Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Inne zawiadomienia

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zawiadamiające o uchyleniu w części i odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w tej części, uchylającą w części i umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji w tym zakresie, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 91 (DK1) w m. Słowik do węzła Łódź Lublinek w ramach zadania: „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic”, odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – droga krajowa 91 (DK 1) w m. Słowik wraz z infrastrukturą

Adrian Beer


Metryka strony i historia zmian