Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa 96 sztuk licencji office 365". Nr ref.: DZSP-Inf-II.271.20.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 10.11.2020 16:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Ogloszenie_o_postepowaniu.pdf

126 KB

Zal._1_Szczegolowy_OPZ_office_365.pdf

314 KB

Załącznik Nr 2

310 KB

IPU_office_365.pdf

3 MB

Przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf

137 KB

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zapytania ofertowego Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcow.pdf

456 KB

Informacja o zamknięciu postępowania informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

134 KB

Informacja o Wyborze Oferty informacja_o_wyborze_wykonawcy.pdf

133 KB

CPV Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne (48000000-8)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian