Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ""zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących" - ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.7.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 26.01.2017 15:45
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 2344_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-01-26_1.pdf

163 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2344_siwz_2017-01-26_1.pdf

163 KB

Części załączników do SIWZ 2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_1.pdf

12 KB

2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_2.doc

55 KB

2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_3.pdf

30 KB

2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_4.doc

75 KB

2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_5.pdf

43 KB

2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_6.doc

55 KB

2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_7.pdf

29 KB

2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_8.pdf

20 KB

2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_9.pdf

227 KB

2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_10.pdf

9 MB

Informacja o Wyborze Oferty 2344_wybor_oferty_2017-02-03_1.pdf

75 KB

Ogłoszenie o Informacji Dodatkowej 2344_informacja_dodatkowa_2017-02-02_1.pdf

50 KB

wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian