Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Wyszukiwarka ogłoszeń

DZSP-Inf-II.271.28.2020

Dostawa 7 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS

DZSP-Inf-II.271.20.2020

Dostawa 96 sztuk licencji office 365

DPRG-BAr-I.271.1.2020

usługa porządkowania Magazynu Detalu

przygotowanie paczek żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

przygotowanie paczek żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Dostawa akcesoriów komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Dostawa akcesoriów komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

DSR-ZP-III.271.26.2020

Druk karty Mieszkańca


Metryka strony i historia zmian