Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł. prowadzone przez Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju

Remonty sygnalizacji świetlnej w kilku lokalizacjach na terenie miasta Łodzi
Data publikacji: 24.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.25.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44194285
Remont infrastruktury drogowej ul. Ks. Ignacego Skorupki w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj
Data publikacji: 24.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.28.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44100713
Obsługa i konserwacja fontann, sztucznych zbiorników wodnych oraz studni głębinowych zasilających zbiorniki na terenie parków i skwerów w Łodzi w latach 2023 – 2024
Data publikacji: 24.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.23.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44153827
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dendrologiczną dla zadania inwestycyjnego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 pn. „Trampolina dla dużych i małych – etap 4 przy ul. Maczka, obok osiedla Nowe Polesie, siłowni zewnętrznej, flow parku, tyrolki”
Data publikacji: 23.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.40.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44073269
Zakup pojazdu elektrycznego z wyposażeniem na Obiekt Rekreacyjny „Stawy Jana” przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi w ramach zadania „Super zjeżdżalnia na Stawach Jana”
Data publikacji: 23.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.24.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44047125
Budowa 2 osadników na odpływach kanałów deszczowych do odbiorników w ul. Konstantynowskiej w Łodzi
Data publikacji: 21.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III,271.18.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=43939105
Dostawa posiłków gotowych (cateringu) oraz serwisu kawowego dla uczestników projektu „Furtka do aktywizacji”
Data publikacji: 17.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.21.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=43714964
„Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych (w tym animacyjnych) oraz szkoleniowo-instruktażowych i warsztatowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych to znaczy: mieszkań chronionych dla osób wychodzących z pieczy zastępczej, mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Centrum Aktywności Lokalnej dla młodzieży w nowo wyremontowanej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi”
Data publikacji: 15.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.23.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=43593120
Dostawa 350 sztuk telefonów komórkowych finansowanych przez UNICEF dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Data publikacji: 14.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.24.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=43537236
Świadczenie usług porządkowo-czystościowych wewnątrz budynków Urzędu Miasta Łodzi wraz z przyległymi terenami zewnętrznymi w latach 2023 -2024
Data publikacji: 14.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.37.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=43242083
Wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi
Data publikacji: 10.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.34.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=43197675
Dostawa elastycznych słupków z pamięcią kształtu z podziałem na strefy miasta Łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego
Data publikacji: 06.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.19.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=42902790
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dendrologiczną dla zadania inwestycyjnego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 pn. „Trampolina dla dużych i małych – etap 4 przy ul. Maczka, obok osiedla Nowe Polesie, siłowni zewnętrznej, flow parku, tyrolki”
Data publikacji: 03.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.27.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=43036437
Zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi w okresie 01.02.2023 r. – 31.03.2023 r. w Rejonie III – obejmującym obszar Łagiewniki - Arturówek
Data publikacji: 03.03.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.17.2023
Plik do pobrania:: Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań edukacyjno – szkoleniowych, warsztatowych i animacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej, tj. Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Sienkiewicza nr 22
Data publikacji: 27.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.25.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=42294289
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dendrologiczną dla zadania inwestycyjnego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 pn. „Strefa rekreacji w Dolinie Łódki: Tor Rowerowy typu Pumptrack"
Data publikacji: 22.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.12.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=42520497
Rewitalizacja skweru zieleni u zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielkopolskich
Data publikacji: 22.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.26.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=42519500
Usługa polegająca na przeprowadzenie działań edukacyjno-kulturalnych oraz działań szkoleniowo-instruktażowych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych w wyremontowanej kamienicy przy ul. Północnej 23 tj. Placówki opiekuńczo-wychowawczej, Świetlicy Podwórkowej, Środowiskowego Domu Samopomocy
Data publikacji: 22.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.11.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=42384131
„Kompleksowe oczyszczanie dróg w sezonie zimowym i letnim na terenie Miasta Łodzi w okresie od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 01.04.2023 r. do dnia 30.06.2025 r.”
Data publikacji: 20.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.15.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=42408617
Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy wskażą miasto Łódź jako miejsce rozliczenia podatku za rok 2022
Data publikacji: 16.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.24.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=42226066
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ
Data publikacji: 16.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.16.2023
Link do treści zamówienia: ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e64c9c4c-ad2c-11ed-9236-36fed59ea7dd
Budowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem przy ul. Ciołkowskiego 7 w Łodzi.
Data publikacji: 15.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.23.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=42101438
Zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi w okresie 01.01.2023 r. – 31.03.2023 r. w Rejonie IX – obejmującym obszar Górna – Rynek
Data publikacji: 15.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.7.2023
Plik do pobrania:: Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Pobranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części własnym transportem z pasów dróg publicznych, wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych Miasta Łódź w 2023 roku
Data publikacji: 10.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.8.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=41780347
Świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu Miasta Łodzi w 2023 roku
Data publikacji: 09.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.22.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=41885548
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi na rok 2023
Data publikacji: 08.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.19.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=41820211
Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań o charakterze kulturalno - edukacyjnym oraz szkoleniowo - instruktażowym wspomagających wprowadzenie funkcji społecznych w postaci placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz świetlicy środowiskowej, które zostaną zlokalizowane pod adresem ul. Legionów 44 w Łodzi
Data publikacji: 08.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.14.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=41844265
Wykonanie adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi
Data publikacji: 07.02.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.10.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=41740421
Usługa doradztwa strategicznego w zakresie lokalizacji inwestycji w Łodzi realizowana przez Wykonawcę w okresie maksymalnie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Data publikacji: 30.01.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.5.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=41380168
Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych oraz szkoleniowo instruktażowych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: Miejsce Aktywności Lokalnej oraz Mieszkania Chronionego dla Osób z Niepełnosprawnością Ruchową w nieruchomości przy ul. Legionów 20.
Data publikacji: 20.01.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.10.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=40677234
Montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej – zamówienie nr 3
Data publikacji: 19.01.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.13.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=40916331
Montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej – zamówienie nr 2
Data publikacji: 18.01.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.12.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=40858417
Przeprowadzenie elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026
Data publikacji: 18.01.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.9.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=40836704
Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej, tj.: Teatr PINOKIO przy ul. Sienkiewicza 75/77
Data publikacji: 13.01.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-II.271.9.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=40426245
Świadczenie usługi utrzymania czystości i higieny w obiekcie pływalni MOSiR w Łodzi w 2023 - pływalnia „Wodny Raj” przy ul. Wiernej Rzeki 2
Data publikacji: 13.01.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-IV.271.3.2023
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=40670661
Usługa asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania CommVault (Simpana) na 2023 rok
Data publikacji: 12.01.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.146.2022
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=40624195
"Konserwacja fontann i zdrojów ulicznych wody pitnej zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi"
Data publikacji: 11.01.2023
Znak sprawy: DSR-ZP-III.271.143.2022
Link do treści zamówienia: portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=40553360

Metryka strony i historia zmian