Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Informatyki Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa 7 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS". Nr ref.: DZSP-Inf-II.271.28.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 19.11.2020 14:17
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe 1_Ogloszenie_-_Zapytanie_ofertowe_141_2020.pdf

461 KB

2._Opis_Przedmiotu_Zamowienia.pdf

282 KB

3._Istotne_Postanowienia_Umowy.pdf

260 KB

Informacja o zamknięciu postępowania Informacja_z_otwarcia_ofert_141_2020.pdf

677 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja_o_wyborze_wykonawcy_zamowienia_141_2020.pdf

270 KB

CPV Sprzęt elektroniczny (31710000-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian