Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

Zarządzenie Nr 1660/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zielone strefy wypoczynku ETAP III ul. Prądzyńskiego i ul. Piękna". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.50.2023
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro / do 130 000 zł
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 10.05.2023 15:22
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Inne Informacje Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

411 KB

CPV Roboty na placu budowy (45113000-2)
Roboty budowlane (45000000-7)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu (71400000-2)
Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów (71242000-6)
Roboty rozbiórkowe (45111300-1)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (45311200-2)
Nadzór nad projektem i dokumentacją (71248000-8)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian