Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 zł


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dotyczącej kompleksowej przebudowy pasa drogowego ulicy Ogrodowej na trzech odcinkach, przebicia wewnątrz-kwartałowego łączącego ul. Ogrodową z terenami rekreacyjnymi Ogrodów Karskiego oraz skweru przylegającego do posesji Ogrodowa 28d". Nr ref.: DSR-ZP-VIII.271.25.2021
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 05.10.2021 17:05
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DSR-ZP-VIII.271.25.2021

133 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SWZ DSR-ZP-VIII.271.25.2021

2 MB

Części załączników do SIWZ załącznik do SWZ DSR-ZP-VIII.271.25.2021

5 MB

zad 1 DSR-ZP-VIII.271.25.2021

14 MB

załaczniki do PFU zad 1 DSR-ZP-VIII.271.25.2021

16 MB

załączniki zad 2 DSR-ZP-VIII.271.25.2021

16 MB

załaczniki zad 3 DSR-ZP-VIII.271.25.2021

12 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór Wykonawcy DSR-ZP-VIII.271.25.2021

80 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia DSR-ZP-VIII.271.25.2021

77 KB

Inne Informacje Informacja o kwocie DSR-ZP-VIII.271.25.2021

81 KB

CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi projektowania architektonicznego (71220000-6)
Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni (71222000-0)
Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych (71223000-7)
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (71240000-2)
Nadzór nad projektem i dokumentacją (71248000-8)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
Badanie gruntu (45111250-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian