Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

223/2021
Data: 19.07.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050
Treść projektu (skan): Bd_p21_223_20210719.pdf
Treść projektu: Bd_p21_223_edyt_20210719.pdf
221/2021
Data: 07.07.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”
Treść projektu (skan): Ed_p21_221_20210712.pdf
Treść projektu: Ed_p21_221_20210712.docx
220/2021
Data: 02.07.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść projektu (skan): MOPS_p21_220_20210705.pdf
Treść projektu: MOPS_p21_220_20210705.docx
219/2021
Data: 02.07.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozbawienia ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tymienieckiego oraz ul. Piotrkowskiej na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
Treść projektu (skan): ZDiT_p21_219_20210705.pdf
Treść projektu: ZDiT_p21_219_20210705.docx
217/2021
Data: 29.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Konstantynów Łódzki
Treść projektu (skan): ZIM_p21_217_20210702.pdf
Treść projektu: ZIM_p21_217_20210702.doc
216/2021
Data: 29.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050
Treść projektu (skan): Bd_p21_216_skan_20210629.pdf
Treść projektu: Bd_p21_216_edyt_20210629.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p21_216a_20210705.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_216a_edyt_20210705.pdf
215/2021
Data: 29.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok
Treść projektu (skan): Bd_p21_215_20210629.pdf
Treść projektu: Bd_p21_215_20210629.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p21_215a_20210705.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_215a_20210705.docx
214/2021
Data: 25.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Nowosolna w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p21_214_20210628.pdf
Treść projektu: MOPS_p21_214_20210628.docx
213/2021
Data: 25.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p21_213_20210628.pdf
Treść projektu: Kul_p21_213_20210628.doc
212/2021
Data: 25.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Minerskiej 19
Treść projektu (skan): DM_p21_212_20210629.pdf
Treść projektu: DM_p21_212_20210629.docx
211/2021
Data: 25.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie kontynuacji udziału Miasta Łodzi w programie "Zdrowe Miasta" Światowej Organizacji Zdrowia
Treść projektu (skan): ZSS_p21_211_20210628.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_211_20210628.docx
209/2021
Data: 18.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od części ceny udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego, położonej w Łodzi przy ulicy Zielonej 5/7
Treść projektu (skan): ZNN_p21_209_20210621.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_209_20210621.docx
208/2021
Data: 18.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej bez numeru, oznaczonych w obrębie G-26 jako działki nr 350/16 i 189/70
Treść projektu (skan): ZNN_p21_208_20210621.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_208_20210621.docx
207/2021
Data: 18.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Świtezianki bez numeru, oznaczonej w obrębie B-8 jako działka nr 345/37
Treść projektu (skan): ZNN_p21_207_20210621.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_207_20210621.docx
206/2021
Data: 18.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Franciszkańskiej 131B, 135 i Okopowej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p21_206_20210621.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_206_20210621.docx
205/2021
Data: 14.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050
Treść projektu (skan): Bd_p21_205_20210615.pdf
Treść projektu: Bd_p21_205_edyt_20210615.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p21_205a_20210618.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_205a_edyt_20210618.pdf
204/2021
Data: 14.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok
Treść projektu (skan): Bd_p21_204_20210615.pdf
Treść projektu: Bd_p21_204_20210615.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p21_204a_20210618.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_204a_20210622.docx
203/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): PUP_p21_203_20210615.pdf
Treść projektu: PUP_p21_203_20210615.docx
202/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie
Treść projektu (skan): DM_p21_202_20210611.pdf
Treść projektu: DM_p21_202_20210611.docx
201/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Treść projektu (skan): DM_p21_201_20210611.pdf
Treść projektu: DM_p21_201_20210611.docx
200/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Gdyńskiej 3 i Antoniego Mackiewicza bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p21_200_20210611.pdf
Treść projektu: DM_p21_200_20210611.docx
199/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łodzi na rok szkolny 2021/2022
Treść projektu (skan): Ed_p21_199_20210611.pdf
Treść projektu: Ed_p21_199_20210611.docx
198/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Furtka do aktywizacji"
Treść projektu (skan): MOPS_p21_198_20210614.pdf
Treść projektu: MOPS_p21_198_20210614.docx
197/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kinga C. Gillette, Maratońskiej i Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p21_197_20210614.pdf
Treść projektu: MPU_p21_197_20210614.docx
196/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, położonej w rejonie ulic Zamiejskiej i Ikara
Treść projektu (skan): MPU_p21_196_20210614.pdf
Treść projektu: MPU_p21_196_20210614.docx
195/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, położonej w rejonie ulic: Franciszka Plocka, Zamiejskiej i Spartańskiej
Treść projektu (skan): MPU_p21_195_20210614.pdf
Treść projektu: MPU_p21_195_20210614.docx
194/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Stanisława Wigury i Piotrkowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p21_194_20210616.pdf
Treść projektu: MPU_p21_194_20210616.docx
193/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza oraz ulic: Piotrkowskiej, Stanisława Wigury, Henryka Sienkiewicza, Brzeźnej i Radwańskiej
Treść projektu (skan): MPU_p21_193_20210616.pdf
Treść projektu: MPU_p21_193_20210616.docx
192/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Namiotowej, Krakowskiej, Konstantynowskiej i Krańcowej
Treść projektu (skan): MPU_p21_192_20210625.pdf
Treść projektu: MPU_p21_192_20210625.docx
191/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Piotrkowskiej 242/250 w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p21_191_20210614.pdf
Treść projektu: BAr_p21_191_20210614.docx
190/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Augustów bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p21_190_20210614.pdf
Treść projektu: BAr_p21_190_20210614.docx
Autopoprawka (skan): BAr_p21_190a_20210621.pdf
Autopoprawka: BAr_p21_190a_20210621.doc
189/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Zagadkowej bez numeru oraz Czerwcowej 17, 19, 21, 23 i 25/27
Treść projektu (skan): ZNN_p21_189_20210615.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_189_20210615.docx
188/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Morgowej 3, Morgowej bez numeru, Tytoniowej 18 i 19, Tytoniowej bez numeru, Jerzego Śniadeckiego 15, 17, 19 i 21 oraz Jerzego Śniadeckiego bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p21_188_20210615.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_188_20210615.docx
187/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Lodowej bez numeru i bocznicy kolejowej
Treść projektu (skan): ZNN_p21_187_20210615.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_187_20210615.docx
186/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Telefonicznej 15/17, Telefonicznej bez numeru i Lumumby 25
Treść projektu (skan): ZNN_p21_186_20210615.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_186_20210615.docx
185/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p21_185_20210615.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_185_20210615.docx
184/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Miasta Łodzi nieruchomości lokalowych i udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, w drodze nieodpłatnego przekazania przez Polskie Koleje Państwowe S.A.
Treść projektu (skan): ZNN_p21_184_20210614.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_184_20210614.docx
183/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 2U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 31
Treść projektu (skan): ZNN_p21_183_20210614.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_183_20210614.doc
182/2021
Data: 11.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od cen samodzielnych lokali mieszkalnych nr 14A i 21, usytuowanych w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 203/205
Treść projektu (skan): ZNN_p21_182_20210614.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_182_20210614.doc
180/2021
Data: 31.05.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Treść projektu (skan): BRiM_p21_180_20210531.pdf
Treść projektu: BRiM_p21_180_20210531.docx
178/2021
Data: 31.05.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Łodzi zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
Treść projektu (skan): ZNN_p21_178_20210601.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_178_20210601.doc
177/2021
Data: 28.05.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji
Treść projektu (skan): BRiM_p21_177_20210528.pdf
Treść projektu: BRiM_p21_177_20210528.doc
176/2021
Data: 27.05.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p21_176_20210528.pdf
Treść projektu: Fn_p21_176_20210528.docx
175/2021
Data: 27.05.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Treść projektu (skan): Bd_p21_175_20210527.pdf
Treść projektu: Bd_p21_175_20210527.doc
173/2021
Data: 25.05.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść projektu (skan): p21_173_20210526.pdf
Treść projektu: p21_173_20210526.docx
172/2021
Data: 25.05.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): p21_172_20210526.pdf
Treść projektu: p21_172_20210526.docx
171/2021
Data: 25.05.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p21_171_20210526.pdf
Treść projektu: BAr_p21_171_20210526.doc
Autopoprawka (skan): BAr_p21_171a_20210527.pdf
Autopoprawka: BAr_p21_171a_20210527.doc
170/2021
Data: 25.05.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p21_170_20210528.pdf
Treść projektu: Ed_p21_170_20210528.doc
169/2021
Data: 25.05.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2018
Treść projektu (skan): ZSS_p21_169_20210526.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_169_20210526.doc
168/2021
Data: 25.05.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2018
Treść projektu (skan): ZSS_p21_168_20210526.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_168_20210526.doc


Metryka strony i historia zmian