Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

BRM nr 85/2019
Data: 06.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko w 48 rocznicę strajku łódzkich włókniarek
Treść projektu: p19_085r_20190207.pdf
BRM nr 84/2019
Data: 06.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p19_084r_20190207.pdf
BRM nr 82/2019
Data: 05.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli oraz rozpoczętej procedury sporu zbiorowego w oświacie
Treść projektu: p19_082r_20190207.pdf
BRM nr 81/2019
Data: 06.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_081r_20190207.pdf
BRM nr 80/2019
Data: 06.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_080r_20190207.pdf
BRM nr 79/2019
Data: 05.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia poparcia dla protestu pracowników łódzkiego wymiaru sprawiedliwości oraz poparcia łódzkiego środowiska sędziowskiego w zakresie działań mających na celu ochronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów
Treść projektu: p19_079r_20190207.pdf
BRM nr 78/2019
Data: 06.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_078r_20190207.pdf
BRM nr 77/2019
Data: 06.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_077r_20190207.pdf
BRM nr 76/2019
Data: 04.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie potwierdzenia woli dofinansowania budowy węzłów na drodze ekspresowej S14
Treść projektu: p19_076r_20190205.pdf
BRM nr 75/2019
Data: 07.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2019
Treść projektu: p19_075r_20190215.pdf
BRM nr 74/2019
Data: 01.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów
Treść projektu: p19_074r_20190204.pdf
BRM nr 72/2019
Data: 28.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
Treść projektu: p19_072r_20190129.pdf
BRM nr 71/2019
Data: 29.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_071r_20190130.pdf
BRM nr 70/2019
Data: 29.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p19_070r_20190130.pdf
BRM nr 69/2019
Data: 29.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_069r_20190130.pdf
BRM nr 68/2019
Data: 29.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu: p19_068r_20190130.pdf
BRM nr 67/2019
Data: 29.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_067r_20190130.pdf
BRM nr 66/2019
Data: 29.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_066r_20190130.pdf
BRM nr 65/2019
Data: 29.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_065r_20190130.pdf
BRM nr 64/2019
Data: 28.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_064r_20190128.pdf
BRM nr 63/2019
Data: 23.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przedstawiciela Miasta Łodzi w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich
Treść projektu: p19_063r_20190129.pdf
BRM nr 61/2019
Data: 16.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p19_061r_20190117.pdf
BRM nr 60/2019
Data: 16.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku Społecznego Komitetu Obrony VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi
Treść projektu: p19_060r_20190118.pdf
BRM nr 58/2019
Data: 10.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia Nad Stawem w Łodzi na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_058r_190116.pdf
BRM nr 57/2019
Data: 29.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p19_057r_20190130.pdf
BRM nr 56/2019
Data: 29.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p19_056r_20190130.pdf
BRM nr 55/2019
Data: 16.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej nieprawidłowości związanych z budową pawilonów handlowych przed cmentarzem komunalnym Zarzew
Treść projektu: p19_055r_20190121.pdf
BRM nr 53/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Złotno
Treść projektu: p19_053r_20190114.pdf
BRM nr 52/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Zdrowie-Mania
Treść projektu: p19_052r_20190114.pdf
BRM nr 51/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Zarzew
Treść projektu: p19_051r_20190114.pdf
BRM nr 50/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich
Treść projektu: p19_050r_20190114.pdf
BRM nr 49/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Wiskitno
Treść projektu: p19_049r_20190114.pdf
BRM nr 48/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Widzew-Wschód
Treść projektu: p19_048r_20190114.pdf
BRM nr 47/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska
Treść projektu: p19_047r_20190114.pdf
BRM nr 46/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Śródmieście-Wschód
Treść projektu: p19_046r_20190114.pdf
BRM nr 45/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Stoki - Sikawa Podgórze
Treść projektu: p19_045r_20190114.pdf
BRM nr 44/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Stary Widzew
Treść projektu: p19_044r_20190114.pdf
BRM nr 43/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Stare Polesie
Treść projektu: p19_043r_20190114.pdf
BRM nr 42/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Ruda
Treść projektu: p19_042r_20190114.pdf
BRM nr 41/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Rokicie
Treść projektu: p19_041r_20190114.pdf
BRM nr 40/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko
Treść projektu: p19_040r_20190114.pdf
BRM nr 39/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Radogoszcz
Treść projektu: p19_039r_20190114.pdf
39/2019
Data: 07.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść projektu: p19_039_20190212.pdf
BRM nr 38/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Piastów-Kurak
Treść projektu: p19_038r_20190114.pdf
38/2019
Data: 07.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych
Treść projektu: p19_038_20190213.pdf
BRM nr 37/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Olechów-Janów
Treść projektu: p19_037r_20190114.pdf
37/2019
Data: 07.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p19_037_20190219.pdf
BRM nr 36/2019
Data: 14.01.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 33
Treść projektu: p19_036r_20190114.pdf
36/2019
Data: 07.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p19_036_20190219.pdf
35/2019
Data: 07.02.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p19_035_20190219.pdf


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 10:00)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 6286