Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

19/2020
Data: 20.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040
Treść projektu (skan): Bd_p20_019_20200121.pdf
Treść projektu: Bd_p20_019_edyt_20200121.pdf
18/2020
Data: 20.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_018_20200121.pdf
Treść projektu: Bd_p20_018_20200121.doc
17/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Łódź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego”
Treść projektu (skan): BRG_p20_017_20200120.pdf
Treść projektu: BRG_p20_017_20200120.doc
16/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – część III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Treść projektu (skan): BRG_p20_016_20200120.pdf
Treść projektu: BRG_p20_016_20200120.doc
15/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Miasto Łódź”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Treść projektu (skan): BRG_p20_015_20200120.pdf
Treść projektu: BRG_p20_015_20200120.doc
13/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BR_p20_013_20200120.pdf
Treść projektu: BR_p20_013_20200120.doc
11/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 5 w Łodzi przy ul. Łąkowej 13 poprzez połączenie Przedszkola Miejskiego nr 56 w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 71 i Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi przy ul. Łąkowej 13 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_011_20200120.pdf
Treść projektu: Ed_p20_011_20200120.doc
10/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4 w Łodzi przy ul. Rydzowej 19 poprzez połączenie Przedszkola Miejskiego nr 30 w Łodzi przy ul. Rydzowej 19 i Przedszkola Miejskiego nr 148 w Łodzi przy ul. Rydzowej 11 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_010_20200120.pdf
Treść projektu: Ed_p20_010_20200120.doc
9/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 33 poprzez połączenie Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 33 i Przedszkola Miejskiego nr 208 w Łodzi przy ul. Gdańskiej 84 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_009_20200120.pdf
Treść projektu: Ed_p20_009_20200120.doc
8/2020
Data: 17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2020 r.
Treść projektu (skan): MOPS_p20_008_20200120.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_008_20200120.doc
7/2020
Data: 10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2020 form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane
Treść projektu (skan): Ed_p20_007_20200113.pdf
Treść projektu: Ed_p20_007_20200113.docx
BRM nr 6/2020
Data: 10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do Prezydenta Miasta Łodzi o podjęcie działań zmierzających do wykonania przyłącza gazowego do znicza przy Pomniku Martyrologii Dzieci w parku im. Szarych Szeregów
Treść projektu (skan): p20_006r_20200117.pdf
Treść projektu: p20_006r_20200117.docx
6/2020
Data: 10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 17 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
Treść projektu (skan): Ed_p20_006_20200114.pdf
Treść projektu: Ed_p20_006_20200114.doc
5/2020
Data: 10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 9 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38
Treść projektu (skan): Ed_p20_005_20200114.pdf
Treść projektu: Ed_p20_005_20200114.doc
4/2020
Data: 10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 w Łodzi przy ul. Demokratycznej 61/63 poprzez połączenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łodzi przy ul. Sygnałowej 1 i Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi przy ul. Demokratycznej 61/63 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_004_20200114.pdf
Treść projektu: Ed_p20_004_20200114.doc
3/2020
Data: 10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Łodzi przy ul. dr. Seweryna Sterlinga 24 poprzez połączenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi przy ul. dr. Seweryna Sterlinga 24 i Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi przy ul. Wierzbowej 40 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_003_20200113.pdf
Treść projektu: Ed_p20_003_20200113.doc
BRM nr 2/2020
Data: 08.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Treść projektu (skan): p20_002r_20200114.pdf
Treść projektu: p20_002r_20200114.doc
2/2020
Data: 10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 100 poprzez połączenie Szkoły Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 100 i Przedszkola Miejskiego nr 236 w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 100 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_002_20200113.pdf
Treść projektu: Ed_p20_002_20200113.doc
1/2020
Data: 10.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej – projektowanych dróg
Treść projektu (skan): MPU_p20_001_20200114.pdf
Treść projektu: MPU_p20_001_20200114.docx


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2020 09:54)

Ilość odwiedzin: 32056

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
07.01.2020 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.09.2019 10:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 10:00 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:39 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:30 Tomasz Wilk Utworzenie strony