Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

BRM nr 194/2019
Data: 14.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi wotum zaufania
Treść projektu: p19_194r_20190618.pdf
BRM nr 193/2019
Data: 13.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników
Treść projektu: p19_193r_20190618.pdf
BRM nr 192/2019
Data: 13.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej w Łodzi opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych
Treść projektu: p19_192r_20190618.pdf
BRM nr 191/2019
Data: 05.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p19_191r_20190606.pdf
BRM nr 190/2019
Data: 05.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w Kodeksie karnym dotyczących błędów medycznych
Treść projektu: p19_190r_20190606.pdf
BRM nr 189/2019
Data: 31.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p19_189r_20190603.pdf
BRM nr 187/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_187r_20190528.pdf
BRM nr 186/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi petycji
Treść projektu: p19_186r_20190528.pdf
BRM nr 185/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_185r_20190528.pdf
BRM nr 184/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji dotyczącej uruchomienia Łódzkiej Kolei Miejskiej
Treść projektu: p19_184r_20190528.pdf
BRM nr 183/2019
Data: 04.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2018 rok
Treść projektu: p19_183r_20190611.pdf
BRM nr 182/2019
Data: 04.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2018 i sprawozdania finansowego za 2018 rok
Treść projektu: p19_182r_20190611.pdf
BRM nr 181/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_181r_20190528.pdf
BRM nr 180/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_180r_20190528.pdf
BRM nr 179/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi dotyczącej wyremontowania jezdni przy ul. Bielicowej w Łodzi
Treść projektu: p19_179r_20190528.pdf
BRM nr 177/2019
Data: 05.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść projektu: p19_177r_20190610.pdf
BRM nr 176/2019
Data: 05.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Wiceprezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_176r_20190610.pdf
BRM nr 175/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i Dyrektora Domu Małego Dziecka w Łodzi
Treść projektu: p19_175r_20190528.pdf
BRM nr 174/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_174r_20190528.pdf
BRM nr 173/2019
Data: 05.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_173r_20190610.pdf
BRM nr 172/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_172r_20190528.pdf
BRM nr 171/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_171r_20190528.pdf
BRM nr 170/2019
Data: 22.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
Treść projektu: p19_170r_20190522.pdf
BRM nr 169/2019
Data: 21.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Lotników Lwowskich
Treść projektu: p19_169r_20190522.pdf
BRM nr 168/2019
Data: 15.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów
Treść projektu: p19_168r_190515.pdf
BRM nr 167/2019
Data: 08.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały stanowisko-apel o aktywny udział mieszkańców Łodzi w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Treść projektu: p19_167r_20190508.pdf
BRM nr 166/2019
Data: 08.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_166r_20190508.pdf
BRM nr 165/2019
Data: 08.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_165r_20190509.pdf
BRM nr 164/2019
Data: 08.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_164r_20190509.pdf
BRM nr 163/2019
Data: 07.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu: p19_163r_20190528.pdf
BRM nr 162/2019
Data: 06.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Treść projektu: p19_162r_20190507.pdf
BRM 161/2019
Data: 06.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p19_161r_190521.pdf
160/2019
Data: 17.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu: p19_160_20190617.pdf
159/2019
Data: 17.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu: p19_159_20190617.pdf
BRM nr 159/2019
Data: 06.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_159r_20190507.pdf
BRM nr 158/2019
Data: 06.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_158r_20190507.pdf
158/2019
Data: 14.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz
Treść projektu: p19_158_20190618.pdf
157/2019
Data: 14.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów
Treść projektu: p19_157_20190618.pdf
BRM nr 157/2019
Data: 06.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_157r_20190507.pdf
156/2019
Data: 14.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Maratońskiej 49 i 47/51
Treść projektu: p19_156_20190618.pdf
BRM nr 156/2019
Data: 06.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_156r_20190507.pdf
BRM nr 155/2019
Data: 06.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_155r_20190507.pdf
155/2019
Data: 14.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Pomorskiej 76 i 78
Treść projektu: p19_155_20190618.pdf
BRM nr 154/2019
Data: 06.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi Prywatnej Korporacji Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_154r_20190507.pdf
154/2019
Data: 14.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 53 i Pomorskiej bez numeru
Treść projektu: p19_154_20190618.pdf
153/2019
Data: 14.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Józefów bez numeru
Treść projektu: p19_153_20190618.pdf
BRM nr 153/2019
Data: 06.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działania Zarządu Dróg i Transportu
Treść projektu: p19_153r_20190507.pdf
BRM nr 152/2019
Data: 06.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu: p19_152r_20190507.pdf
152/2019
Data: 14.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Przyjacielskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/8 w obrębie G-31
Treść projektu: p19_152_20190618.pdf
BRM nr 151/2019
Data: 08.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść projektu: p19_151r_20190508.pdf


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 10:00)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 16455