Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

302/2019
Data: 14.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu: p19_302_20190816.pdf
301/2019
Data: 14.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu: p19_301_20190816.pdf
298/2019
Data: 13.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p19_298_20190814.pdf
259/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Stanisława Staszica w Łodzi przy ul. Stanisława Czernika 1/3
Treść projektu: p19_259_20190821.pdf
258/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Juliana Tuwima w Łodzi przy ul. Królewskiej 13/15
Treść projektu: p19_258_20190821.pdf
257/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej w Łodzi przy ul. Stawowej 28
Treść projektu: p19_257_20190821.pdf
256/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Specjalnego nr 24 dla Słabo Słyszących i Niesłyszących, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
Treść projektu: p19_256_20190821.pdf
255/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Specjalnego nr 23 dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
Treść projektu: p19_255_20190821.pdf
254/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego LVII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
Treść projektu: p19_254_20190821.pdf
253/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego LVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niewidomych i Słabo Widzących, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
Treść projektu: p19_253_20190821.pdf
252/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 22 im. gen. Stanisława Maczka, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
Treść projektu: p19_252_20190821.pdf
251/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 21 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
Treść projektu: p19_251_20190821.pdf
250/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 20, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Wareckiej 41
Treść projektu: p19_250_20190821.pdf
249/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 19, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu: p19_249_20190821.pdf
248/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 18 Poligraficznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41
Treść projektu: p19_248_20190821.pdf
247/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 17, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
Treść projektu: p19_247_20190821.pdf
246/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 15, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Treść projektu: p19_246_20190821.pdf
245/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 13, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15
Treść projektu: p19_245_20190821.pdf
244/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 12, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
Treść projektu: p19_244_20190821.pdf
243/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 10, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18
Treść projektu: p19_243_20190821.pdf
242/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 9, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38
Treść projektu: p19_242_20190821.pdf
241/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 7, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5
Treść projektu: p19_241_20190821.pdf
240/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
Treść projektu: p19_240_20190821.pdf
239/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
Treść projektu: p19_239_20190821.pdf
238/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
Treść projektu: p19_238_20190821.pdf
237/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 159/163
Treść projektu: p19_237_20190821.pdf
236/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi przy ul. Astronautów 19
Treść projektu: p19_236_20190821.pdf
235/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171
Treść projektu: p19_235_20190821.pdf
234/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu: p19_234_20190821.pdf
233/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego LV Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18
Treść projektu: p19_233_20190821.pdf
232/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Wacława 22/24
Treść projektu: p19_232_20190821.pdf
231/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi przy ul. Wapiennej 17
Treść projektu: p19_231_20190821.pdf
230/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXXIII Lieceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 116
Treść projektu: p19_230_20190821.pdf
229/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14
Treść projektu: p19_229_20190821.pdf
228/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi przy ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B
Treść projektu: p19_228_20190821.pdf
227/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. bp. Ignacego Krasickiego w Łodzi przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 50/56
Treść projektu: p19_227_20190821.pdf
BRM nr 227/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu: p19_227r_20190812.pdf
BRM nr 226/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu: p19_226r_20190812.pdf
226/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm. Janka Bytnara "Rudego" w Łodzi przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 38/44
Treść projektu: p19_226_20190821.pdf
225/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi przy ul. Wileńskiej 22a
Treść projektu: p19_225_20190821.pdf
BRM nr 224/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji Stowarzyszenia - Polski Instytut Praw Głuchych w Warszawie
Treść projektu: p19_224r_20190703.pdf
224/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi przy ul. Podhalańskiej 2a
Treść projektu: p19_224_20190821.pdf
223/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi przy ul. Marysińskiej 61/67
Treść projektu: p19_223_20190821.pdf
BRM nr 223/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. (...)
Treść projektu: p19_223r_20190703.pdf
222/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159
Treść projektu: p19_222_20190821.pdf
BRM nr 222/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skarg p. (...)
Treść projektu: p19_222r_20190703.pdf
BRM nr 221/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_221r_20190705.pdf
221/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 2
Treść projektu: p19_221_20190821.pdf
BRM nr 220/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_220r_20190703.pdf
220/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi przy ul. Karola Bohdanowicza 11
Treść projektu: p19_220_20190821.pdf


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 10:00)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 20168