Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Biuro Architekta Miasta
Tytuł zamówienia: "usługa porządkowania Magazynu Detalu". Nr ref.: DPRG-BAr-I.271.1.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 10.11.2020 11:18
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe zapytanie_ofertowe_usluga_porzadkowania_magazynu.docx

18 KB

Informacja o Wyborze Oferty informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

19 KB

Inne Informacje KLAUZULA_INFORMACYJNA_RODO__WZP.pdf

71 KB

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

16 KB

wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian