Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

Zarządzenie Nr 1660/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Analiza i optymalizacja parametrów umów sprzedaży ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej miasta Łodzi". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.48.2023
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro / do 130 000 zł
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 04.05.2023 10:19
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) Opis Warunków Zamówienia

403 KB

Części załączników do OIWZ Załączniki do OWZ

968 KB

Wzór umowy ostateczny na dzień 09-05-2023

45 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

174 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia.pdf

171 KB

CPV Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów (71242000-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian