Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Zakup voucherów na filmy 2D dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego". Nr ref.: 345/2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro / do 130 000 zł
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 04.11.2020 15:17
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zaproszenie do złożenia oferty

2 MB

Opis Przedmiotu Zamówienia

83 KB

Formularz

101 KB

Wzór umowy

120 KB

Załącznik nr 1 do umowy

78 KB

Informacja o Wyborze Oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

250 KB

Inne Informacje Informacja z otwarcia ofert

177 KB

CPV Druki i produkty podobne (22000000-0)
Bilety (22459000-2)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian