Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi 2021

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi w 2021 r.

345/2021
Data: 30.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Laskowickiej 138 i 138A oraz Pienistej 74 oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu (skan): BNW_p21_345_20220102.pdf
Treść projektu: BNW_p21_345_20220102.docx
344/2021
Data: 21.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów
Treść projektu (skan): MPU_p21_344_20211222.pdf
Treść projektu: MPU_p21_344_20211222.docx
342/2021
Data: 20.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Pienistej
Treść projektu (skan): MPU_p21_342_20211221.pdf
Treść projektu: MPU_p21_342_20211221.docx
341/2021
Data: 20.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic Sanitariuszek i Łaskowice
Treść projektu (skan): MPU_p21_341_20211221.pdf
Treść projektu: MPU_p21_341_20211221.docx
340/2021
Data: 20.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej doliny rzek Jasienia i Olechówki, położonej w rejonie ulic: Stanisława Dubois, Polarnej, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Czahary, Świętojańskiej i Reymonta
Treść projektu (skan): MPU_p21_340_20211221.pdf
Treść projektu: MPU_p21_340_20211221.docx
339/2021
Data: 20.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tadeusza Sołtyka, Pienistej i Laskowickiej
Treść projektu (skan): MPU_p21_339_20211221.pdf
Treść projektu: MPU_p21_339_20211221.docx
338/2021
Data: 20.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta
Treść projektu (skan): MPU_p21_338_20211221.pdf
Treść projektu: MPU_p21_338_20211221.docx
337/2021
Data: 20.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic Lazurowej i gen. Ignacego Prądzyńskiego
Treść projektu (skan): MPU_p21_337_20211221.pdf
Treść projektu: MPU_p21_337_20211221.docx
336/2021
Data: 20.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych
Treść projektu (skan): CUW_p21_336_20211220.pdf
Treść projektu: CUW_p21_336_20211220.docx
335/2021
Data: 20.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu
Treść projektu (skan): ZDiT_p21_335_20220110.pdf
Treść projektu: ZDiT_p21_335_20220110.docx
334/2021
Data: 20.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Dróg i Transportu”
Treść projektu (skan): ZDiT_p21_334_20220110.pdf
Treść projektu: ZDiT_p21_334_20220110.docx
333/2021
Data: 20.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozbawienia ul. Telefonicznej dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Treść projektu (skan): ZDiT_p21_333_20211221.pdf
Treść projektu: ZDiT_p21_333_20211221.docx
332/2021
Data: 20.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023
Treść projektu (skan): Ed_p21_332_20211222.pdf
Treść projektu: Ed_p21_332_20211222.docx
331/2021
Data: 14.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy Piotrkowskiej 154 w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p21_331_20211215.pdf
Treść projektu: BAr_p21_331_20211215.docx
330/2021
Data: 13.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022
Treść projektu (skan): ZSS_p21_330_20211214.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_330_20211214.docx
329/2021
Data: 13.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2022 r
Treść projektu (skan): MOPS_p21_329_20211214.pdf
Treść projektu: MOPS_p21_329_20211214.docx
328/2021
Data: 13.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050
Treść projektu (skan): Bd_p21_328_20211215.pdf
Treść projektu: Bd_p21_328_edyt_20211215.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p21_328a_20211220.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_328a_edyt_20211220.pdf
327/2021
Data: 13.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok
Treść projektu (skan): Bd_p21_327_20211215.pdf
Treść projektu: Bd_p21_327_20211215.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p21_327a_20211220.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_327a_20211220.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p21_327a2_20211222.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p21_327a2_20211222.docx
326/2021
Data: 03.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Łodzi do Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych
Treść projektu (skan): ZSS_p21_326_20211206.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_326_20211206.docx
325/2021
Data: 03.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
Treść projektu (skan): BRiM_p21_325_20211206.pdf
Treść projektu: BRiM_p21_325_20211206.docx
324/2021
Data: 03.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. Szarych Szeregów, położonej w rejonie ulic Górniczej i Tadeusza Boya-Żeleńskiego
Treść projektu (skan): MPU_p21_324_20211206.pdf
Treść projektu: MPU_p21_324_20211206.docx
323/2021
Data: 03.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Oblęgorskiej, Chłodnej, Źródłowej, Smugowej i Franciszkańskiej
Treść projektu (skan): MPU_p21_323_20211206.pdf
Treść projektu: MPU_p21_323_20211206.docx
322/2021
Data: 03.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy oraz ulicy Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
Treść projektu (skan): MPU_p21_322_20211206.pdf
Treść projektu: MPU_p21_322_20211206.docx
321/2021
Data: 03.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego
Treść projektu (skan): MPU_p21_321_20211206.pdf
Treść projektu: MPU_p21_321_20211206.docx
320/2021
Data: 03.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Karpackiej, Ignacego Paderewskiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego i Rymanowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p21_320_20211206.pdf
Treść projektu: MPU_p21_320_20211206.docx
319/2021
Data: 03.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p21_319_20211203.pdf
Treść projektu: ZDiT_p21_319_20211203.docx
Autopoprawka (skan): ZDiT_p21_319a_20211216.pdf
Autopoprawka: ZDiT_p21_319a_20211216.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): ZDiT_p21_319a2_20220107.pdf
Autopoprawka nr 2: ZDiT_p21_319a2_20220107.doc
318/2021
Data: 03.12.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p21_318_20211203.pdf
Treść projektu: Fn_p21_318_20211203.docx
317/2021
Data: 29.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050
Treść projektu (skan): Bd_p21_317_20211130.pdf
Treść projektu: Bd_p21_317_edyt_20211130.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p21_317a_20211207.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_317a_edyt_20211207.pdf
316/2021
Data: 29.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok
Treść projektu (skan): Bd_p21_316_20211130.pdf
Treść projektu: Bd_p21_316_20211130.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p21_316a_20211206.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_316a_20211206.docx
315/2021
Data: 29.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p21_315_20211130.pdf
Treść projektu: Bd_p21_315_20211130.docx
314/2021
Data: 26.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg
Treść projektu (skan): MPU_p21_314_20211129.pdf
Treść projektu: MPU_p21_314_edyt_20211129.pdf
313/2021
Data: 26.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p21_313_20211129.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_313_20211129.docx
312/2021
Data: 26.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): BIM_p21_ 312_20211129.pdf
Treść projektu: BIM_p21_ 312_20211129.docx
Autopoprawka (skan): BIM_p21_312a_20211203.pdf
Autopoprawka: BIM_p21_312a_20211203.doc
311/2021
Data: 26.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p21_311_20211129.pdf
Treść projektu: Ed_p21_311_20211129.docx
310/2021
Data: 23.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAM_p21_310_20211125.pdf
Treść projektu: BAM_p21_310_20211125.doc
308/2021
Data: 18.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Marcina Kasprzaka 66A
Treść projektu (skan): WDM_p21_308_20211119.pdf
Treść projektu: WDM_p21_308_20211119.docx
307/2021
Data: 18.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p21_307_20211119.pdf
Treść projektu: BPZ_p21_307_20211119.docx
306/2021
Data: 18.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p21_306_20211119.pdf
Treść projektu: BPZ_p21_306_20211119.docx
305/2021
Data: 18.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p21_305_20211119.pdf
Treść projektu: BPZ_p21_305_20211119.docx
304/2021
Data: 15.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi na lata 2021-2022"
Treść projektu (skan): ZSS_p21_304_20211115.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_304_20211116.docx
303/2021
Data: 15.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p21_303_20211115.PDF
Treść projektu: MOPS_p21_303_20211115.docx
302/2021
Data: 15.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów artystycznych Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p21_302_20211115.pdf
Treść projektu: Kul_p21_302_20211115.docx
301/2021
Data: 15.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2021-2025
Treść projektu (skan): BRiM_p21_301_20211115.pdf
Treść projektu: BRiM_p21_301_20211115.docx
300/2021
Data: 15.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022–2050
Treść projektu (skan): Bd_p21_300_20211115.pdf
Treść projektu: Bd_p21_300_edyt_20211115.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p21_300a_20211220.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_300a_edyt_20211220.pdf
299/2021
Data: 15.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok
Treść projektu (skan): Bd_p21_299_20211115.pdf
Treść projektu: Bd_p21_299_edyt_20211116.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p21_299a_20211217.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_299a_20211217.doc
298/2021
Data: 12.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka Nr 16 w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): MOPS_p21_298_20211112.pdf
Treść projektu: MOPS_p21_298_20211112.docx
297/2021
Data: 10.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania
Treść projektu (skan): OSR_p21_297_20211110.pdf
Treść projektu: OSR_p21_297_20211110.docx
296/2021
Data: 09.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Sokołówki, położonej w rejonie ulic Wycieczkowej i Klimatycznej
Treść projektu (skan): MPU_p21_296_20211110.pdf
Treść projektu: MPU_p21_296_20211110.docx
295/2021
Data: 09.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Sokołówki, położonej w rejonie ulic Klimatycznej i Antoniego Książka
Treść projektu (skan): MPU_p21_295_20211110.pdf
Treść projektu: MPU_p21_295_20211110.docx
294/2021
Data: 09.11.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Sokołówki, położonej w rejonie ulic: Centralnej, Fiołkowej i Wycieczkowej
Treść projektu (skan): MPU_p21_294_20211110.pdf
Treść projektu: MPU_p21_294_20211110.docx

Metryka strony i historia zmian