Otwarte dane

Zgodnie z założeniami Programu Łódź - Miasto Otwarte, opisanymi w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 2482/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 grudnia 2015 r.: Otwarty dostęp do wiedzy i informacji to siła napędowa dzisiejszego świata i jeden z filarów rozwoju miejskiej społeczności.
W erze informacji to właśnie otwartość danych oraz umożliwienie swobodnego z nich korzystania prowadzi do wzrostu innowacyjności, aktywności i zadowolenia mieszkańców - nie może być mowy o partycypacji i aktywności mieszkańców bez budowania zaufania publicznego, bez procesu otwierania się Miasta i udostępniania informacji o jego działalności. Nowoczesne, elektroniczne publikowanie informacji w otwartych, przejrzystych i uporządkowanych formach pozwala mieszkańcom na analizę oraz ponowne wykorzystanie danych, a Otwarte dane są szansą dla wzmocnienia wizerunku nowoczesnego i innowacyjnego Miasta.
W związku z powyższym Miasto Łódź dąży do:

 • wykorzystywania nowych technologii do wspierania przejrzystego i odpowiedzialnego wykonywania zadań publicznych;
 • włączania obywateli w sprawy Miasta oraz wspierania budowy społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego;
 • pobudzania przedsiębiorczości i stwarzania warunków do rozwoju nowych inicjatyw biznesowych;
 • dbania w każdy możliwy sposób o efektywność i transparentność wydatkowania środków publicznych;
 • nieustannego ulepszania i weryfikowania przyjętych rozwiązań w zarządzaniu Miastem.

W celu realizacji polityki „Łódź – Miasto Otwarte”, konieczne było m.in. powołanie Zespołu ds. Otwartych Danych, którego głównym zadaniem jest przygotowanie strategii i zasad udostępniania Otwartych Danych oraz systematyczne koordynowanie ich udostępniania.

Pliki do pobrania:

Otwarte dane:

 • Informacja o miejscowości urodzenia osób mieszkających w Łodzi (sporządzona na podstawie informacji z Rejestru mieszkańców Miasta Łodzi):
  • według stanu z 22 marca 2016 r. [.xls] [.csv]
  • według stanu z 1 lutego 2017 r. [.xls] [.csv]
 • Popularne imiona noworodków urodzonych w 2017 roku, ze wskazaniem liczby dzieci (sporządzona na podstawie informacji z Rejestru mieszkańców Miasta Łodzi, według stanu z 2 lutego 2018 r.)
  [.xls] [.csv]
 • Popularne imiona noworodków urodzonych w 2016 roku, ze wskazaniem liczby dzieci (sporządzona na podstawie informacji z Rejestru mieszkańców Miasta Łodzi, według stanu z 31 grudnia 2016 r.)
  [.xls] [.csv]
 • Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Łodzi, w podziale na dzielnice – Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew (sporządzono na podstawie informacji z Rejestru mieszkańców Miasta Łodzi, według stanu z 31 marca 2018 r.)
  [.xls] [.csv]
 • Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Łodzi, w podziale na dzielnice – Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew (sporządzono na podstawie informacji z Rejestru mieszkańców Miasta Łodzi, według stanu z 31 grudnia 2016 r.)
  [.xls] [.csv]
 • Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Łodzi w podziale na płeć (sporządzono na podstawie informacji z Rejestru mieszkańców Miasta Łodzi, według stanu z 13 marca 2018 r.)
  [.xls] [.csv]
 • Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Łodzi w podziale na płeć (sporządzono na podstawie informacji z Rejestru mieszkańców Miasta Łodzi, według stanu z 31 grudnia 2016 r.)
  [.xls] [.csv]
 • Liczba mieszkańców w przedziałach wiekowych 0-3 lat, 3-6 lat, 6-13 lat, 13-16 lat, 16-18 lat, 18-60 dla kobiet i powyżej 60 lat, 18-65 dla mężczyzn i powyżej 65 lat (sporządzono na podstawie informacji z Rejestru mieszkańców Miasta Łodzi, według stanu z 28 lutego 2018 r.)
  [.xls] [.csv]
 • Liczba mieszkańców w przedziałach wiekowych 0-3 lat, 3-6 lat, 6-13 lat, 13-16 lat, 16-18 lat, 18-60 dla kobiet i powyżej 60 lat, 18-65 dla mężczyzn i powyżej 65 lat (sporządzono na podstawie informacji z Rejestru mieszkańców Miasta Łodzi, według stanu z 31 grudnia 2016 r.)
  [.xls] [.csv]

Metryka strony i historia zmian