Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

Zarządzenie Nr 1660/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Dostawa sprzętu komputerowego finansowanego przez UNICEF i przez MOPS.". Nr ref.: 1/261/WZP/2023
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro / do 130 000 zł
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 21.04.2023 16:53
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy

141 KB

Zaproszenie do złożenia ofert

682 KB

Formularz asortymentowo cenowy część 1

61 KB

Formularz asortymentowo-cenowy część 2

59 KB

Wzór umowy

32 KB

RODO

140 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

722 KB

Zawiadomienie o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty

725 KB

Inne Informacje Informacja z otwarcia ofert

479 KB

Informacja z otwarcia ofert

685 KB

CPV Urządzenia komputerowe (30200000-1)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian