Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 października 2023 r., Referendum 15 października 2023 r.

Uwaga! Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP będzie dotyczyć również głosowania korespondencyjnego w referendum – nie ma potrzeby dokonywania dodatkowego zgłoszenia.

Wyborco, sprawdź gdzie głosować !!!

  • Wejdź na stronę www.gov.pl
  • Zaloguj się
  • Wybierz w bocznym panelu Twoje dane
  • Wybierz Centralny Rejestr Wyborców (ostatnia pozycja).

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW):


Metryka strony i historia zmian