Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

Zarządzenie Nr 1660/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Biuro Promocji i Nowych Mediów Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Druk, montaż i demontaż reklamy wielkoformatowej na siatce MESH w Warszawie". Nr ref.: DSR-BPM.I.271.18.2023
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 27.04.2023 15:35
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe

102 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór oferty

116 KB

Inne Informacje Formularz ofertowy

13 KB

Klauzula informacyjna

57 KB

Informacja z otwarcia ofert

114 KB

CPV Materiały reklamowe (22462000-6)
Usługi reklamowe (79341000-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian