Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Roboty budowlane dotyczące robót izolacyjnych fragmentów ścian piwnicznych budynku przy ul. Urzędniczej 45 w Łodzi". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.29.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 12.11.2020 16:01
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ DSR-ZP-II.271.29.2020

999 KB

Części załączników do OIWZ Zalączniki do OIWZ DSR-ZP-II.271.29.2020

8 MB

dokumentacja projektowa DSR-ZP-II.271.29.2020

2 MB

klucz publiczny DSR-ZP-II.271.29.2020

700 B

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty DSR-ZP-II.271.29.2020

736 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DSR-ZP-II.271.29.2020

823 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian