Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

223/2018
Data: 21.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109
Treść projektu: p18_223_180622.pdf
219/2018
Data: 15.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42
Treść projektu: p18_219_20180620.pdf
218/2018
Data: 14.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_218_20180614.pdf
Autopoprawka: p18_218a_20180614.pdf
217/2018
Data: 11.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce
Treść projektu: p18_217_20180611.pdf
216/2018
Data: 08.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko w sprawie ograniczonych możliwości finansowania z budżetu Miasta Łodzi zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Treść projektu: p18_216_20180611.pdf
214/2018
Data: 08.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej
Treść projektu: p18_214_20180612.pdf
213/2018
Data: 08.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy
Treść projektu: p18_213_20180612.pdf
211/2018
Data: 07.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi umowy użyczenia lokali usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6
Treść projektu: p18_211_180608.pdf
210/2018
Data: 06.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania-Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych gminy
Treść projektu: p18_210_180608.pdf
209/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Juliana Tuwima i Wodnej
Treść projektu: p18_209_20180606.pdf
208/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Łagiewnickiej i Okólnej
Treść projektu: p18_208_20180606.pdf
207/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren dawnego poligonu wojskowego Brus, położonej w rejonie ulic: Biegunowej, Krańcowej i Konstantynowskiej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu: p18_207_20180606.pdf
206/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_206_20180605.pdf
Autopoprawka: p18_206a_20180612.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_206a2_20180614.pdf
205/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_205_20180605.pdf
Autopoprawka: p18_205a_20180612.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_205a2_20180614.pdf
204/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2 z Przedszkolem Miejskim nr 223 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 42 w Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2 i nadania statutu
Treść projektu: p18_204_20180605.pdf
203/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonych w obrębie W-34 jako działki numer: 138/16,139/4 i 138/18
Treść projektu: p18_203_20180605.pdf
202/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy alei Hetmańskiej bez numeru i ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie W-34 jako działki numer 140/32 i 138/15
Treść projektu: p18_202_20180605.pdf
201/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy alei Hetmańskiej bez numeru i ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie W-34 jako działki numer: 140/31,140/23,141/16,141/20 i 138/14
Treść projektu: p18_201_20180605.pdf
200/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie
Treść projektu: p18_200_20180614.pdf
199/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Srebrzyńskiej bez numeru i Konstantynowskiej 3A
Treść projektu: p18_199_20180605.pdf
197/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIII/566/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenów kolejowych, Stanisława Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej
Treść projektu: p18_197_20180605.pdf
196/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Opolskiej, Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem i Marmurowej oraz wschodniej granicy miasta
Treść projektu: p18_196_20180605.pdf
195/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Marmurowej, Nad Niemnem, Łukaszewskiej, Łodzianka, Zaścianek Bohatyrowicze i Bursztynowej oraz wschodniej granicy miasta
Treść projektu: p18_195_20180605.pdf
194/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodzianka, Okólnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta
Treść projektu: p18_194_20180605.pdf
193/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta
Treść projektu: p18_193_20180605.pdf
192/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie rzeki Ner oraz ulic: Sanitariuszek, Łaskowice i Nad Dobrzynką, do drogi krajowej nr 14 i zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu: p18_192_20180605.pdf
191/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, położonej w rejonie ulic: Franciszka Plocka, Zamiejskiej i Spartańskiej
Treść projektu: p18_191_20180605.pdf
190/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, płk. Stanislawa Juszczakiewicza i Janusza Kusocińskiego oraz zachodniej granicy Ogrodu Botanicznego
Treść projektu: p18_190_20180605.pdf
189/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, położonej w rejonie ulic Zamiejskiej i Ikara
Treść projektu: p18_189_20180605.pdf
188/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wycieczkowej, Rogowskiej i Strykowskiej
Treść projektu: p18_188_20180605.pdf
187/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulicy Konstantynowskiej
Treść projektu: p18_187_20180605.pdf
186/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Okólnej, Żółwiowej i Serwituty oraz północnej granicy miasta Łodzi
Treść projektu: p18_186_20180605.pdf
185/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Ruda Willowa", położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej
Treść projektu: p18_185_20180605.pdf
184/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, płk. Stanisława Juszczakiewicza, Janusza Kusocińskiego oraz zachodniej granicy miasta Łodzi.
Treść projektu: p18_184_20180605.pdf
183/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Okólnej, Józefa Sawickiego, Jana Gadomskiego i Moskule oraz północnej granicy miasta Łodzi
Treść projektu: p18_183_20180605.pdf
182/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zgierskiej, Goplańskiej, Łagiewnickiej i Bałuckiego Rynku
Treść projektu: p18_182_20180605.pdf
181/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Politechniki oraz ulic: Radwańskiej, Inżynierskiej i Wołowej
Treść projektu: p18_181_20180605.pdf
180/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy i Adama Mickiewicza oraz ulic Łąkowej i Andrzeja Struga
Treść projektu: p18_180_20180605.pdf
179/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Franciszkańskiej i płk. Berka Joselewicza
Treść projektu: p18_179_20180605.pdf
178/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Bolesława Limanowskiego, Zachodniej, Drewnowskiej, Żytniej i Rybnej
Treść projektu: p18_178_20180605.pdf
177/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Drewnowskiej, Jana Karskiego, Ogrodowej, Cmentarnej, św. Jerzego, Jana Pietrusińskiego, ks. Jana Długosza i Stefana Okrzei
Treść projektu: p18_177_20180605.pdf
176/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Franciszkańskiej, Smugowej, Źródłowej i Północnej
Treść projektu: p18_176_20180605.pdf
175/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Bolesława Limanowskiego, Rybnej, Lutomierskiej i Modrej
Treść projektu: p18_175_20180605.pdf
174/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Lutomierskiej, Żytniej i Drewnowskiej
Treść projektu: p18_174_20180605.pdf
173/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy oraz ulic: 6 Sierpnia, gen. Lucjana Żeligowskiego i Andrzeja Struga
Treść projektu: p18_173_20180605.pdf
172/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, płk. Jana Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej
Treść projektu: p18_172_20180605.pdf
171/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Wierzbowej, Uniwersyteckiej i hm. Aleksandra Kamińskiego
Treść projektu: p18_171_20180605.pdf
170/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stefana Jaracza, dr. Stefana Kopcińskiego, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Polskiej Organizacji Wojskowej
Treść projektu: p18_170_20180605.pdf
169/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Źródłowej, Pomorskiej, Stefana Banacha, dr. Stefana Kopcińskiego, Stefana Jaracza, Uniwersyteckiej i Wierzbowej oraz ronda Solidarności
Treść projektu: p18_169_20180605.pdf
168/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, dr. Seweryna Sterlinga, Stefana Jaracza i płk. Jana Kilińskiego
Treść projektu: p18_168_20180605.pdf


Informację wprowadził(a): Migracja danych (28.07.2017 18:20)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (24.01.2018 11:01)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 28365

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.01.2018 11:01 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.01.2018 10:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.11.2017 14:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:00 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 08:21 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 01:02 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:33 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:24 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:23 Migracja danych Modyfikacja treści
10.09.2017 22:09 Migracja danych Modyfikacja treści
31.08.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:28 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:27 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:40 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:05 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:17 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:13 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:12 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:09 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:08 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:02 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 12:59 Migracja danych Modyfikacja treści
28.07.2017 18:20 Migracja danych Utworzenie strony