Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
10 maja 2020 r.

 

I. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Łodzi:

 1. Zarządzenie Nr 3465/VIII/20 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

 2. Zarządzenie Nr 3453/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

II. Warunki udziału w wyborach

 1. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju (PKW)

 2. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (PKW)

III. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

 1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

IV. Obwody głosowania

 1. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I Łodzi o możliwości zgłaszania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych [.pdf]

 2. Postanowienie Nr 14/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Łodzi na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [.pdf]

 3. Postanowienie Nr 15/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Łodzi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [.pdf]

 4. Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [.pdf]

V. Obwodowe komisje wyborcze

 1. Postanowienie Nr 19/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Łódź [.pdf]

 2. Informacja o wysokości diet i możliwości zwolnienia od pracy [.pdf]

VI. Spisy wyborców

 1. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi o sporządzeniu spisu wyborców [.pdf]
 2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o dopisywaniu do spisu wyborców [.pdf]

VII. Państwowa Komisja Wyborcza

 1. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [.pdf]

 2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [.pdf]

 3. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r. dotyczący głosowania w dniu 10 maja 2020 r.

Metryka strony i historia zmian