Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

Zarządzenie Nr 1660/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Biuro Aktywności Miejskiej
Tytuł zamówienia: "Usługa kompleksowej organizacji imprez plenerowych". Nr ref.: DSR-BAM-I.271.31.2023
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro / do 130 000 zł
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 15.05.2023 14:23
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zapytanie_ofertowe.pdf

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze Wykonawcy zamówienia

406 KB

Inne Informacje Załącznik Nr 1_OWZ

2 MB

Załącznik Nr 2_Formularz Oferty

17 KB

Załącznik Nr 3_Oświadczenie Wykonawcy

18 KB

Załącznik Nr 4_Wzór umowy

4 MB

Informacja z otwarcia ofert

867 KB

CPV Usługi w zakresie organizacji imprez (79952000-2)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian