Czystość i porządek

Zadania informacyjne Miasta Łodzi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.399 t.j.):

Szczegółowe informacje o programach, terminach (regulaminy, instrukcje) dostępne na stronie internetowej: lodz.pl/odpady


Metryka strony i historia zmian