Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł. prowadzone przez Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju

„Usługi doradztwa i wsparcia operacyjnego przy wyborze, przygotowaniu i realizacji działań Miasta Łodzi w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ramach modelu EPC”
Data publikacji: 23.05.2024
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.38.2024
Link do treści zamówienia: ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5534f11-180e-11ef-a7c1-72acb4a2af8f
Zakup usługi promocji Miasta podczas wydarzenia „Parada Wolności” 2024
Data publikacji: 17.05.2024
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.43.2024
Plik do pobrania:: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy_opublikowane.pdf
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi – w obiekcie w Grotnikach przy ul. Ozorkowskiej 3 w okresie od dnia 24.06.2024 r. do dnia 17.08.2024 r.
Data publikacji: 10.05.2024
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.36.2024
Link do treści zamówienia: ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58aebda0-0dd0-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5
Przeglądy konserwacyjne, naprawy i utrzymanie techniczne instalacji, systemów i urządzeń zainstalowanych na terenie drogi podziemnej ul. Hasa oraz w tunelu Trasy W-Z w Łodzi.
Data publikacji: 26.04.2024
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.26.2024
Link do treści zamówienia: ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3aa73c84-fe3e-11ee-885b-8267c0608453
„Ogrody na zieleńcu” - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic; Kusocińskiego – Króla – Bandurskiego - II etap w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego
Data publikacji: 05.04.2024
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.25.2024
Link do treści zamówienia: ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b6c68ee-f24f-11ee-ac52-ee29f86ffd4f
„Usługi doradztwa i wsparcia operacyjnego przy wyborze, przygotowaniu i realizacji działań Miasta Łodzi w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ramach modelu EPC”
Data publikacji: 04.04.2024
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.28.2024
Plik do pobrania:: opublikowane ogłoszenie.pdf
Plik do pobrania:: Info o unieważnienieniu.pdf
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi oddzielnie za rok obrotowy 2024 i za rok obrotowy 2025 wraz z wydaniem przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania z badania odrębnie za każdy badany rok obrotowy
Data publikacji: 02.04.2024
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.22.2024
Link do treści zamówienia: ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3be4293-ecfa-11ee-9c02-ce2b643d361d
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 182 (Filia) przy ul. Traktorowej 35 w Łodzi
Data publikacji: 19.03.2024
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.13.2024
Link do treści zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fe50e4e-e5d3-11ee-a01e-f641a8763d5f
„Usługi doradztwa i wsparcia operacyjnego przy wyborze, przygotowaniu i realizacji działań Miasta Łodzi w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ramach modelu EPC”
Data publikacji: 19.03.2024
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.23.2024
Link do treści zamówienia: ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7007b1da-e5ce-11ee-a01e-f641a8763d5f
Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie/konserwacja tablic nazewniczego oznakowania ulic/alei/placów/rond/skwerów, Tablic Ruchu Pieszego (TRP), Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu (TRK I i TRK II), Tablic Informacyjnych oraz tablic informujących o historii nazwy ulicy.
Data publikacji: 18.03.2024
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.18.2024
Link do treści zamówienia: ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-735738a9-e29e-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Metryka strony i historia zmian