Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Konkurs architektoniczny aranżacji pomieszczeń pn. „USC Pabianicka 2”

Konkurs architektoniczny aranżacji pomieszczeń pn. „USC Pabianicka 2”

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ma zaszczyt ogłosić Konkurs architektoniczny na aranżację wnętrz pn. „USC Pabianicka 2”. Organizatorem Konkursu jest Wydział Techniczno-Gospodarczy w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie koncepcji architektonicznej, w zakresie określonym w regulaminie Konkursu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 19.10.2020 r. o godz. 12:00.

Przeprowadzenie Konkursu ma na celu uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego dla przedsięwzięcia Organizatora, o wyróżniających się walorach przestrzennych, architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych.

Zamiarem Organizatora Konkursu jest wyłonienie autora pracy konkursowej, który zostanie zaproszony do negocjacji w trybie negocjacji z jednym wykonawcą w celu zlecenia sporządzenia dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na wykonaniu nowej aranżacji wnętrz Urzędu Stanu Cywilnego, mieszczącego się przy ul. Pabianickiej 2 w Łodzi.

Obszar opracowania obejmuje pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku dawnej Willi Ernesta Leonhardta, wzniesionej w latach 1900-1901. Willa ta została zaprojektowana w stylu renesansu włoskiego, posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną. W obecnym pomieszczeniu sali ślubów, znajduje się oszklony wykusz, który niegdyś stanowił mały ogród zimowy. Po II wojnie światowej, willa przeznaczona była na przedszkole zakładowe, mieszkania i pracownie plastyczną Łódzkiego Domu Kultury. Od 1974 r., do chwili obecnej mieści się w niej Urząd Stanu Cywilnego. Willa Ernesta Leonhardta znajduje się w północnej części parku im. Legionów Polskich, który w latach 1950-1991 nosił nazwę im. Władysława Hibnera tworząc, zespół willowo-parkowy. Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub zespoły autorskie składające się z osób fizycznych, posługujące się przynajmniej jedną osobą posiadającą takie uprawnienia i które spełnią dodatkowo następujące wymagania:

Poniżej przedstawiamy harmonogram konkursu:

  • ogłoszenie Konkursu: 07.09.2020 r.;
  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do dnia: 14.09.2020 r. do godziny 12:00 ;
  • zawiadomienie Uczestników Konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych do dnia: 21.09.2020 r. ;
  • termin złożenia prac konkursowych do dnia: 19.10.2020 r. do godziny 12:00;
  • obrady Sądu Konkursowego do dnia: 02.11.2020 r.;
  • ogłoszenie wyników Konkursu i zakończenie prac Sądu Konkursowego do dnia: 03.11.2020 r.;

Uwaga!
Podane powyżej terminy mogą ulec zmianie, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje poprzez ogłoszenie na stronie Organizatora.

Nagroda:
Uczestnik Konkursu, który przedstawi najlepszą pracę konkursową zgodnie z rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac konkursowych określonych w Regulaminie Konkursu, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie negocjacji z jednym wykonawcą, w celu podpisania umowy na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej (wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla planowanej inwestycji) wraz z przeniesieniem praw autorskich do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej.

Uwaga!
Nagroda może być przyznana wyłącznie pracy konkursowej spełniającej wszystkie wymagania określone w Regulaminie Konkursu.

Zarządzenie nr 5061/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu architektonicznego aranżacji pomieszczeń pn. „USC Pabianicka 2” oraz powołania Sądu Konkursowego


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (07.09.2020 10:00)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (07.09.2020 15:13)

Informację opracował(a): Małgorzata Kucybała (04.09.2020)

Źródło: Wydział Techniczno-Gospodarczy

Ilość odwiedzin: 116