Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł. prowadzone przez Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju

"Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi w latach 2022-2024 - z podziałem na 3 Rejony"
Data publikacji: 04.05.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.32.2022
Link do treści zamówienia: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/71227e34-e40b-4acc-b3ee-b20650bc8f5a
Wynajem i serwis przenośnych kabin WC na terenie Miasta Łodzi w 2022 roku
Data publikacji: 12.04.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.43.2022
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=27620215
Zakup usługi promocji Miasta podczas wydarzeń: „Marcin GortatCamp 2022”, „Marcin Gortat Basketball Clinic” oraz „Wielki mecz Gortat Team vs. Wojsko Polskie”.
Data publikacji: 12.04.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.42.2022
Plik do pobrania:: Opublikowane ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
Plik do pobrania:: Opublikowane ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Promocja Miasta Łodzi, jako Gospodarza FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej kobiet Holandia-Polska 2022
Data publikacji: 12.04.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.38.2022
Plik do pobrania:: Opublikowane ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante.pdf
Wynajem i serwis przenośnych kabin WC na terenie Miasta Łodzi w 2022 roku
Data publikacji: 08.04.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.34.2022
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=27500399
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź - Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18
Data publikacji: 06.04.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.35.2022
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/module/postepowanie?postepowanie=27220163
Wykonanie nowego oraz odnowienie istniejącego oznakowania poziomego dróg wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania na terenie Miasta Łodzi w latach 2022-2024.
Data publikacji: 06.04.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-VIII.25.2022
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=27393406
Dostawa trawy w rolce do urządzenia terenu kolekcji roślin śródziemnomorskich w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.
Data publikacji: 06.04.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-VIII.271.26.2022
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=27374250
Działania edukacyjno-kulturalne (w tym animacyjne oraz szkoleniowo-instruktażowe) wspomagające wprowadzenie nowej funkcji społecznej tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wschodniej 20. Usługa realizowana jest w ramach Projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
Data publikacji: 28.03.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.31.2022
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=27052244
Naprawa nawierzchni torowiska tramwajowego zlokalizowanego w ciągu ul. Łagiewnickiej od ul. Rysowniczej do ul. Warszawskiej wraz ze zjazdem w ul. Warszawską w Łodzi
Data publikacji: 25.03.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-VIII.271.15.2022
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=26959199
Usługi geodezyjne polegające na podziałach działek oraz wznawianiu punktów granicznych w pasach drogowych na terenie miasta Łodzi
Data publikacji: 21.03.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-VIII.271.9.2022
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=26819864
Opracowanie zgodnie z wytycznymi European City Facility (EUCF) Koncepcji Inwestycyjnej w celu redukcji emisji oraz poprawy charakterystyki energetycznej w 100 budynkach komunalnych w historycznym centrum miasta Łodzi
Data publikacji: 18.03.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.30.2022
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=26761490
Świadczenie Usług asysty technicznej i gwarancji, aktualizacji oraz Usług rozwoju w ramach prawa opcji Systemów CMS lodz.pl oraz vox.uml.lodz.pl
Data publikacji: 16.03.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.24.2022
Link do treści zamówienia: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ebdae1c3-7b3d-40d3-9b8a-a6b72ce20d22
Świadczenie usług przez ratowników wodnych na terenie obiektów MOSiR w Łodzi w 2022 r. – usługa sezonowa
Data publikacji: 16.03.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.27.2022
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=26666778
Świadczenie usług związanych z rozwojem, utrzymaniem, asystą techniczną oraz Aktualizacją Sytemu realizującego usługi elektroniczne dla mieszkańców w ramach projektu Inteligentna Polityka Społeczna (IPS) do 31.12.2025 r.
Data publikacji: 11.03.2022
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.9.2022
Link do treści zamówienia: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c56e59c3-f2ff-4389-881f-b6700d626acc
Przygotowanie artykułów sponsorowanych promujących działania i efekty realizacji 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.48.2022
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=28883708

Metryka strony i historia zmian