Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

82/2020
Data: 08.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
Treść projektu (skan): WZiSS_p20_082_20200409.pdf
Treść projektu: WZiSS_p20_082_20200409.doc
81/2020
Data: 03.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040
Treść projektu (skan): Bd_p20_081_20200403.pdf
Treść projektu: Bd_p20_081_edyt_20200403.pdf
80/2020
Data: 03.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_080_20200403.pdf
Treść projektu: Bd_p20_080_20200403.doc
79/2020
Data: 02.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Górniczej 42 i Górniczej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_079_20200403.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_079_20200403.doc
77/2020
Data: 02.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 21
Treść projektu (skan): ZNN_p20_077_20200403.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_077_20200403.doc
72/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy alei Adama Mickiewicza bez numeru i ulicy Stefana Żeromskiego bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_072_20200331.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_072_20200331.doc
71/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Konstytucyjnej 42C
Treść projektu (skan): ZNN_p20_071_20200331.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_071_20200331.doc
70/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p20_070_20200331.pdf
Treść projektu: Kul_p20_070_20200331.doc
69/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powierzenia Widzewskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu budownictwa mieszkaniowego na wynajem
Treść projektu (skan): BGM_p20_069_20200330.pdf
Treść projektu: BGM_p20_069_20200330.doc
68/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 do Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkej 2
Treść projektu (skan): Ed_p20_068_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_068_20200402.doc
67/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_067_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_067_20200402.doc
66/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137 do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
Treść projektu (skan): Ed_p20_066_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_066_20200402.doc
65/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_065_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_065_20200402.doc
64/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37
Treść projektu (skan): Ed_p20_064_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_064_20200402.doc
63/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 17 z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
Treść projektu (skan): Ed_p20_063_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_063_20200402.doc
62/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 9 w Łodzi przy al. Politechniki 38
Treść projektu (skan): Ed_p20_062_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_062_20200402.doc
61/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 9 z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38
Treść projektu (skan): Ed_p20_061_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_061_20200402.doc
60/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p20_060_20200327.pdf
Treść projektu: Bd_p20_060_20200330.doc
59/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040
Treść projektu (skan): Bd_p20_059_20200327.pdf
Treść projektu: Bd_p20_059_edyt_20200330.pdf
58/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_058_20200327.pdf
Treść projektu: Bd_p20_058_1_20200330.doc
57/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): WZiSS_p20_057_skan_20200330.pdf
Treść projektu: WZiSS_p20_057_20200330.pdf
56/2020
Data: 24.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Treść projektu (skan): ZSS_p20_056_20200331.pdf
Treść projektu: ZSS_p20_056_20200331.doc
54/2020
Data: 13.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie deklaracji woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego
Treść projektu (skan): BS_p20_054_20200320.pdf
Treść projektu: BS_p20_054_20200320.doc
52/2020
Data: 09.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p20_052_20200309.pdf
Treść projektu: Bd_p20_052_20200309.doc
51/2020
Data: 09.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie kontynuacji udziału Miasta Łodzi w programie „Zdrowe Miasta” Światowej Organizacji Zdrowia
Treść projektu (skan): ZSS_p20_051_20200309.pdf
Treść projektu: ZSS_p20_051_20200309.doc
50/2020
Data: 09.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040
Treść projektu (skan): Bd_p20_050_20200309.pdf
Treść projektu: Bd_p20_050_edyt_20200309.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_050a_20200317.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_050a_edyt_20200317.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_050a2__20200318.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_050a2_edyt_20200318.pdf
49/2020
Data: 09.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_049_20200309.pdf
Treść projektu: Bd_p20_049_20200309.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_049a_20200317.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_049a_20200317.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_049a2__20200318.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_049a2_20200318.doc
BRM nr 46/2020
Data: 07.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_046r_20200409.pdf
Treść projektu: p20_046r_20200409.doc
45/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p20_045_20200303.pdf
Treść projektu: OSR_p20_045_20200303.doc
44/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zwiększenia liczby drzew objętych ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p20_044_20200303.pdf
Treść projektu: OSR_p20_044_20200303.doc
43/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p20_043_20200303.pdf
Treść projektu: OSR_p20_043_20200303.doc
42/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2020”
Treść projektu (skan): OSR_p20_042_20200306.pdf
Treść projektu: OSR_p20_042_20200309.doc
41/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
Treść projektu (skan): Ed_p20_041_20200303.pdf
Treść projektu: Ed_p20_041_20200303.doc
40/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_040_20200303.pdf
Treść projektu: Ed_p20_040_20200303.doc
39/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu (skan): Ed_p20_039_20200303.pdf
Treść projektu: Ed_p20_039_20200303.doc
38/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchawły w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy ul. Rojnej 58c poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu (skan): Ed_p20_038_20200303.pdf
Treść projektu: Ed_p20_038_20200303.doc
BRM nr 37/2020
Data: 17.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej zmian organizacji centrum miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p20_037r_20200317.pdf
Treść projektu: p20_037r_20200317.doc
37/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”
Treść projektu (skan): MPU_p20_037_20200228.pdf
Treść projektu: MPU_p20_037_20200228.doc
BRM nr 36/2020
Data: 17.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczących uchylenia Uchwały nr XIV/496/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść projektu (skan): p20_036r_20200317.pdf
Treść projektu: p20_036r_20200317.doc
36/2020
Data: 28.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść projektu (skan): Kul_p20_036_20200228.pdf
Treść projektu: Kul_p20_036_20200228.doc
35/2020
Data: 26.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
Treść projektu (skan): CSS_p20_035_20200226.pdf
Treść projektu: CSS_p20_035_20200226.doc
BRM nr 35/2020
Data: 17.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_035r_20200317.pdf
Treść projektu: p20_035r_20200317.doc
34/2020
Data: 25.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy al. Piłsudskiego 135 w Łodzi
Treść projektu (skan): BAM_p20_034_20200226.pdf
Treść projektu: BAM_p20_034_20200227.doc
BRM nr 34/2020
Data: 25.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko - negatywna opinia dotycząca zmian przebiegu linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław
Treść projektu (skan): p20_034r_20200303.pdf
Treść projektu: p20_034r_20200303.doc
BRM nr 33/2020
Data: 02.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p20_033r_20200303.pdf
Treść projektu: p20_033r_20200303.doc
33/2020
Data: 18.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego
Treść projektu (skan): BPS_p20_033_20200218.pdf
Treść projektu: BPS_p20_033_20200218.doc
32/2020
Data: 18.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi
Treść projektu (skan): BPS_p20_032_20200218.pdf
Treść projektu: BPS_p20_032_20200218.doc
BRM nr 31/2020
Data: 21.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do mieszkańców Łodzi o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Miasta
Treść projektu (skan): p20_031r_20200311.pdf
Treść projektu: p20_031r_20200311.doc
31/2020
Data: 14.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p20_031_20200218.pdf
Treść projektu: MPU_p20_031_20200218.doc
30/2020
Data: 14.02.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p20_030_20200218.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_030_20200218.doc


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2020 09:54)

Ilość odwiedzin: 36339

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
07.01.2020 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.09.2019 10:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 10:00 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:39 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:30 Tomasz Wilk Utworzenie strony