Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "przygotowanie paczek żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi". Nr ref.: przygotowanie paczek żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 09.11.2020 16:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zaproszenie

50 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

284 KB

Inne Informacje Zał 1 - OPZ

66 KB

Zał 2 - Formularz

83 KB

zał 3 - umowa wzór

82 KB

zlecenie

69 KB

wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian