Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

BRM nr 145/2019
Data: 10.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p19_145r_20190411.pdf
BRM nr 144/2019
Data: 08.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odwołania ławnika
Treść projektu: p19_144r_20190409.pdf
BRM nr 143/2019
Data: 09.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu: p19_143r_20190410.pdf
BRM nr 141/2019
Data: 03.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zarządzenia zastępczego Wojewody Łódzkiego w sprawie nadania nazwy zespołowi szkół
Treść projektu: p19_141r_20190403.pdf
BRM nr 140/2019
Data: 09.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Prywatnej Korporacji Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Treść projektu: p19_140r_20190409.pdf
BRM nr 139/2019
Data: 09.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_139r_20190409.pdf
BRM nr 138/2019
Data: 09.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_138r_20190410.pdf
BRM nr 137/2019
Data: 09.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_137r_20190410.pdf
BRM nr 136/2019
Data: 09.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_136r_20190410.pdf
BRM nr 135/2019
Data: 10.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_135r_20190411.pdf
BRM nr 133/2019
Data: 27.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu: p19_133r_20190409.pdf
BRM nr 132/2019
Data: 09.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_132r_20190410.pdf
BRM nr 131/2019
Data: 27.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p19_131r_20190329.pdf
BRM nr 130/2019
Data: 26.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p19_130r_20190329.pdf
BRM nr 129/2019
Data: 27.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie osiągnięcia porozumienia i rozwiązania sytuacji strajkowej w polskiej oświacie
Treść projektu: p19_129r_20190329.pdf
BRM nr 128/2019
Data: 03.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"
Treść projektu: p19_128r_190408.pdf
BRM nr 127/2019
Data: 03.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_127r_190408.pdf
BRM nr 126/2019
Data: 27.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_126r_20190328.pdf
BRM nr 125/2019
Data: 27.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu: p19_125r_20190328.pdf
BRM nr 122/2019
Data: 02.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p19_122r_20190403.pdf
BRM nr 121/2019
Data: 09.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy o. Leona Godlewskiego
Treść projektu: p19_121r_20190410.pdf
BRM nr 120/2019
Data: 09.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Henryka Józefa Klimczaka
Treść projektu: p19_120r_20190410.pdf
BRM nr 119/2019
Data: 26.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Lisia
Treść projektu: p19_119r_20190402.pdf
BRM nr 118/2019
Data: 19.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku Społecznego Komitetu Obrony VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi dotyczącego zmiany uchwały Nr LXXIX/2115/18 w sprawie zamiaru przekształcenia VI LO przy ul. Podmiejskiej 21 poprzez zmianę jego siedziby
Treść projektu: p19_118r_20190326.pdf
BRM nr 117/2019
Data: 19.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi najemców lokalu
Treść projektu: p19_117r_20190319.pdf
BRM nr 116/2019
Data: 19.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_116r_20190319.pdf
BRM nr 115/2019
Data: 19.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_115r_20190319.pdf
BRM nr 114/2019
Data: 25.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku p. (...) i p. (...)
Treść projektu: p19_114r_20190326.pdf
BRM nr 113/2019
Data: 25.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_113r_20190326.pdf
BRM nr 112/2019
Data: 25.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_112r_20190327.pdf
BRM nr 111/2019
Data: 19.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_111r_20190319.pdf
BRM nr 110/2019
Data: 25.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_110r_20190326.pdf
BRM nr 109/2019
Data: 27.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi
Treść projektu: p19_109r_20190328.pdf
BRM nr 108/2019
Data: 27.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pornocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_108r_20190328.pdf
BRM nr 107/2019
Data: 25.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_107r_20190326.pdf
BRM nr 106/2019
Data: 25.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_106r_20190327.pdf
BRM nr 105/2019
Data: 06.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko w sprawie wdrożenia w Łodzi panelu obywatelskiego
Treść projektu: p19_105r_20190306.pdf
BRM nr 104/2019
Data: 06.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_104r_20190307.pdf
BRM nr 102/2019
Data: 04.03.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p19_102r_20190305.pdf
BRM nr 101/2019
Data: 26.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu: p19_101r_20190401.pdf
BRM nr 100/2019
Data: 22.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do mieszkańców Łodzi o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Miasta
Treść projektu: p19_100r_20190227.pdf
BRM nr 99/2019
Data: 26.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi skargi p. (...)
Treść projektu: p19_099r_20190305.pdf
BRM nr 98/2019
Data: 26.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skarg p. (...)
Treść projektu: p19_098r_20190227.pdf
BRM nr 97/2019
Data: 26.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skarg p. (...)
Treść projektu: p19_097r_20190227.pdf
BRM nr 96/2019
Data: 26.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_096r_20190227.pdf
BRM nr 95/2019
Data: 26.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_095r_20190227.pdf
BRM nr 94/2019
Data: 26.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_094r_20190227.pdf
BRM nr 93/2019
Data: 26.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) i p. (...)
Treść projektu: p19_093r_20190227.pdf
BRM nr 92/2019
Data: 26.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_092r_20190305.pdf
91/2019
Data: 15.04.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu: p19_091_20190415.pdf


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 10:00)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 12182