Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.26.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro / do 130 000 zł
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 06.11.2020 14:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

335 KB

Części załączników do OIWZ Załącznik do OIWZ_Klucz publiczny

700 B

Załączniki_1-10 do OIWZ

4 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór najkorzystniejszej oferty

102 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

117 KB

CPV Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów (50232000-0)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian