Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi 2022

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi w 2022 r.

322/2022
Data: 20.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia o współpracy z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
Treść projektu (skan): ZIM_p22_322_20221220.pdf
Treść projektu: ZIM_p22_322_20221220.docx
321/2022
Data: 16.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rogowskiej, Strykowskiej, Łupkowej i Antoniego Książka
Treść projektu (skan): MPU_p22_321_20221220.pdf
Treść projektu: MPU_p22_321_20221220.docx
320/2022
Data: 15.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej miasta Łodzi 2030+
Treść projektu (skan): BRiM_p22_320_20221215.pdf
Treść projektu: BRiM_p22_320_20221215.docx
319/2022
Data: 15.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2023-2030
Treść projektu (skan): BRiM_p22_319_20221215.pdf
Treść projektu: BRiM_p22_319_20221215.docx
318/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodzianka, Okólnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta
Treść projektu (skan): MPU_p22_318_20221214.pdf
Treść projektu: MPU_p22_318_20221215.docx
317/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki i Jana Pawła II oraz ulic gen. Walerego Wróblewskiego i Sebastiana Felsztyńskiego
Treść projektu (skan): MPU_p22_317_20221213.pdf
Treść projektu: MPU_p22_317_20221213.docx
316/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nowe Sady bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p22_316_20221213.pdf
Treść projektu: DM_p22_316_20221213.docx
315/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Piotra Bardowskiego 1
Treść projektu (skan): DM_p22_315_20221213.pdf
Treść projektu: DM_p22_315_20221213.docx
314/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2023 r.
Treść projektu (skan): MOPS_p22_314_20221213.pdf
Treść projektu: MOPS_p22_314_20221213.docx
313/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”
Treść projektu (skan): BAM_p22_313_20221213.pdf
Treść projektu: BAM_p22_313_20221213.docx
312/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania imienia XI Liceum Ogólnokształcącemu w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54
Treść projektu (skan): Ed_p22_312_20221214.pdf
Treść projektu: Ed_p22_312_20221214.docx
311/2022
Data: 12.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050
Treść projektu (skan): Bd_p22_311_20221212.pdf
Treść projektu: Bd_p22_311_edyt_20221212.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p22_311a_20221219.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_311a_edyt_20221219.pdf
310/2022
Data: 12.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok
Treść projektu (skan): Bd_p22_310_20221212.pdf
Treść projektu: Bd_p22_310_20221212.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p22_310a_20221219.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_310a_20221219.docx
309/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2022 i za rok 2023
Treść projektu (skan): Bd_p22_309_20221205.pdf
Treść projektu: Bd_p22_309_20221205.doc
308/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Gościniec do granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p22_308_20221206.pdf
Treść projektu: MPU_p22_308_20221206.docx
307/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Jędrzejowskiej i Kolumny
Treść projektu (skan): MPU_p22_307_20221206.pdf
Treść projektu: MPU_p22_307_20221206.docx
306/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Nowe Górki, Józefów, Bronisin oraz południowej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p22_306_20221206.pdf
Treść projektu: MPU_p22_306_20221206.docx
305/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: św. Rafała Kalinowskiego, Gościniec i Bocznej oraz południowej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p22_305_20221206.pdf
Treść projektu: MPU_p22_305_20221206.docx
304/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brójeckiej, Paprociowej, Bronisin, Wiskickiej i św. Rafała Kalinowskiego oraz południowej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p22_304_20221206.pdf
Treść projektu: MPU_p22_304_20221206.docx
303/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Jasieniec w rejonie ulic: Złotno, Jagodnica i Huta Jagodnica oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p22_303_20221206.pdf
Treść projektu: MPU_p22_303_20221206.docx
302/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Jasieniec w rejonie ulic: Rąbieńskiej, Podchorążych i Złotno
Treść projektu (skan): MPU_p22_302_20221206.pdf
Treść projektu: MPU_p22_302_20221206.docx
301/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Podchorążych i Złotno oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p22_301_20221206.pdf
Treść projektu: MPU_p22_301_20221206.docx
300/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Sanitariuszek, drogi ekspresowej S-14 oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p22_300_20221206.pdf
Treść projektu: MPU_p22_300_20221206.docx
299/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Kolumny i Gościniec, autostrady A1 oraz południowej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p22_299_20221209.pdf
Treść projektu: MPU_p22_299_20221209.docx
298/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Ziemiańskiej i Kolumny
Treść projektu (skan): MPU_p22_298_20221209.pdf
Treść projektu: MPU_p22_298_20221209.docx
297/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Mozaikowej, Ziemiańskiej i Kolumny
Treść projektu (skan): MPU_p22_297_20221209.pdf
Treść projektu: MPU_p22_297_20221209.docx
296/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Bakaliowej, Ziemiańskiej i Kolumny, autostrady A1 oraz wschodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p22_296_20221209.pdf
Treść projektu: MPU_p22_296_20221209.docx
295/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Gminnej i Ziemiańskiej
Treść projektu (skan): MPU_p22_295_20221209.pdf
Treść projektu: MPU_p22_295_20221209.docx
294/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021
Treść projektu (skan): ZSS_p22_294_20221205.pdf
Treść projektu: ZSS_p22_294_20221205.docx
293/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021
Treść projektu (skan): ZSS_p22_293_20221205.pdf
Treść projektu: ZSS_p22_293_20221205.docx
292/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021
Treść projektu (skan): ZSS_p22_292_20221205.pdf
Treść projektu: ZSS_p22_292_20221205.docx
291/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021
Treść projektu (skan): ZSS_p22_291_20221205.pdf
Treść projektu: ZSS_p22_291_20221205.docx
290/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021
Treść projektu (skan): ZSS_p22_290_20221205.pdf
Treść projektu: ZSS_p22_290_20221205.docx
289/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021
Treść projektu (skan): ZSS_p22_289_20221205.pdf
Treść projektu: ZSS_p22_289_20221205.docx
288/2022
Data: 05.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych na terenie miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Ed_p22_288_20221205.pdf
Treść projektu: Ed_p22_288_20221205.docx
285/2022
Data: 28.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Byszewskiej, Oliwkowej, Bananowej, Kokosowej i Pomarańczowej
Treść projektu (skan): MPU_p22_285_20221129.pdf
Treść projektu: MPU_p22_285_20221129.docx
284/2022
Data: 28.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
Treść projektu (skan): CSS_p22_284_20221129.pdf
Treść projektu: CSS_p22_284_20221129.docx
283/2022
Data: 28.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050
Treść projektu (skan): Bd_p22_283_20221128.pdf
Treść projektu: Bd_p22_283_edyt_20221128.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p22_283a_20221205.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_283a_edyt_20221205.pdf
282/2022
Data: 28.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok
Treść projektu (skan): Bd_p22_282_20221128.pdf
Treść projektu: Bd_p22_282_20221128.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p22_282a_20221205.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_282a_20221205.docx
281/2022
Data: 18.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łódź przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Łódź
Treść projektu (skan): GK_p22_281_20221121.pdf
Treść projektu: GK_p22_281_20221121.docx
280/2022
Data: 18.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Drewnowskiej, Zachodniej, Ogrodowej i Jana Karskiego
Treść projektu (skan): MPU_p22_280_20221122.pdf
Treść projektu: MPU_p22_280_20221122.docx
279/2022
Data: 15.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego
Treść projektu (skan): MPU_p22_279_20221115.pdf
Treść projektu: MPU_p22_279_20221115.doc
278/2022
Data: 15.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023–2050
Treść projektu (skan): Bd_p22_278_20221115.pdf
Treść projektu: Bd_p22_278_edyt_20221115.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p22_278a_20221216.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_278a_edyt_20221216.pdf
277/2022
Data: 15.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p22_277_20221115.pdf
Treść projektu: Bd_p22_277_edyt_20221115.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p22_277a_20221216.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_277a_20221216.doc
276/2022
Data: 14.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p22_276_20221115.pdf
Treść projektu: ZDiT_p22_276_20221115.docx
275/2022
Data: 14.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść projektu (skan): ZDiT_p22_275_20221115.pdf
Treść projektu: ZDiT_p22_275_20221115.docx
274/2022
Data: 07.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050
Treść projektu (skan): Bd_p22_274_20221108.pdf
Treść projektu: Bd_p22_274_edyt_20221108.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p22_274a_20221114.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_274a_edyt_20221114.pdf
273/2022
Data: 07.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok
Treść projektu (skan): Bd_p22_273_20221108.pdf
Treść projektu: Bd_p22_273_20221108.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p22_273a_20221114.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_273a_20221114.docx
272/2022
Data: 07.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): ZSS_p22_272_20221107.pdf
Treść projektu: ZSS_p22_272_20221107.docx
271/2022
Data: 07.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego korytarza drogowego projektowanej ulicy Wróblewskiego na odcinku od ulicy Piasta do torów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p22_271_20221107.pdf
Treść projektu: MPU_p22_271_20221107.docx
270/2022
Data: 04.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku jej podziału i połączenia z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz utworzenia Łódzkich Inwestycji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść projektu (skan): BNW_p22_270_20221108.pdf
Treść projektu: BNW_p22_270_20221108.docx
269/2022
Data: 04.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powierzenia Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania usług w ramach zadań własnych gminy polegających na zapewnieniu dostępności infrastruktury drogowej
Treść projektu (skan): BNW_p22_269_20221108.pdf
Treść projektu: BNW_p22_269_20221108.docx
268/2022
Data: 04.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wystąpienia przez Miasto Łódź z Bionanopark Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zbycie udziałów Bionanopark Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BNW_p22_268_20221108.pdf
Treść projektu: BNW_p22_268_20221108.docx
267/2022
Data: 04.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2022 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): PUP_p22_267_20221107.pdf
Treść projektu: PUP_p22_267_20221107.docx
Autopoprawka (skan): MOPS_p22_267a_20221114.pdf
Autopoprawka: MOPS_p22_267a_20221114.doc
266/2022
Data: 04.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – Miasto Łódź
Treść projektu (skan): OSR_p22_266_20221107.pdf
Treść projektu: OSR_p22_266_20221107.docx
265/2022
Data: 04.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść projektu (skan): Ed_p22_265_20221108.pdf
Treść projektu: Ed_p22_265_20221108.docx
264/2022
Data: 04.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p22_264_20221108.pdf
Treść projektu: Ed_p22_264_20221108.docx
263/2022
Data: 04.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024
Treść projektu (skan): Ed_p22_263_20221108.pdf
Treść projektu: Ed_p22_263_20221108.docx
262/2022
Data: 31.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, Iglastej, Jugosłowiańskiej i Popielarni
Treść projektu (skan): MPU_p22_262_20221102.pdf
Treść projektu: MPU_p22_262_20221102.doc
261/2022
Data: 31.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Beskidzkiej, Marmurowej, Opolskiej i Adama Hanuszkiewicza
Treść projektu (skan): MPU_p22_261_20221102.pdf
Treść projektu: MPU_p22_261_20221102.doc
260/2022
Data: 28.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Ziarnistej, Andrzejki i Rokicińskiej oraz wschodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p22_260_20221102.pdf
Treść projektu: MPU_p22_260_20221102.doc
259/2022
Data: 28.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ziarnistej, Wieńcowej, Rokicińskiej i Andrzejki
Treść projektu (skan): MPU_p22_259_20221102.pdf
Treść projektu: MPU_p22_259_20221102.doc
258/2022
Data: 28.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Wieńcowej i Przylesie do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p22_258_20221102.pdf
Treść projektu: MPU_p22_258_20221102.doc
257/2022
Data: 28.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Henrykowskiej, Arniki i Pomorskiej
Treść projektu (skan): MPU_p22_257_20221102.pdf
Treść projektu: MPU_p22_257_20221102.doc
256/2022
Data: 28.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Wagonowej i Lewarowej do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p22_256_20221102.pdf
Treść projektu: MPU_p22_256_20221102.doc
255/2022
Data: 28.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie alei Grzegorza Palki oraz ulicy Oświatowej
Treść projektu (skan): MPU_p22_255_20221102.pdf
Treść projektu: MPU_p22_255_20221102.docx
254/2022
Data: 28.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rojnej, Szczecińskiej i Zadraż
Treść projektu (skan): MPU_p22_254_20221102.pdf
Treść projektu: MPU_p22_254_20221102.docx
253/2022
Data: 28.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie rzeki Zimna Woda na odcinku pomiędzy ulicami Czcibora i Szczecińską
Treść projektu (skan): MPU_p22_253_20221102.pdf
Treść projektu: MPU_p22_253_20221102.docx
252/2022
Data: 28.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Spadkowej i Bruzdowej
Treść projektu (skan): MPU_p22_252_20221102.pdf
Treść projektu: MPU_p22_252_20221102.docx
251/2022
Data: 28.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie aktualizacji struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w jednostkach „O - tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo” i wprowadzenia innych niezbędnych zmian.
Treść projektu (skan): MPU_p22_251_20221102.pdf
Treść projektu: MPU_p22_251_20221102.docx
250/2022
Data: 28.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu.
Treść projektu (skan): Ed_p22_250_20221102.pdf
Treść projektu: Ed_p22_250_20221102.docx
249/2022
Data: 28.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRiM_p22_249_20221102.pdf
Treść projektu: BRiM_p22_249_20221102.docx
247/2022
Data: 21.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Rokicińskiej i Malowniczej oraz terenów kolejowych.
Treść projektu (skan): MPU_p22_247_20221024.pdf
Treść projektu: MPU_p22_247_20221102.docx
246/2022
Data: 21.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego 15 i gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p22_246_20221024.pdf
Treść projektu: DM_p22_246_20221024.docx
245/2022
Data: 21.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 7 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5
Treść projektu (skan): Ed_p22_245_20221026.pdf
Treść projektu: Ed_p22_245_20221026.docx
244/2022
Data: 21.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Branżowej II stopnia nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5
Treść projektu (skan): Ed_p22_244_20221024.pdf
Treść projektu: Ed_p22_244_20221024.docx
243/2022
Data: 21.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Branżowej I stopnia nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5
Treść projektu (skan): Ed_p22_243_20221024.pdf
Treść projektu: Ed_p22_243_20221024.docx
242/2022
Data: 11.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XX/453/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2016 roku oraz uchwały Nr XXXVII/976/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2017 roku
Treść projektu (skan): ZDiT_p22_242_20221011.pdf
Treść projektu: ZDiT_p22_242_20221011.docx
241/2022
Data: 11.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2023 roku
Treść projektu (skan): ZDiT_p22_241_20221011.pdf
Treść projektu: ZDiT_p22_241_20221011.docx
240/2022
Data: 07.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Nr 33
Treść projektu (skan): BAM_p22_240_20221007.pdf
Treść projektu: BAM_p22_240_20221007.docx
239/2022
Data: 07.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego
Treść projektu (skan): BAM_p22_239_20221007.pdf
Treść projektu: BAM_p22_239_20221007.docx
238/2022
Data: 07.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
Treść projektu (skan): CSS_p22_238_20221011.pdf
Treść projektu: CSS_p22_238_20221011.docx
237/2022
Data: 06.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p22_237_20221006.pdf
Treść projektu: Fn_p22_237_20221006.docx
236/2022
Data: 04.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Łodzi zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
Treść projektu (skan): ZNN_p22_236_20221004.pdf
Treść projektu: ZNN_p22_236_20221004.docx
234/2022
Data: 30.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p22_234_20221004.pdf
Treść projektu: Kul_p22_234_20221004.docx
233/2022
Data: 30.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ulicy Piotrkowskiej 166/168 w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p22_233_03102022.pdf
Treść projektu: BAr_p22_233_03102022.docx
232/2022
Data: 30.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050
Treść projektu (skan): Bd_p22_232_20221003.pdf
Treść projektu: Bd_p22_232_edyt_20221003.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p22_232a_20221010.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_232a_edyt_20221010.pdf
231/2022
Data: 30.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok
Treść projektu (skan): Bd_p22_231_20221003.pdf
Treść projektu: Bd_p22_231_20221003.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p22_231a_20221010.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_231a_20221010.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p22_231a2_20221012.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p22_231a2_20221012.docx
230/2022
Data: 26.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p22_230_20220926.pdf
Treść projektu: MPU_p22_230_20220926.docx
BRM Nr 230/2022
Data: 21.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Łódzkich Włókniarek na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_230_20221221.pdf
Treść projektu: BRM_p22_230_20221221.docx
229/2022
Data: 23.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych
Treść projektu (skan): CUW_p22_229_20220927.pdf
Treść projektu: CUW_p22_229_20220927.docx
228/2022
Data: 23.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Sobolowej 1
Treść projektu (skan): DM_p22_228_20221003.pdf
Treść projektu: DM_p22_228_20221003.docx
BRM nr 228/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej nadania skwerowi nazwy Krystyny i Stefana Krygierów
Treść projektu (skan): BRM_p22_228_20221215.pdf
Treść projektu: BRM_p22_228_20221215.doc
227/2022
Data: 23.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Gdyńskiej 3 i Antoniego Mackiewicza bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p22_227_20220930.pdf
Treść projektu: DM_p22_227_20220930.docx
BRM nr 227/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia działań mających na celu zwiększenie dostępności oraz promocji roślinnych opcji żywieniowych
Treść projektu (skan): BRM_p22_227_20221215.pdf
Treść projektu: BRM_p22_227_20221215.doc
226/2022
Data: 23.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p22_226_20220923.pdf
Treść projektu: Ed_p22_226_20220923.docx
BRM nr 226/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p.(...) na działania Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 41 w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_226_20221215.pdf
Treść projektu: BRM_p22_226_20221215.doc
225/2022
Data: 23.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Spt_p22_225_20220923.pdf
Treść projektu: Spt_p22_225_20220923.doc
BRM nr 225/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
Treść projektu (skan): BRM_p22_225_20221215.pdf
Treść projektu: BRM_p22_225_20221215.doc
224/2022
Data: 23.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2022 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): PUP_p22_224_20220923.pdf
Treść projektu: PUP_p22_224_20220923.docx
BRM nr 224/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p22_224_20221215.pdf
Treść projektu: BRM_p22_224_20221215.doc
223/2022
Data: 26.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 280A
Treść projektu (skan): ZNN_p22_223_26092022.pdf
Treść projektu: ZNN_p22_223_26092022.doc
BRM nr 223/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p22_223_20221215.pdf
Treść projektu: BRM_p22_223_20221215.doc
222/2022
Data: 23.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Sokołówki, położonej w rejonie ulic Klimatycznej i Antoniego Książka
Treść projektu (skan): MPU_p22_222_20220927.pdf
Treść projektu: MPU_p22_222_20220927.docx
BRM nr 222/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p22_222_20221215.pdf
Treść projektu: BRM_p22_222_20221215.doc
221/2022
Data: 22.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Pienistej
Treść projektu (skan): MPU_p22_221_20220926.pdf
Treść projektu: MPU_p22_221_20220926.docx
BRM nr 221/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p22_221_20221215.pdf
Treść projektu: BRM_p22_221_20221215.doc
220/2022
Data: 22.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2022 rok
Treść projektu (skan): Bd_p22_220_20220922.pdf
Treść projektu: Bd_p22_220_20220922.docx
BRM nr 220/2022
Data: 13.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi grupy mieszkańców Łodzi na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_220_20221215.pdf
Treść projektu: BRM_p22_220_20221215.doc
219/2022
Data: 19.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 5U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 147
Treść projektu (skan): ZNN_p22_219_20220920.pdf
Treść projektu: ZNN_p22_219_20220920.doc
218/2022
Data: 19.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź części zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Al. Unii Lubelskiej 4 oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu (skan): BNW_p22_218_20221021.pdf
Treść projektu: BNW_p22_218_20221021.docx
217/2022
Data: 15.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRiM_p22_217_20220916.pdf
Treść projektu: BRiM_p22_217_20220916.docx
BRM nr 217/2022
Data: 06.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_217_20221206.pdf
Treść projektu: BRM_p22_217_20221206.doc
216/2022
Data: 13.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 7 im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
Treść projektu (skan): CAPZ_p22_216_20220913.pdf
Treść projektu: CAPZ_p22_216_20220913.docx
BRM nr 216/2022
Data: 06.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p22_216_20221206.pdf
Treść projektu: BRM_p22_216_20221206.doc
215/2022
Data: 06.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Pienistej 2A i 4
Treść projektu (skan): ZNN_p22_215_20220906.pdf
Treść projektu: ZNN_p22_215_20220906.docx
BRM nr 215/2022
Data: 02.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do Prezydenta RP w sprawie zawetowania ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
Treść projektu (skan): BRM_p22_215_20221206.pdf
Treść projektu: BRM_p22_215_20221206.docx
214/2022
Data: 06.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ulicy Rzgowskiej 26/28 w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p22_214_20220906.pdf
Treść projektu: BAr_p22_214_20220906.docx
213/2022
Data: 06.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Piotrkowskiej 94 w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p22_213_20220906.pdf
Treść projektu: BAr_p22_213_20220906.docx
BRM nr 213/2022
Data: 30.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_213_20221130.pdf
Treść projektu: BRM_p22_213_20221130.docx
212/2022
Data: 05.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050
Treść projektu (skan): Bd_p22_212_20220905.pdf
Treść projektu: Bd_p22_212_edyt_20220905.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p22_212a_20220912.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_212a_edyt_20220912.pdf
BRM nr 212/2022
Data: 06.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. skargi na działanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.
Treść projektu (skan): BRM_p22_212_20221206.pdf
Treść projektu: BRM_p22_212_20221206.doc
211/2022
Data: 05.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok
Treść projektu (skan): Bd_p22_211_20220905.pdf
Treść projektu: Bd_p22_211_20220905.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p22_211a_20220912.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_211a_20220912.docx
BRM nr 211/2022
Data: 06.12.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. skargi na działanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.
Treść projektu (skan): BRM_p22_211_20221206.pdf
Treść projektu: BRM_p22_211_20221206.doc
210/2022
Data: 02.09.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p22_210_20220905.pdf
Treść projektu: ZDiT_p22_210_20220905.docx
BRM nr 210/2022
Data: 30.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
Treść projektu (skan): BRM_p22_210_20221206.pdf
Treść projektu: BRM_p22_210_20221206.doc
209/2022
Data: 29.08.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, Edwarda Abramowskiego i Henryka Sienkiewicza
Treść projektu (skan): MPU_p22_209_20220830.pdf
Treść projektu: MPU_p22_209_20220830.docx
BRM nr 209/2022
Data: 30.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_209_20221206.pdf
Treść projektu: BRM_p22_209_20221206.doc
208/2022
Data: 26.08.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli
Treść projektu (skan): BAM_p22_208_20220829.pdf
Treść projektu: BAM_p22_208_20220829.docx
BRM nr 208/2022
Data: 30.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (....)
Treść projektu (skan): BRM_p22_208_20221206.pdf
Treść projektu: BRM_p22_208_20221206.doc
207/2022
Data: 26.08.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lubelskiej bez numeru oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu (skan): BNW_p22_207_20220906.pdf
Treść projektu: BNW_p22_207_20220906.docx
BRM nr 207/2022
Data: 30.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p22_207_20221206.pdf
Treść projektu: BRM_p22_207_20221206.doc
206/2022
Data: 26.08.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi”
Treść projektu (skan): MOPS_p22_206_20220829.pdf
Treść projektu: MOPS_p22_206_20220829.docx
BRM nr 206/2022
Data: 30.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p22_206_20221206.pdf
Treść projektu: BRM_p22_206_20221206.doc
205/2022
Data: 26.08.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
Treść projektu (skan): CSS_p22_205_20220829.pdf
Treść projektu: CSS_p22_205_20220829.docx
BRM nr 205/2022
Data: 30.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p22_205_20221206.pdf
Treść projektu: BRM_p22_205_20221206.doc
BRM nr 204/2022
Data: 30.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p22_204_20221206.pdf
Treść projektu: BRM_p22_204_20221206.doc
BRM Nr 203/2022
Data: 16.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi właściwego do dokonywania czynności związanych z odbywaniem podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_203_20221116.pdf
Treść projektu: BRM_p22_203_20221116.doc
BRM Nr 202/2022
Data: 16.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_202_20221116.pdf
Treść projektu: BRM_p22_202_20221116.docx
201/2022
Data: 22.08.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050
Treść projektu (skan): Bd_p22_201_20220823.pdf
Treść projektu: Bd_p22_201_edyt_20220823.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p22_201a_20220829.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_201a_edyt_20220829.pdf
200/2022
Data: 22.08.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok
Treść projektu (skan): Bd_p22_200_20220823.pdf
Treść projektu: Bd_p22_200_20220823.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p22_200a_20220829.pdf
Autopoprawka: Bd_p22_200a_20220829.docx
BRM Nr 200/2022
Data: 08.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Zgierskiej w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park im. Włodzimierza Puchalskiego”
Treść projektu (skan): BRM_p22_200_20221108.pdf
Treść projektu: BRM_p22_200_20221108.docx
BRM nr 199/2022
Data: 15.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. (…)
Treść projektu (skan): BRM_p22_199_20221117.pdf
Treść projektu: BRM_p22_199_20221117.doc
198/2022
Data: 19.08.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Łodzi i nadania jej statutu
Treść projektu (skan): ZSS_p22_198_20220822.pdf
Treść projektu: ZSS_p22_198_20220822.docx
BRM Nr 198/2022
Data: 15.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. …
Treść projektu (skan): BRM_p22_198_20221116.pdf
Treść projektu: BRM_p22_198_20221116.docx
197/2022
Data: 19.08.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub będące w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa
Treść projektu (skan): ZNN_p22_197_20220823.pdf
Treść projektu: ZNN_p22_197_20220823.docx
BRM nr 197/2022
Data: 15.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_197_20221118.pdf
Treść projektu: BRM_p22_197_20221118.doc
196/2022
Data: 19.08.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Konspiracji 25 oraz na odstąpienie od jej zbycia w drodze przetargu
Treść projektu (skan): ZNN_p22_196_20220822.pdf
Treść projektu: ZNN_p22_196_20220822.docx
BRM nr 196/2022
Data: 08.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. … na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr .. w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_196_20221114.pdf
Treść projektu: BRM_p22_196_20221114.doc
BRM nr 195/2022
Data: 08.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. … na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
Treść projektu (skan): BRM_p22_195_20221114.pdf
Treść projektu: BRM_p22_195_20221114.doc
BRM nr 194/2022
Data: 08.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. … na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
Treść projektu (skan): BRM_p22_194_20221114.pdf
Treść projektu: BRM_p22_194_20221114.doc
193/2022
Data: 05.08.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz północno wschodniej granicy miasta
Treść projektu (skan): MPU_p22_193_20220808.pdf
Treść projektu: MPU_p22_193_20220808.docx
BRM nr 193/2022
Data: 08.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 1
Treść projektu (skan): BRM_p22_193_20221115.pdf
Treść projektu: BRM_p22_193_20221117.doc
192/2022
Data: 05.08.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 2U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Romualda Traugutta 11
Treść projektu (skan): ZNN_p22_192_20220808.pdf
Treść projektu: ZNN_p22_192_20220808.doc
BRM nr 192/2022
Data: 08.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. … na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść projektu (skan): BRM_p22_192_20221114.pdf
Treść projektu: BRM_p22_192_20221114.doc
BRM nr 191/2022
Data: 08.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. …
Treść projektu (skan): BRM_p22_191_20221114.pdf
Treść projektu: BRM_p22_191_20221114.doc
190/2022
Data: 29.07.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki oraz ulic Andrzeja Struga i Piotrkowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p22_190_20220803.pdf
Treść projektu: MPU_p22_190_20220803.docx
BRM nr 190/2022
Data: 08.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku Beneficjentów programu „Mia100 kamienic, mieszkania dla najzdolniejszych studentów i absolwentów”
Treść projektu (skan): BRM_p22_190_20221114.pdf
Treść projektu: BRM_p22_190_20221114.doc
189/2022
Data: 05.07.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia o współdziałaniu z Powiatem Pabianickim
Treść projektu (skan): ZIM_p22_189_20220705.pdf
Treść projektu: ZIM_p22_189_20220705.docx
BRM nr 189/2022
Data: 08.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi grupy łodzian
Treść projektu (skan): BRM_p22_189_20221114.pdf
Treść projektu: BRM_p22_189_20221114.doc
188/2022
Data: 05.07.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia o współdziałaniu z Powiatem Zgierskim
Treść projektu (skan): ZIM_p22_188_20220705.pdf
Treść projektu: ZIM_p22_188_20220705.docx
BRM nr 188/2022
Data: 15.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p22_188_20221115.pdf
Treść projektu: BRM_p22_188_20221115.doc
187/2022
Data: 04.07.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaliczenia nowo wybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych
Treść projektu (skan): ZDiT_p22_187_20220704.pdf
Treść projektu: ZDiT_p22_187_20220704.docx
BRM nr 187/2022
Data: 08.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. … na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p22_187_20221114.pdf
Treść projektu: BRM_p22_187_20221114.doc
186/2022
Data: 04.07.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 9 w Łodzi
Treść projektu (skan): CAPZ_p22_186_20220704.pdf
Treść projektu: CAPZ_p22_186_20220704.docx
BRM nr 186/2022
Data: 08.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. … na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p22_186_20221114.pdf
Treść projektu: BRM_p22_186_20221114.doc
185/2022
Data: 04.07.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji centrów administracyjnych oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej i nadania jej statutu
Treść projektu (skan): CAPZ_p22_185_20220704.pdf
Treść projektu: CAPZ_p22_185_20220704.docx
BRM nr 185/2022
Data: 08.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego skargi p. …
Treść projektu (skan): BRM_p22_185_20221114.pdf
Treść projektu: BRM_p22_185_20221114.doc
184/2022
Data: 04.07.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Łodzi do Projektu “ Fair Local Green Deal project”, finansowanego ze środków ICLEI - The International Council for Local Environmental Initiative ( Międzynarodowej Rady na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych)
Treść projektu (skan): KS_p22_184_20220705.pdf
Treść projektu: KS_p22_184_20220705.doc
BRM Nr 184/2022
Data: 03.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Ormiańskiej w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park Podgórze”
Treść projektu (skan): BRM_p22_184_20221109.pdf
Treść projektu: BRM_p22_184_20221109.docx
183/2022
Data: 01.07.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRiM_p22_183_skan_20220701.pdf
Treść projektu: BRiM_p22_183_edyt_20220701.pdf
BRM Nr 182/2022
Data: 03.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Cieplarnianej w Łodzi za park gminny i nadania mu nazwy „Park nad Jasieńcem”
Treść projektu (skan): BRM_p22_182_20221109.pdf
Treść projektu: BRM_p22_182_20221109.docx
181/2022
Data: 28.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Liściastej 56, 56a i Liściastej bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p22_181_20220628.pdf
Treść projektu: DM_p22_181_20220628.doc
BRM nr 181/2022
Data: 15.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Pawła Kleckiego na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_181_20221117.pdf
Treść projektu: BRM_p22_181_20221117.docx
180/2022
Data: 28.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących w rejonie ulic Traktorowej i Cedry w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p22_180_20220628.pdf
Treść projektu: BAr_p22_180_20220628.docx
BRM nr 180/2022
Data: 15.11.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Chavy Rosenfarb na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_180_20221117.pdf
Treść projektu: BRM_p22_180_20221117.docx
179/2022
Data: 28.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ulicach Tramwajowej 7/9 i Williama H. Lindleya 8 w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p22_179_20220628.pdf
Treść projektu: BAr_p22_179_20220628.docx
BRM nr 179/2022
Data: 28.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_179_20221031.pdf
Treść projektu: BRM_p22_179_20221031.docx
178/2022
Data: 28.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego
Treść projektu (skan): MPU_p22_178_20220628.pdf
Treść projektu: MPU_p22_178_20220628.doc
BRM nr 178/2022
Data: 25.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Aleja Nikoli Tesli
Treść projektu (skan): BRM_p22_178_20221026.pdf
Treść projektu: BRM_p22_178_20221026.docx
177/2022
Data: 28.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego
Treść projektu (skan): MPU_p22_177_20220629.pdf
Treść projektu: MPU_p22_177_20220629.docx
BRM nr 177/2022
Data: 12.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p22_177_20221012.pdf
Treść projektu: BRM_p22_177_20221012.docx
176/2022
Data: 28.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Treść projektu (skan): Ed_p22_176_20220628.pdf
Treść projektu: Ed_p22_176_20220628.docx
BRM nr 176/2022
Data: 12.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku Mieszkańców Osiedla Wzniesień Łódzkich
Treść projektu (skan): BRM_p22_176_20221012.pdf
Treść projektu: BRM_p22_176_20221012.doc
175/2022
Data: 28.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Ed_p22_175_20220628.pdf
Treść projektu: Ed_p22_175_20220628.docx
BRM nr 175/2022
Data: 11.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmiany zasad finansowania podmiotów leczniczych
Treść projektu (skan): BRM_p22_175_20221011.pdf
Treść projektu: BRM_p22_175_20221011.doc
174/2022
Data: 28.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Aleksandrów Łódzki w sprawie kierowania mieszkańców Miasta Łódź do środowiskowego domu samopomocy prowadzonego przez Gminę Aleksandrów Łódzki
Treść projektu (skan): MOPS_p22_174_20220629.pdf
Treść projektu: MOPS_p22_174_20220629.doc
BRM nr 174/2022
Data: 07.10.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej uznania dębu szypułkowego, rosnącego przy ul. Brackiej za pomnik przyrody
Treść projektu (skan): BRM_p22_174_20221011.pdf
Treść projektu: BRM_p22_174_20221011.doc
173/2022
Data: 28.06.2022
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podziału jednostki pomocniczej miasta Łodzi – Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze
Treść projektu (skan): BAM_p22_173_20220628.pdf
Treść projektu: BAM_p22_173_20220628.docx