Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Wykazy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami