Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Przeprowadzenie egzaminu DIGCOMP dla 24 uczestników projektu „Aktywna Łódź” dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.". Nr ref.: 456/2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 19.11.2020 15:51
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Zapytanie ofertowe Zaproszenie

316 KB

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

87 KB

Załącznik nr 2 Formularz

108 KB

Załącznik nr 3 wzór umowy

127 KB

Załącznik nr 1 do umowy- RODO

78 KB

Informacja o Wyborze Oferty Zawiadomienie o wyborze

5 MB

Inne Informacje Informacja o złożonych ofertach

5 MB

CPV Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne (80400000-8)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian