Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Podatki – interpretacje indywidualne

 • DFP-Fn-IX.310.10.2019

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika (2020-01-09)
 • DFP-Fn-IX.310.9.2019

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika (2020-01-09)
 • DFP-Fn-IX.310.8.2019

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika (2020-01-09)
 • DFP-Fn-IX.310.7.2019

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika (2020-01-09)
 • DFP-Fn-IX.310.6.2019

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika (2020-01-09)
 • DFP-Fn-IX.310.5.2019

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika (2020-01-09)
 • DFP-Fn-IX.310.4.2019

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika (2020-01-09)
 • DFP-Fn-IX.310.3.2019

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika (2020-01-09)
 • DFP-Fn-IX.310.2.2019

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika (2020-01-09)
 • DFP-Fn-IX.310.1.2019

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika (2020-01-09)
 • DFP-Fn-VI.310.1.2018

  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości części budynku mieszkalnego zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej (2018-11-05)
 • DFP-Fn-XI.310.2.2016

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika (2016-11-17)
 • DFP-Fn-XI.310.1.2016

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika (2016-10-07)
 • DFP-Fn-I.310.6.3.2015

  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli będących w posiadaniu podmiotu leczniczego (2016-03-03)
 • DFP-Fn-VI.310.6.2015

  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wyodrębnionych lokali i określanie udziału w nieruchomości wspólnej (2015-10-16)
 • DFP-Fn-VI.310.5.2015

  Obliczanie limitu pomocy de minimis (2015-10-16)
 • DFP-Fn-VI.310.4.2015

  Obliczanie limitu pomocy de minimis (2015-10-16)
 • DFP-Fn-VI.310.3.2015

  Obliczanie limitu pomocy de minimis (2015-10-16)
 • DFP-Fn-VI.310.2.2015

  Obliczanie limitu pomocy de minimis (2015-10-16)
 • DFP-Fn-VI.310.1.2015

  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości części budynku mieszkalnego zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej (2015-02-13)
 • DFP-Fn-I.310.21.2014

  Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy (2014-12-23)
 • DFP-Fn-I.310.17.2014

  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w przypadku wyodrębnienia własności lokali (2014-12-23)
 • DFP-Fn-I.310.16.2014

  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w przypadku wyodrębnienia własności lokali (2014-12-23)
 • DFP-Fn-I.310.15.2014

  Moment ustania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w przypadku wydania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu (2014-12-23)
 • DFP-Fn-I.310.14.2014

  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w przypadku wyodrębnienia własności lokali (2014-12-04)
 • DFP-Fn-I.310.13.2014

  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w przypadku wyodrębnienia własności lokali (2014-12-04)
 • DFP-Fn-I.310.8.2014

  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w przypadku wyodrębnienia własności lokali (2014-12-04)
 • DFP-Fn-XII.310.2.2014

  Pojęcie właściciela nieruchomości w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2014-10-09)
 • DFP-Fn-I.310.7.2014

  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lokali mieszkalnych i lokali garażowych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Stawka podatkowa właściwa dla lokali garażowych (2014-08-29)
 • DFP-Fn-I.310.3.2014

  Opodatkowanie części dachu wynajętego operatorowi sieci komórkowej i budowli postawionej na dachu (2014-07-23)
 • DFP-Fn-VI.310.1.2014

  Wysokość stawek podatkowania podatkiem od nieruchomości właścicieli – osób fizycznych wynajmujących przedmiot opodatkowania osobom trzecim (2014-07-18)
 • DFP-Fn-I.310.2.2014

  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pomieszczeń biurowych, gospodarczych i archiwum spółdzielni mieszkaniowych (2014-06-27)
 • DFP-Fn-I.310.1.2014

  Opodatkowanie użytków rolnych w części wydzierżawionych innemu podmiotowi na cele działalności gospodarczej, a w części niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (2014-06-27)
 • DFP-Fn-I.310.1.2013

  Opodatkowanie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (2014-01-30)
 • DFP-Fn- VI.310.1.2013

  Udostępnianie nieodpłatnie lub odpłatnie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków osobom fizycznym lub prawnym bądź innym organizacjom (2013-10-02)
 • DFP-Fn-VI.310.1.2012

  Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący własnością przedsiębiorcy (2013-01-10)
 • DFP-Fn-I.310.2.2012

  Budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości (2012-07-17)
 • DFP-Fn-I.310.1.2012

  Transformatory jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości (2012-06-01)
 • DF-Fn-III.310.1.2012

  Na którym z podmiotów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – wynajmującym czy na najemcy ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości? (2012-03-21)
 • DF-Fn-III.310.2.2012

  Czy usługi apteki są usługami w zakresie świadczeń zdrowotnych, do których zastosowanie znajduje stawka podatku określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, d czy też e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych? (2012-03-12)
 • DF-Fn-lll.310.3.2011

  Pobór opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na targowiskach, wysokość opłaty targowej (2012-02-24)
 • DF-Fn-III.310.2.2011

  Zwolnienie infrastruktury kablowej wykorzystywanej do świadczenia usług na rzecz licencjonowanych przewoźników kolejowych lub podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie ruchu pociągów na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (2011-11-09)
 • Fn-I.310.1.1.2011

  Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (2011-05-26)
 • Fn.I.0550/10/10

  Czy linie telekomunikacyjne umieszczone w kanalizacji kablowej stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości? (2011-05-23)
 • Fn.I.0550/1/10

  Budowle w pasach drogowych dróg publicznych (2010-05-12)
 • Fn.I.0550/2/08

  Podatek od nieruchomości (2009-08-17)
 • Fn.I.0550/4/08 - podatek od nieruchomości (2009-07-07)

  Podatek od nieruchomości (2009-07-07)
 • Fn.I.0550/2/08

  Podatek od nieruchomości (2008-05-13)

Informację wprowadził(a): Migracja danych (11.08.2017 13:52)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (09.01.2020 08:51)

Ilość odwiedzin: 4986

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
09.01.2020 08:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2020 08:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2020 08:48 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2020 08:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2020 08:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2020 08:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2020 08:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2020 08:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2020 08:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2020 08:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2020 08:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.11.2018 15:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.08.2017 14:15 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:14 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:11 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:08 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:08 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 13:52 Migracja danych Utworzenie strony