Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

51/2024
Data: 26.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tomasza Judyma, Krzysztofa Cedry, Rąbieńskiej i Cieplarnianej
Treść projektu (skan): MPU_p24_051_20240227.pdf
Treść projektu: MPU_p24_051_20240227.docx
50/2024
Data: 20.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wykowej, prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Cieplarnianej i Rąbieńskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_050_20240226.pdf
Treść projektu: MPU_p24_050_20240226.docx
49/2024
Data: 16.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Nowe Górki w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Las Nowe Górki”
Treść projektu (skan): KS_p24_049_20240219.pdf
Treść projektu: KS_p24_049_20240219.docx
48/2024
Data: 16.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kolumny i Gościniec, autostrady A1 oraz południowej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_048_20240219.pdf
Treść projektu: MPU_p24_048_20240219.docx
47/2024
Data: 16.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: św. Rafała Kalinowskiego, Gościniec i Bocznej oraz południowej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_047_20240216.pdf
Treść projektu: MPU_p24_047_20240216.docx
45/2024
Data: 15.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tęczowej, Góralskiej, Ekologicznej i Strykowskiej do terenu kolejowego
Treść projektu (skan): MPU_p24_045_20240216.pdf
Treść projektu: MPU_p24_045_20240216.docx
43/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p24_043_20240212.pdf
Treść projektu: Bd_p24_043_20240212.docx
42/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_042_20240212.pdf
Treść projektu: Bd_p24_042_edyt_20240212.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p24_042a_20240220.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_042a_edyt_20240220.pdf
41/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_041_20240212.pdf
Treść projektu: Bd_p24_041_20240212.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p24_041a_20240219.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_041a_20240219.docx
40/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
Treść projektu (skan): CSS_p24_040_20240212.pdf
Treść projektu: CSS_p24_040_20240212.docx
39/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Wólczańskiej i Piotra Skargi
Treść projektu (skan): MPU_p24_039_20240213.pdf
Treść projektu: MPU_p24_039_20240213.docx
38/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: gen. Jarosława Dąbrowskiego, Tomaszowskiej i Kotoniarskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_038_20240213.pdf
Treść projektu: MPU_p24_038_20240213.docx
37/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Augustówki, położonej w rejonie ulic Stanisława Przybyszewskiego i Olechowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_037_20240213.pdf
Treść projektu: MPU_p24_037_20240213.docx
36/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania „Planu ogólnego miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): MPU_p24_036_20240212.pdf
Treść projektu: MPU_p24_036_20240212.docx
35/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych ich najemcom i dzierżawcom
Treść projektu (skan): ZNN_p24_035_20240212.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_035_20240212.doc
34/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemu bezdomności w Łodzi na lata 2024-2030”
Treść projektu (skan): MOPS_p24_034_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_034_20240212.docx
33/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości kwoty dodatku przysługującego rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka lub osoby, która po osiągnięciu pełnoletności nadal przebywa w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2-6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Treść projektu (skan): MOPS_p24_033_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_033_20240212.docx
32/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinny dom dziecka
Treść projektu (skan): MOPS_p24_032_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_032_20240212.docx
31/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Miastem Zgierz w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p24_031_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_031_20240212.docx
30/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Buczek w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p24_030_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_030_20240212.docx
29/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Ksawerów w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p24_029_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_029_20240212.docx
28/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Miastem Łowicz w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p24_028_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_028_20240212.docx
27/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Konstantynów Łódzki w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p24_027_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_027_20240212.docx
26/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p24_026_20240212.pdf
Treść projektu: ZSS_p24_026_20240212.docx
25/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektów finansowanych w ramach Programu Erasmus+
Treść projektu (skan): BRiM_p24_025_20240215.pdf
Treść projektu: BRiM_p24_025_20240215.docx
24/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów
Treść projektu (skan): Ed_p24_024_20240212.pdf
Treść projektu: Ed_p24_024_20240212.docx
23/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie włączenia XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 116 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 100
Treść projektu (skan): Ed_p24_023_20240212.pdf
Treść projektu: Ed_p24_023_20240212.docx
BRM 23/2024
Data: 21.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_023_20240221.pdf
Treść projektu: BRM_p24_023_20240221.docx
22/2024
Data: 30.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p24_022_20240131.pdf
Treść projektu: Kul_p24_022_20240131.docx
BRM nr 22/2024
Data: 20.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunku działania Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie utworzenia parku gminnego i nadania mu nazwy „Zielony Rynek Rudy”
Treść projektu (skan): BRM_p24_022_20240220.pdf
Treść projektu: BRM_p24_022_20240220.docx
21/2024
Data: 30.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, obwodowych komisji do spraw wyborów rady osiedla i obwodowych komisji do spraw referendum
Treść projektu (skan): BAM_p24_021_20240131.pdf
Treść projektu: BAM_p24_021_20240131.docx
BRM nr 21/2024
Data: 22.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
Treść projektu (skan): BRM_p24_021_20240301.pdf
Treść projektu: BRM_p24_021_20240301.doc
20/2024
Data: 30.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przedłużenia kadencji rad jednostek pomocniczych miasta Łodzi - osiedli
Treść projektu (skan): BAM_p24_020_20240131.pdf
Treść projektu: BAM_p24_020_20240131.docx
19/2024
Data: 26.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść projektu (skan): MPU_p24_019_20240130.pdf
Treść projektu: MPU_p24_019_20240130.doc
BRM nr 19/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku
Treść projektu (skan): BRM_p24_019_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_019_20240219.docx
18/2024
Data: 26.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Łódzkiego prawa własności nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17
Treść projektu (skan): ZNN_p24_018_20240202.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_018_20240202.doc
BRM nr 18/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_018_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_018_20240219.docx
17/2024
Data: 26.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Gęsiej 14 i Gęsiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p24_017_20240129.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_017_20240129.docx
BRM nr 17/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p24_017_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_017_20240219.docx
16/2024
Data: 26.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi „Pinokio” w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p24_016_20240131.pdf
Treść projektu: Kul_p24_016_20240131.docx
BRM nr 16/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p.
Treść projektu (skan): BRM_p24_016_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_016_20240219.docx
15/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Andrzeja Struga 82/84 i 86
Treść projektu (skan): MPU_p24_015_20240116.pdf
Treść projektu: MPU_p24_015_20240116.docx
BRM nr 15/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p.
Treść projektu (skan): BRM_p24_015_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_015_20240219.docx
14/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pienistej, gen. Stanisława Maczka i Tadeusza Sołtyka
Treść projektu (skan): MPU_p24_014_20240116.pdf
Treść projektu: MPU_p24_014_20240116.docx
BRM nr 14/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p.
Treść projektu (skan): BRM_p24_014_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_014_20240219.docx
13/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2024 r.
Treść projektu (skan): Spt_p24_013_20240116.pdf
Treść projektu: Spt_p24_013_20240116.docx
BRM nr 13/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_013_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_013_20240219.docx
12/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_012_20240116.pdf
Treść projektu: BAr_p24_012_20240116.doc
BRM nr 12/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p.
Treść projektu (skan): BRM_p24_012_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_012_20240219.docx
11/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Olechówki, położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Świętego Wojciecha, Nadwodnej, Bałtyckiej, Zygmunta i Kolumny
Treść projektu (skan): MPU_p24_011_20240116.pdf
Treść projektu: MPU_p24_011_20240116.docx
BRM nr 11/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. na działania Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi oraz Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_011_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_011_20240219.docx
10/2023
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p24_010_20240115.pdf
Treść projektu: ZDiT_p24_010_20240115.docx
Autopoprawka (skan): ZDiT_p24_010a_20240116.pdf
Autopoprawka: ZDIT_p24_010a_20240116.doc
BRM nr 10/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi właściwego do dokonywania czynności związanych z odbywaniem podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_010_20240214.pdf
Treść projektu: BRM_p24_010_20240214.docx
9/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Henrykowskiej, Arniki i Pomorskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_009_20240116.pdf
Treść projektu: MPU_p24_009_20240116.docx
BRM 9/2024
Data: 20.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania alei nazwy 600-lecia miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_009_20240220.pdf
Treść projektu: BRM_p24_009_20240220.docx
8/2024
Data: 12.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_008_20240115.pdf
Treść projektu: Bd_p24_008_edyt_20240115.pdf
BRM 8/2024
Data: 20.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Cyganka
Treść projektu (skan): BRM_p24_008_20240220.pdf
Treść projektu: BRM_p24_008_20240220.docx
7/2024
Data: 12.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_007_20240112.pdf
Treść projektu: Bd_p24_007_20240112.docx
BRM nr 7/2024
Data: 25.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_007_20240125.pdf
Treść projektu: BRM_p24_007_20240125.doc
6/2024
Data: 10.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej
Treść projektu (skan): ZNN_p24_006_20240115.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_006_20240115.docx
BRM nr 6/2024
Data: 16.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Maczka w Łodzi za park gminny oraz ustalenia kierunku działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_006_20240116.pdf
Treść projektu: BRM_p24_006_20240116.docx
5/2024
Data: 10.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRiM_p24_005_20240111.pdf
Treść projektu: BRiM_p24_005_edyt_20240111.pdf
4/2024
Data: 10.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p24_004_20240111.pdf
Treść projektu: Ed_p24_004_20240111.docx
BRM nr 4/2024
Data: 09.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_004_20240115.pdf
Treść projektu: BRM_p24_004_20240115.docx
3/2024
Data: 10.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2024 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie i kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2024 form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane
Treść projektu (skan): Ed_p24_003_20240111.pdf
Treść projektu: Ed_p24_003_20240111.docx
BRM nr 3/2024
Data: 09.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p24_003_20240115.pdf
Treść projektu: BRM_p24_003_20240115.docx
2/2024
Data: 08.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Bakaliowej, Ziemiańskiej i Kolumny, autostrady A1 oraz wschodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_002_20240109.pdf
Treść projektu: MPU_p24_002_20240109.docx
BRM nr 2/2024
Data: 09.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p24_002_20240115.pdf
Treść projektu: BRM_p24_002_20240115.docx
1/2024
Data: 03.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Ziarnistej, Andrzejki i Rokicińskiej oraz wschodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_001_20240104.pdf
Treść projektu: MPU_p24_001_20240104.docx
BRM nr 1/2024
Data: 09.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p24_001_20240115.pdf
Treść projektu: BRM_p24_001_20240115.docx


Metryka strony i historia zmian