparciu o art. 2 ust. 1 i 2 oraz 16 ust. 1 ustawy wskazały, że domagają się następujących rozstrzygnięć organu władzy publicznej w procesie stanowienia prawa:
  1. Pan Tomasz Obara oświadczył, że domaga się „rozstrzygnięcia, kiedy i gdzie zostanie opublikowane rozporządzenie wynikające z art. 16 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa”,
  2. Pan Tomasz Pielużek oświadczył, że stawił się w celu wykonywania zawodowej działalności lobbysty, jednak bez podania przyczyny od wykonywania czynności lobbysty odstępuje,
  3. Pan Konrad Rycerz oświadczył, że domaga się wydania wewnętrznego zarządzenia przez Panią Prezydent w myśl art. 16 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
  4. Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oświadczyły, że nie domagają się innych niż powyższe rozstrzygnięć na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

Metryka strony i historia zmian