Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł. prowadzone przez Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju

Dostawa urządzeń komputerowych (w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020)
Data publikacji: 29.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.67.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=47372278
„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 10 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi”
Data publikacji: 23.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.54.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=47426534
Remont infrastruktury drogowej na terenie Miasta Łodzi z podziałem na 4 części
Data publikacji: 19.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.49.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=47203925
Letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi do dnia 31.08.2023 r.” w Rejonie I oraz w Rejonie VI
Data publikacji: 19.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.55.2023
Plik do pobrania:: Opublikowane ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.pdf
Remont placu zabaw i chodników na terenie Przedszkola Miejskiego nr 43 w Łodzi
Data publikacji: 18.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.45.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=47162604
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łodzi przy ul. Wersalskiej”
Data publikacji: 17.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.53.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=47087517
„Zimowe i letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi w okresie 01.04.2023 r. – 31.08.2023 r.” w Rejonie X – obejmującym obszar „Dąbrowa - Zarzew”
Data publikacji: 17.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.46.2023
Plik do pobrania:: opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
„Letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi do dnia 31.08.2023 r.” w – Rejonie XI – obejmującym obszar „Olechów - Andrzejów”.
Data publikacji: 17.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.58.2023
Plik do pobrania:: ogł opublikowane o udz zam.pdf
Letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wew. oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi do dnia 31.08.2023 r. w Rejonie XIII A obejmującym obszar Dąbrowa – Stare Chojny
Data publikacji: 17.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.53.2023
Plik do pobrania:: Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi do dnia 31.08.2023r. w Rejonie Va oraz Rejonie Vb
Data publikacji: 17.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.54.2023
Plik do pobrania:: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Zimowe i letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi w okresie 01.04.2023 r. – 31.08.2023 r. w Rejonie IV – obejmującym obszar „Stoki - Nowosolna”
Data publikacji: 12.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.45.2023
Plik do pobrania:: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Zimowe i letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi w okresie 01.04.2023 r. – 31.08.2023 r.” w Rejonie VI – obejmującym obszar „Żubardź-Koziny
Data publikacji: 12.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.47.2023
Plik do pobrania:: Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań szkoleniowo – instruktażowych oraz kulturalno - edukacyjnych (w formie działań animacyjnych, edukacyjnych i integracyjnych) wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych, tj. Placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Mielczarskiego nr 15 i mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Mielczarskiego nr 22.
Data publikacji: 12.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.47.2023
Link do treści zamówienia: https://portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=46833490
Zimowe i letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi w okresie 01.04.2023 r. – 31.08.2023 r. w Rejonie VII – obejmującym obszar Retkinia - Rokicie
Data publikacji: 12.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.48.2023
Plik do pobrania:: Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
„Kurs komputerowy podstawowy" dla 50 uczestników projektu „Furtka do aktywizacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania IX.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Data publikacji: 11.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.42.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=46719087
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 30 uczestników projektu „U siebie – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Data publikacji: 09.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.39.2021
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=46556682
Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz podległych placówek.
Data publikacji: 08.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.49.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=46494816
Dostawa elastycznych słupków z pamięcią kształtu z podziałem na strefy miasta Łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego
Data publikacji: 02.05.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.40.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=46053138
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi – w obiekcie w Grotnikach przy ul. Ozorkowskiej 3 w okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.10.2023 r.
Data publikacji: 28.04.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.46.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=46131567
Magazynier z obsługą wózka widłowego programów magazynowych z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych” dla 10 uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi"
Data publikacji: 27.04.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.38.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=46094549
Dostawa z wymianą systemu VPN (Virtual Private Network) wraz z serwisem gwarancyjnym.
Data publikacji: 26.04.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.59.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=45939741
Naprawa i konserwacja urządzeń komunalnych i zabawowych na placach zabaw będących we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ
Data publikacji: 19.04.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.35.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=45582000
„Dostawa, wdrożenie, uruchomienie, migracja danych, konfiguracja, dostarczenie niewygasających licencji oraz wsparcie techniczne i gwarancja dla Systemu poczty elektronicznej”
Data publikacji: 19.04.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.60.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=45464123
Świadczenie usług asysty technicznej dla Systemu zarządzania Backupami Biznesowymi Urzędu Miasta Łodzi (Platforma BB 2023-2026)
Data publikacji: 14.04.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.26.2023
Link do treści zamówienia: https://portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=45326598
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Sadzimy drzewa przy ul. Króla w rejonie Al. Bandurskiego – II etap”
Data publikacji: 14.04.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.37.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=45270761
Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań edukacyjno-kulturalnych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Wschodnia 35) i mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową (ul. Zachodnia 56)
Data publikacji: 14.04.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.56.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44893065
Dostawa, wdrożenie, konfiguracja, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny Systemu przechowywania i udostępniania plików (NAS).
Data publikacji: 12.04.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.44.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44978344
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łodzi przy ul. Wersalskiej
Data publikacji: 12.04.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.34.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=45158958
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych
Data publikacji: 05.04.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.50.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44812207
Dostawa elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego
Data publikacji: 31.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.30.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44354746
Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie/konserwacja tablic nazewniczego oznakowania ulic/alei/placów/rond/skwerów, Tablic Ruchu Pieszego (TRP), Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu (TRK I i TRK II), Tablic Informacyjnych oraz tablic informujących o historii nazwy ulicy
Data publikacji: 29.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.42.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44251951
Zakup jednego fabrycznie nowego samochodu o napędzie elektrycznym finansowanego przez UNICEF na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Data publikacji: 28.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.26.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44315929
Remonty sygnalizacji świetlnej w kilku lokalizacjach na terenie miasta Łodzi
Data publikacji: 24.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.25.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44194285
Remont infrastruktury drogowej ul. Ks. Ignacego Skorupki w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj
Data publikacji: 24.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.28.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44100713
Obsługa i konserwacja fontann, sztucznych zbiorników wodnych oraz studni głębinowych zasilających zbiorniki na terenie parków i skwerów w Łodzi w latach 2023 – 2024
Data publikacji: 24.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.23.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44153827
Zakup pojazdu elektrycznego z wyposażeniem na Obiekt Rekreacyjny „Stawy Jana” przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi w ramach zadania „Super zjeżdżalnia na Stawach Jana”
Data publikacji: 23.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.24.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44047125
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dendrologiczną dla zadania inwestycyjnego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 pn. „Trampolina dla dużych i małych – etap 4 przy ul. Maczka, obok osiedla Nowe Polesie, siłowni zewnętrznej, flow parku, tyrolki”
Data publikacji: 23.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.40.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44073269
Budowa 2 osadników na odpływach kanałów deszczowych do odbiorników w ul. Konstantynowskiej w Łodzi
Data publikacji: 21.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III,271.18.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=43939105
Dostawa posiłków gotowych (cateringu) oraz serwisu kawowego dla uczestników projektu „Furtka do aktywizacji”
Data publikacji: 17.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.21.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=43714964
„Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych (w tym animacyjnych) oraz szkoleniowo-instruktażowych i warsztatowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych to znaczy: mieszkań chronionych dla osób wychodzących z pieczy zastępczej, mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Centrum Aktywności Lokalnej dla młodzieży w nowo wyremontowanej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi”
Data publikacji: 15.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.23.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=43593120
Dostawa 350 sztuk telefonów komórkowych finansowanych przez UNICEF dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Data publikacji: 14.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.24.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=43537236

Metryka strony i historia zmian