Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 zł


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 - Przebudowa Plac Komuny Paryskiej – przebudowa ulicy Plac Komuny Paryskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową infrastruktury technicznej". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.76.2022
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 09.01.2023 15:12
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Inne Informacje DSR-ZP-III.271.76.2022 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

176 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Badanie gruntu (45111250-5)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty rozbiórkowe (45111300-1)
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych (45211350-7)
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji (45223000-6)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Wyrównywanie terenu (45236000-0)
Przebudowa budynków (45262700-8)
Rozbudowa budynków (45262800-9)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Roboty instalacyjne hydrauliczne (45332200-5)
Roboty instalacyjne kanalizacyjne (45332300-6)
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego (45340000-2)
Instalacje mechaniczne (45350000-5)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Układy hydrauliczne (42122210-5)
Urządzenia wodne (34930000-5)
Usługi inżynieryjne (71300000-1)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
Usługi zarządzania budową (71540000-5)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (77310000-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian