Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

163/2022
Data: 23.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Rodziny Scheiblerów oraz ulic: Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego i Krzysztofa Kieślowskiego
Treść projektu (skan): MPU_p22_163_20220624.pdf
Treść projektu: MPU_p22_163_20220624.docx
162/2022
Data: 23.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Srebrzyńskiej, Jarzynowej i Solec oraz alei Unii Lubelskiej
Treść projektu (skan): MPU_p22_162_20220624.pdf
Treść projektu: MPU_p22_162_20220624.docx
160/2022
Data: 21.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2022 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p22_160_20220621.pdf
Treść projektu: MOPS_p22_160_20220621.docx
159/2022
Data: 13.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050
Treść projektu (skan): Bd_p22_159_20220614.pdf
Treść projektu: Bd_p22_159_edyt_20220614.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p22_159_20220620.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_159a_edyt_20220620.pdf
158/2022
Data: 13.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok
Treść projektu (skan): Bd_p22_158_20220614.pdf
Treść projektu: Bd_p22_158_20220614.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p22_158a_20220620.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_158a_20220620.docx
157/2022
Data: 13.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga
Treść projektu (skan): MPU_p22_157_20220614.pdf
Treść projektu: MPU_p22_157_20220614.docx
156/2022
Data: 13.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Warszawskiej, Centralnej, Góralskiej i Tęczowej
Treść projektu (skan): MPU_p22_156_20220615.pdf
Treść projektu: MPU_p22_156_20220615.docx
155/2022
Data: 13.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Warszawskiej, Wycieczkowej i Centralnej
Treść projektu (skan): MPU_p22_155_20220615.pdf
Treść projektu: MPU_p22_155_20220615.docx
154/2022
Data: 13.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Rudzkiej 37 i Rudzkiej bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p22_154_20220614.pdf
Treść projektu: DM_p22_154_20220615.docx
153/2022
Data: 13.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p22_153_20220614.pdf
Treść projektu: Ed_p22_153_20220614.docx
151/2022
Data: 03.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p22_151_20220608.pdf
Treść projektu: ZDiT_p22_151_20220608.docx
150/2022
Data: 03.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie likwidacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p22_150_20220607.pdf
Treść projektu: ZSS_p22_150_20220607.docx
149/2022
Data: 03.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): MOPS_p22_149_20220609.pdf
Treść projektu: MOPS_p22_149_20220609.docx
148/2022
Data: 03.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta
Treść projektu (skan): MPU_p22_148_20220606.pdf
Treść projektu: MPU_p22_148_20220606.docx
147/2022
Data: 03.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p22_147_20220608.pdf
Treść projektu: Ed_p22_147_20220608.docx
146/2022
Data: 08.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łodzi na rok szkolny 2022/2023
Treść projektu (skan): Ed_p22_146_20220608.pdf
Treść projektu: Ed_p22_146_20220608.docx
145/2022
Data: 30.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Treść projektu (skan): Bd_p22_145_20220530.pdf
Treść projektu: Bd_p22_145_20220530.docx
142/2022
Data: 20.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 232
Treść projektu (skan): ZNN_p22_142_20220523.pdf
Treść projektu: ZNN_p22_142_20220523.docx
141/2022
Data: 20.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p22_141_20220523.pdf
Treść projektu: ZSS_p22_141_20220523.docx
140/2022
Data: 20.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9
Treść projektu (skan): ZSS_p22_140_20220523.pdf
Treść projektu: ZSS_p22_140_20220523.docx
139/2022
Data: 20.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7
Treść projektu (skan): ZSS_p22_139_20220523.pdf
Treść projektu: ZSS_p22_139_20220523.docx
138/2022
Data: 20.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15
Treść projektu (skan): ZSS_p22_138_20220523.pdf
Treść projektu: ZSS_p22_138_20220523.docx
137/2022
Data: 20.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p22_137_20220530.pdf
Treść projektu: Ed_p22_137_20220530.docx
136/2022
Data: 19.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)
Treść projektu (skan): Bd_p22_136_20220519.pdf
Treść projektu: Bd_p22_136_20220519.docx
135/2022
Data: 19.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050
Treść projektu (skan): Bd_p22_135_20220519.pdf
Treść projektu: Bd_p22_135_edyt_20220519.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p22_135a_20220530.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_135a_edyt_20220530.pdf
134/2022
Data: 19.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok
Treść projektu (skan): Bd_p22_134_20220519.pdf
Treść projektu: Bd_p22_134_20220519.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p22_134a_20220530.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_134a_20220530.docx
132/2022
Data: 17.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p22_132_20220519.pdf
Treść projektu: MPU_p22_132_20220519.docx
131/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p22_131_20220518.pdf
Treść projektu: BAr_p22_131_20220518.docx
130/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Andrespol dotyczącego realizacji przez Miasto Łódź zadania publicznego w zakresie przyjmowania dzikich ptaków i ssaków wymagających okresowej pomocy człowieka z terenu Gminy Andrespol
Treść projektu (skan): ZZM_p22_130_20220516.pdf
Treść projektu: ZZM_p22_130_20220516.docx
129/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 146 w Łodzi przy ul. Spornej 36/50
Treść projektu (skan): Ed_p22_129_20220517.pdf
Treść projektu: Ed_p22_129_20220517.docx
128/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pojezierskiej, Żeglarskiej, Urzędniczej, Bolesława Prusa, Kaszubskiej, Bolesława Limanowskiego i ks. gen. Stanisława Brzóski
Treść projektu (skan): MPU_p22_128_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_128_20220518.docx
127/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Olechówki, położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Świętego Wojciecha, Nadwodnej, Bałtyckiej, Zygmunta i Kolumny
Treść projektu (skan): MPU_p22_127_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_127_20220518.docx
126/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: gen. Jarosława Dąbrowskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Alojzego Felińskiego, Śląskiej, Solidarności Walczącej, Edwarda Szymańskiego i Ireny
Treść projektu (skan): MPU_p22_126_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_126_20220518.docx
125/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, mjr Eugeniusza Nurta-Kaszyńskiego, Zbaraskiej i gen. Jarosława Dąbrowskiego
Treść projektu (skan): MPU_p22_125_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_125_20220518.docx
124/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r., Pomorskiej, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Stanisława Małachowskiego
Treść projektu (skan): MPU_p22_124_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_124_20220518.docx
123/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Smutnej, Telefonicznej, Bystrzyckiej i Łomnickiej
Treść projektu (skan): MPU_p22_123_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_123_20220518.docx
122/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Oświatowej, Produkcyjnej i Wojska Polskiego oraz terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p22_122_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_122_20220518.docx
121/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Drewnowskiej i Jana Karskiego oraz alei Włókniarzy
Treść projektu (skan): MPU_p22_121_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_121_20220518.docx
120/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy oraz ulic Drewnowskiej i Skarpowej do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p22_120_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_120_20220518.docx
119/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki Bałutki, ulic Inowrocławskiej i Omłotowej oraz terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p22_119_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_119_20220518.docx
118/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki Bałutki oraz ulic: Traktorowej, Kwiatowej i Słonecznikowej
Treść projektu (skan): MPU_p22_118_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_118_20220518.docx
117/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Krzysztofa Cedry i Traktorowej
Treść projektu (skan): MPU_p22_117_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_117_20220518.docx
116/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tomasza Judyma, Krzysztofa Cedry, Rąbieńskiej i Cieplarnianej
Treść projektu (skan): MPU_p22_116_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_116_20220518.docx
115/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wykowej, prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Cieplarnianej i Rąbieńskiej
Treść projektu (skan): MPU_p22_115_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_115_20220518.docx
114/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Szczecińskiej, Zadraż, Wykowej, Gryczanej i Rąbieńskiej
Treść projektu (skan): MPU_p22_114_20220518.pdf
Treść projektu: MPU_p22_114_20220518.docx
113/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
Treść projektu (skan): ZDiT_p22_113_20220513.pdf
Treść projektu: ZDiT_p22_113_20220513.docx
112/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść projektu (skan): ZDiT_p22_112_20220513.pdf
Treść projektu: ZDiT_p22_112_20220513.docx
111/2022
Data: 12.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p22_111_20220513.pdf
Treść projektu: ZDiT_p22_111_20220513.docx
110/2022
Data: 10.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Miasto Łódź obywatelom Ukrainy
Treść projektu (skan): BPZ_p22_110_20220511.pdf
Treść projektu: BPZ_p22_110_20220511.docx
109/2022
Data: 09.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Treść projektu (skan): Kul_p22_109_20220509.pdf
Treść projektu: Kul_p22_109_1_20220509.docx
BRM nr 106/2022
Data: 22.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_106_20220623.pdf
Treść projektu: BRM_p22_106_20220623.docx
106/2022
Data: 29.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p22_106_20220502.pdf
Treść projektu: ZDiT_p22_106_20220502.docx
105/2022
Data: 29.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050
Treść projektu (skan): Bd_p22_105_20220429.pdf
Treść projektu: Bd_p22_105_edyt_20220429.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p22_105a_20220509.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_105a_edyt_20220509.pdf
104/2022
Data: 29.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok
Treść projektu (skan): Bd_p22_104_20220429.pdf
Treść projektu: Bd_p22_104_20220429.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p22_104a_20220509.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_104a_20220509.docx
BRM nr 104 / 2022
Data: 21.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania
Treść projektu (skan): BRM_p22_104_20220621.pdf
Treść projektu: BRM_p22_104_20220621.doc
BRM nr 103/2022
Data: 21.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
Treść projektu (skan): BRM_p22_103_20220621.pdf
Treść projektu: BRM_p22_103_20220621.doc
102/2022
Data: 28.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 26
Treść projektu (skan): ZNN_p22_102_20220429.pdf
Treść projektu: ZNN_p22_102_20220429.docx
BRM nr 102/2022
Data: 21.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działanie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p22_102_20220621.pdf
Treść projektu: BRM_p22_102_20220621.doc
BRM nr 101/2022
Data: 21.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi pp. (…) na działanie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p22_101_20220621.pdf
Treść projektu: BRM_p22_101_20220621.doc
101/2022
Data: 28.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Klaudiusza Łazowskiego 1, Rzgowskiej bez numeru, Rentownej 4, 8 i Rentownej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p22_101_20220429.pdf
Treść projektu: ZNN_p22_101_20220429.docx
BRM nr 100/2022
Data: 14.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
Treść projektu (skan): BRM_p22_100_20220615.pdf
Treść projektu: BRM_p22_100_20220615.doc
100/2022
Data: 26.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej – północnej części osiedla Nowosolna
Treść projektu (skan): MPU_p22_100_20220427.pdf
Treść projektu: MPU_p22_100_20220427.docx
99/2022
Data: 22.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Mileszki, Pomorskiej, Wiączyńskiej oraz wschodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p22_099_20220425.pdf
Treść projektu: MPU_p22_099_20220425.docx
BRM nr 99/2022
Data: 14.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_099_20220615.pdf
Treść projektu: BRM_p22_099_20220615.doc
BRM nr 98/2022
Data: 14.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_098_20220615.pdf
Treść projektu: BRM_p22_098_20220615.doc
98/2022
Data: 22.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Brzezińskiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p22_098_20220427.pdf
Treść projektu: ZNN_p22_098_20220427.docx
97/2022
Data: 15.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Srebrzyńskiej, św. Jerzego, Legionów i Marcina Kasprzaka
Treść projektu (skan): MPU_p22_097_20220419.pdf
Treść projektu: MPU_p22_097_20220419.doc
BRM nr 97/2022
Data: 21.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Vaclava Havla
Treść projektu (skan): BRM_p22_97_20220621.pdf
Treść projektu: BRM_p22_97_20220621.docx
96/2022
Data: 15.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p22_096_20220420.pdf
Treść projektu: OSR_p22_096_20220420.doc
95/2022
Data: 15.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p22_095_20220420.pdf
Treść projektu: OSR_p22_095_20220420.doc
BRM nr 95/2022
Data: 13.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi wotum zaufania
Treść projektu (skan): BRM_p22_095_20220614.pdf
Treść projektu: BRM_p22_095_20220614.doc
94/2022
Data: 12.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Treść projektu (skan): MOPS_p22_094_20220412.pdf
Treść projektu: MOPS_p22_094_20220412.docx
BRM nr 93/2022
Data: 26.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie przywrócenia symboli państwa polskiego oraz miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_093_20220531.pdf
Treść projektu: BRM_p22_093_20220531.doc
93/2022
Data: 11.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta
Treść projektu (skan): MPU_p22_093_20220411.pdf
Treść projektu: MPU_p22_093_20220411.doc
BRM nr 92/2022
Data: 26.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p22_092_20220531.pdf
Treść projektu: BRM_p22_092_20220531.pdf
BRM nr 91/2022
Data: 26.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. (…)
Treść projektu (skan): BRM_p22_091_20220531.pdf
Treść projektu: BRM_p22_091_20220531.doc
91/2022
Data: 11.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p22_091_20220411.pdf
Treść projektu: BAr_p22_091_20220411.doc
90/2022
Data: 05.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p22_090_20220406.pdf
Treść projektu: ZDiT_p22_090_20220406.docx
BRM nr 90/2022
Data: 26.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_090_20220531.pdf
Treść projektu: BRM_p22_090_20220531.doc
BRM nr 89/2022
Data: 31.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_089_20220531.pdf
Treść projektu: BRM_p22_089_20220531.doc
89/2022
Data: 05.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Miastem Łowicz w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p22_089_20220406.pdf
Treść projektu: MOPS_p22_089_20220406.docx
BRM nr 88/2022
Data: 26.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_088_20220531.pdf
Treść projektu: BRM_p22_088_20220531.doc
88/2022
Data: 05.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Miastem Zgierz w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p22_088_20220406.pdf
Treść projektu: MOPS_p22_088_20220406.docx
87/2022
Data: 05.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Nowosolna w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p22_087_20220406.pdf
Treść projektu: MOPS_p22_087_20220406.docx
BRM nr 87/2022
Data: 25.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Ustronnej w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park Mirabelka”
Treść projektu (skan): BRM_p22_087_20220525.pdf
Treść projektu: BRM_p22_087_20220525.docx
86/2022
Data: 05.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Moszczenica w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p22_086_20220406.pdf
Treść projektu: MOPS_p22_086_20220406.docx
BRM nr 86/2022
Data: 01.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_086_20220601.pdf
Treść projektu: BRM_p22_086_20220601.doc
85/2022
Data: 05.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Ujazd w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p22_085_20220406.pdf
Treść projektu: MOPS_p22_085_20220406.docx
BRM nr 85/2022
Data: 03.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi oraz powołania Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_085_20220603.pdf
Treść projektu: BRM_p22_085_20220603.docx
84/2022
Data: 05.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego 17/21 w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p22_084_20220405.pdf
Treść projektu: BAr_p22_084_20220405.doc
BRM nr 84/2022
Data: 01.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2021 rok
Treść projektu (skan): BRM_p22_084_20220603.pdf
Treść projektu: BRM_p22_084_20220603.docx
BRM nr 83/2022
Data: 01.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021 i sprawozdania finansowego za 2021 rok
Treść projektu (skan): BRM_p22_083_20220603.pdf
Treść projektu: BRM_p22_083_20220603.docx
83/2022
Data: 05.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 15U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 31
Treść projektu (skan): ZNN_p22_083_20220405.pdf
Treść projektu: ZNN_p22_083_20220405.doc
82/2022
Data: 05.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy płk. Jana Kilińskiego bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p22_082_20220405.pdf
Treść projektu: ZNN_p22_082_20220405.doc
81/2022
Data: 01.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050
Treść projektu (skan): Bd_p22_081_20220401.pdf
Treść projektu: Bd_p22_081_edyt_20220401.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p22_081a_20220411.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_081a_edyt_20220411.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p22_081a2_20220413.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p22_081a2_edyt_20220413.pdf
BRM nr 81/2022
Data: 24.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Królewny Śnieżki
Treść projektu (skan): BRM_p22_081_20220527.pdf
Treść projektu: BRM_p22_081_20220527.doc
BRM nr 80/2022
Data: 11.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_080_20220511.pdf
Treść projektu: BRM_p22_080_20220511.docx
80/2022
Data: 01.04.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok
Treść projektu (skan): Bd_p22_080_20220401.pdf
Treść projektu: Bd_p22_080_20220401.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p22_080a_20220411.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_080a_20220411.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p22_080a2_20220413.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p22_080a2_20220413.docx
BRM nr 79/2022
Data: 10.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p22_079_20220510.pdf
Treść projektu: BRM_p22_079_20220510.doc
BRM nr 78/2022
Data: 06.05.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu petycji Fundacji im. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p22_078_20220510.pdf
Treść projektu: BRM_p22_078_20220510.doc


Metryka strony i historia zmian