Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek według numeru ewidencyjnego

2022

Statystyka za I kwartał 2022 r. – pierwsze podejście

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I kwartał 2022 r. (wariant za pierwszym podejściem).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice, Warszawa, Częstochowa, Łomża, Tarnów, Bielsko – Biała, Wrocław, Włocławek, Zielona Góra, Ostrołęka, Biała – Podlaska.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi

Statystyka za I kwartał 2022 r. – wszystkie podejścia

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I kwartał 2022 r. (wariant za wszystkie podejścia).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice, Warszawa, Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Łomża, Siedlce, Tarnów, Bielsko – Biała, Wrocław, Włocławek, Zielona – Góra, Bydgoszcz, Ostrołęka.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

W pierwszym kwartale 2022 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.

Statystyka za II kwartał 2022 r. – pierwsze podejście

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II kwartał 2022 r. (wariant za pierwszym podejściem).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Sieradz, Włocławek, Częstochowa, Skierniewice, Wrocław, Warszawa, Bielsko – Biała, Gdańsk, Piotrków Trybunalski, Kalisz, Łomża, Słupsk, Olsztyn, Zielona Góra, Katowice.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Statystyka za II kwartał 2022 r. – wszystkie podejścia

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II kwartał 2022 r. (wariant za wszystkie podejścia).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Sieradz, Włocławek, Częstochowa, Skierniewice, Wrocław, Warszawa, Bielsko – Biała, Tarnów, Gdańsk, Piotrków Trybunalski, Kalisz, Łomża, Słupsk, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Katowice.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

W drugim kwartale 2022 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.

Statystyka za I półrocze 2022 r. – pierwsze podejście

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I półrocze 2022 r. (wariant za pierwsze podejście).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice, Warszawa, Częstochowa, Łomża, Tarnów, Bielsko – Biała, Wrocław, Włocławek, Zielona Góra, Biała Podlaska, Ostrołęka, Gdańsk, Kalisz, Słupsk, Olsztyn, Katowice.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi

Statystyka za I półrocze 2022 r. – wszystkie podejścia

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I półrocze 2022 r. (wariant za wszystkie podejścia).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice, Warszawa, Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Łomża, Siedlce, Tarnów, Bielsko – Biała, Wrocław, Włocławek, Zielona Góra, Gdańsk, Kalisz, Słupsk, Olsztyn, Katowice, Bydgoszcz, Ostrołęka.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

W I półroczu 2022 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi


2021

Statystyka za I kwartał 2021 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I kwartał 2021 r.

 1. W pierwszym kwartale 2021 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa, Tarnów, Skierniewice, Częstochowa, Włocławek, Sieradz, Łomża, Katowice, Kalisz, Lublin, Ostrołęka, Wrocław, Przemyśl, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Olsztyn, Leszno, Siedlce, Konin.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 07.07.2021 r.

Statystyka za II kwartał 2021 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II kwartał 2021 r.

 1. W drugim kwartale 2021 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa,  Skierniewice, Częstochowa, Włocławek, Sieradz, Łomża, Katowice, Kalisz, Olsztyn, Leszno, Siedlce, Zielona Góra, Wałbrzych, Radom, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Konin, Gdańsk.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 15.09.2021 r.

Statystyka za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca I półrocze 2021 r.

 1. W I półroczu 2021 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa,  Skierniewice, Częstochowa, Włocławek, Sieradz, Łomża, Katowice, Kalisz, Olsztyn, Leszno, Siedlce, Zielona Góra, Wałbrzych, Radom, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Tarnów, Lublin, Ostrołęka, Wrocław, Przemyśl, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Konin, Gdańsk.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 15.09.2021 r.

Statystyka za III kwartał 2021 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca III kwartał 2021 r.

 1. W trzecim kwartale 2021 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Olsztyn, Rzeszów,  Leszno, Wrocław, Piotrków Trybunalski, Siedlce, Tarnów, Włocławek, Skierniewice, Radom, Szczecin, Słupsk, Chełm, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Bielsko–Biała, Łomża, Częstochowa, Katowice, Konin, Toruń,  Ostrołęka, Gdańsk, Sieradz.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 23.12.2021 r.

Statystyka za 3 kwartały 2021 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca III kwartały 2021 r.

 1. W III kwartałach 2021 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Olsztyn, Rzeszów,  Leszno, Wrocław, Piotrków Trybunalski, Siedlce, Tarnów, Włocławek, Skierniewice, Radom, Szczecin, Słupsk, Chełm, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Bielsko–Biała, Łomża, Częstochowa, Katowice, Konin, Toruń,  Ostrołęka, Gdańsk, Warszawa, Sieradz, Lublin, Przemyśl, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Zielona Góra, Wałbrzych.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 23.12.2021 r.

Statystyka za IV kwartał 2021 r. – pierwsze podejście

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca IV kwartał 2021 r. (wariant za pierwszym podejściem).

 1. W czwartym kwartale 2021 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa, Skierniewice, Częstochowa, Włocławek, Sieradz, Łomża, Katowice, Kalisz, Ostrołęka, Wrocław, Leszno, Szczecin, Gdańsk.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Statystyka za IV kwartał 2021 r. – wszystkie podejścia

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn.  zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca IV kwartał 2021 r. (wariant za wszystkie podejścia).

 1. W czwartym kwartale 2021 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa,  Skierniewice, Częstochowa, Włocławek, Sieradz, Łomża, Katowice, Kalisz, Leszno, Siedlce, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Gdańsk, Wrocław, Biała  Podlaska, Bielsko - Biała, Ostrołęka, Bydgoszcz.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Statystyka za 2021 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca cały 2021 r.

 1. W 2021 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Olsztyn, Rzeszów,  Leszno, Wrocław, Piotrków Trybunalski, Siedlce, Tarnów, Włocławek, Skierniewice, Radom, Szczecin, Słupsk, Chełm, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Bielsko–Biała, Łomża, Częstochowa, Katowice, Konin, Toruń,  Ostrołęka, Gdańsk, Warszawa, Sieradz, Lublin, Przemyśl, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Zielona Góra, Wałbrzych, Biała Podlaska.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.


2020

Statystyka za I kwartał 2020 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I kwartał 2020 r.

 1. W pierwszym kwartale 2020 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Lublin, Łomża, Oleśnica, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Radom, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 12.06.2020 r.

Statystyka za II kwartał 2020 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1268) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II kwartał 2020 r.

 1. W drugim kwartale 2020 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Częstochowa, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Lublin, Łomża, Oleśnica, Piotrków Trybunalski, Radom, Sieradz, Skierniewice, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Szczecin, Bielsko – Biała, Legnica, Ostrołęka, Bydgoszcz.

Statystyka za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1268) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca I półrocze 2020 r.

 1. W pierwszym półroczu 2020 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Lublin, Łomża, Oleśnica, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Radom, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Bielsko – Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Ostrołęka, Szczecin, Legnica.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 5.10.2020 r.

Statystyka za III kwartał 2020 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca III kwartał 2020 r.

 1. W trzecim kwartale 2020 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa, Tarnów, Leszno, Skierniewice, Siedlce, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Sieradz, Łomża, Katowice, Kalisz, Gdańsk, Oleśnica, Nowy Sącz, Toruń, Słupsk, Bielsko-Biała, Szczecin, Lublin, Ostrołęka.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 13.11.2020 r.”

Statystyka za 3 kwartały 2020 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca 3 kwartały 2020 r.

 1. W trzech kwartałach 2020 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa, Tarnów, Leszno, Skierniewice, Siedlce, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Sieradz, Łomża, Katowice, Kalisz, Gdańsk, Oleśnica, Nowy Sącz, Toruń, Słupsk, Bielsko-Biała, Szczecin, Lublin, Ostrołęka, Radom, Wałbrzych, Olsztyn, Legnica, Bydgoszcz.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 13.11.2020 r.

Statystyka za IV kwartał 2020 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca IV kwartał 2020 r.

 1. W czwartym kwartale 2020 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Szczecin, Radom, Warszawa, Tarnów, Skierniewice, Częstochowa, Włocławek, Sieradz, Łomża, Katowice, Kalisz, Gdańsk, Słupsk, Lublin, Ostrołęka, Wrocław, Przemyśl.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 09.04.2021 r.

Statystyka za 2020 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca cały 2020 r.

 1. W 2020 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa, Tarnów, Leszno, Skierniewice, Siedlce, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Sieradz, Łomża, Katowice, Kalisz, Gdańsk, Oleśnica, Nowy Sącz, Toruń, Słupsk, Bielsko-Biała, Szczecin, Lublin, Ostrołęka, Radom, Wałbrzych, Olsztyn, Legnica, Bydgoszcz, Wrocław, Przemyśl.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 09.04.2021 r.


2019

Statystyka za I kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I kwartał 2019 r.

 1. W pierwszym kwartale 2019 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Lublin,  Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Radom, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Tarnów, Warszawa, Włocławek, Zielona Góra.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 31 maja 2019 r.

Statystyka za II kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II kwartał 2019 r.

 1. W drugim kwartale 2019 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Bielsko Biała, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Lublin, Łomża, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Sieradz, Skierniewice, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Zielona Góra.

Statystyka za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z póżn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I półrocze 2019 r.

 1. W pierwszym półroczu 2019 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Lublin,  Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Zielona Góra.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 02.09.2019 r.

Statystyka za III kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca III kwartał 2019 r.

 1. W trzecim kwartale 2019 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Koszalin, Łomża, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Sieradz, Skierniewice, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 14 listopada 2019 r.

Statystyka za 3 kwartały 2019 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca 3 kwartały 2019 r.

 1. W trzech kwartałach 2019 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Lublin,  Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Zielona Góra.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 14 listopada 2019 r.

Statystyka za IV kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca IV kwartał 2019 r.

 1. W czwartym kwartale 2019 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź,  Częstochowa, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Kielce, Legnica, Lublin, Łomża, Oleśnica, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Rzeszów, Sieradz, Skierniewice, Warszawa, Włocławek, Bydgoszcz.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 16.04.2020 r.

Statystyka za 2019 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca cały 2019 rok.

 1. W 2019 roku organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Legnica, Lublin, Łomża, Nowy Sącz, Oleśnica, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Zielona Góra.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 16.04.2020 r.


2018

Statystyka za I kwartał 2018 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I kwartał 2018 r.

 1. W pierwszym kwartale 2018 r. organ nadzoru nie uwzględnił  żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bielsko- Biała, Chełm, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Konin, Legnica, Łomża, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Szczecin, Toruń, Warszawa, Włocławek, Zamość,  Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 22 maja  2018 r.

Statystyka za II kwartał 2018 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II kwartał 2018 r.

 1. W drugim kwartale 2018 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Lublin, Wałbrzych, Skierniewice, Koszalin, Warszawa, Biała Podlaska, Olsztyn, Katowice, Zielona Góra, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Kalisz, Włocławek, Szczecin, Słupsk, Rzeszów, Siedlce, Gorzów Wielkopolski, Radom, Toruń, Łomża, Bydgoszcz. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 17 września 2018 r.

Statystyka za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I półrocze 2018 r.

 1. W pierwszym półroczu 2018 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Legnica, Lublin, Łomża, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Szczecin, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Zamość. Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 17 września  2018 r.

Statystyka za III kwartał 2018 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku 2 szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca III kwartał 2018 r.

 1. W trzecim kwartale 2018 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bydgoszcz, Częstochowa, Kalisz, Katowice, Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Szczecin, Warszawa, Włocławek, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 13 listopada 2018 r.

Statystyka za 3 kwartały 2018 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca 3 kwartały 2018 r.

 1. W 3 kwartałach 2018 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Legnica, Lublin, Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Szczecin, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Zamość. Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 13 listopada 2018 r.

Statystyka za IV kwartał 2018 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 341) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca IV kwartał 2018 r.

 1. W czwartym kwartale 2018 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Koszalin, Legnica, Lublin, Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski,  Radom, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Zamość, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 15 marca 2019 r.

Statystyka za 2018 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 341) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca cały 2018 rok

 1. W 2018 roku organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Legnica, Lublin, Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Szczecin, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Zamość, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 15 marca 2019 r.

2017

Statystyka za I kwartał 2017 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 978) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I kwartał 2017 r.

 1. W pierwszym kwartale 2017 r. do organu nadzoru złożono jedną skargę na ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez Panią Gabrielę Paluch pod nazwą Gabriela Paluch AUTO-SZKOŁA „GAZIK”.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Kalisz, Katowice, Legnica, Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 12 maja 2017 r.

Statystyka za II kwartał 2017 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 978) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II kwartał 2017 r.

 1. W drugim kwartale 2017 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bydgoszcz,  Chełm, Częstochowa, Kalisz, Katowice, Legnica, Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 29 sierpnia  2017 r.

Statystyka za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 978) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca I półrocze 2017 r.

 1. W I półroczu  2017 r. do organu nadzoru złożono jedną skargę na ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez Panią Gabrielę Paluch pod nazwą Gabriela Paluch AUTO-SZKOŁA „GAZIK”. Wyżej wymieniony podmiot został wykreślony z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w dniu 5 czerwca 2017 r.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Konin, Legnica, Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 29 sierpnia 2017 r.

Statystyka za III kwartał 2017 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 978) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca III kwartał 2017 r.

 1. W trzecim kwartale 2017 r. organ nadzoru nie uwzględnił  żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bielsko-Biała, Chełm, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Legnica, Leszno, Łomża, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Wałbrzych, Warszawa, Zamość, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 19 grudnia 2017 r.

Statystyka za 3 kwartały 2017 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 978) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca 3 kwartały 2017 r.

 1. W okresie od stycznia do września 2017 r. do organu nadzoru złożono jedną skargę na ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez Panią Gabrielę Paluch pod nazwą Gabriela Paluch AUTO-SZKOŁA „GAZIK”. Wyżej wymieniony podmiot został wykreślony z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w dniu 5 czerwca 2017 r.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Legnica, Leszno, Łomża, Nowy Sącz,
  Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 19 grudnia 2017 r.

Statystyka za IV kwartał 2017 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca IV kwartał 2017 r.

 1. W czwartym kwartale 2017 r. organ nadzoru nie uwzględnił  żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Bielsko- Biała, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Legnica, Łomża,  Nowy Sącz, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Radom, Rzeszów, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Toruń, Włocławek, Warszawa, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 28 lutego 2018 r.

Statystyka za 2017 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca 2017 r.

 1. W 2017 r. do organu nadzoru złożono jedną skargę na ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez Panią Gabrielę Paluch pod nazwą Gabriela Paluch AUTO-SZKOŁA „GAZIK”. Wyżej wymieniony podmiot został wykreślony z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w dniu 5 czerwca 2017 r.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Legnica, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 28 lutego 2018 r.

2016

Statystyka za I kwartał 2016 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I kwartał 2016 r.

 1. W pierwszym kwartale 2016 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Bydgoszcz, Częstochowa, Katowice, Nowy Sącz, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 1 czerwca 2016 r.

Statystyka za II kwartał 2016 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II kwartał 2016 r.

 1. W drugim kwartale 2016 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Kalisz, Katowice, Konin, Legnica, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 7 września 2016 r.

Statystyka za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I półrocze 2016 r.

 1. W pierwszym półroczu 2016 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Kalisz, Katowice, Konin, Legnica, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 7 września 2016 r.

Statystyka za III kwartał 2016 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca III kwartał 2016 r.

 1. W trzecim kwartale 2016 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bydgoszcz, Częstochowa, Kalisz, Katowice, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.
  Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 30 grudnia 2016 r.

Statystyka za 3 kwartały 2016 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca 3 kwartały 2016 r.

 1. W okresie od stycznia do września 2016 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Kalisz, Katowice, Konin, Legnica, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 30 grudnia 2016 r.

Statystyka za IV kwartał 2016 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca IV kwartał 2016 r.

 1. W czwartym kwartale 2016 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Koszalin, Nowy Sącz, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 1 stycznia 2017 r.

Statystyka za 2016 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca 2016 r.

 1. W 2016 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Legnica, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 1 stycznia 2017 r.

2015

Statystyka za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 155 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I półrocze 2015 r.

 1. W pierwszym półroczu 2015 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Lublin, Radom, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Włocławek, Kalisz, Ostrołęka, Katowice, Nowy Sącz, Łomża, Wrocław, Biała Podlaska, Częstochowa, Wałbrzych, Konin, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 19 sierpnia 2015 r.

Statystyka za II półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 155 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II półrocze 2015 r.

 1. W drugim półroczu 2015 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Legnica, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Siedlce, Sieradz, Słupsk, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 10 marca 2016 r.

2014

Statystyka za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 600 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I półrocze 2014 r.

 1. W pierwszym półroczu 2014 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Koszalin, Gdańsk, Bielsko-Biała, Gorzów Wielkopolski, Tarnów, Łódź, Słupsk, Sieradz, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Włocławek, Radom, Płock, Częstochowa, Legnica, Suwałki, Rzeszów, Lublin, Kalisz, Katowice, Nowy Sącz, Ostrołęka, Skierniewice, Bydgoszcz, Wrocław, Konin, Warszawa. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi, na dzień 13 listopada 2014 r., szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Statystyka za II półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 155) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II półrocze 2014 r.

 1. W drugim półroczu 2014 r. organ nadzoru uwzględnił jedną skargę złożoną na ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez p. Katarzynę Kuś za nazwą: Katarzyna Kuś „MARKUS” (nr 03521061). Wyżej wymieniony podmiot został wykreślony z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w dniu 11 września 2014 r.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Łomża, Legnica, Koszalin, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Tarnów, Rzeszów, Chełm, Sieradz, Radom, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Gdańsk, Lublin, Kalisz, Płock, Ostrołęka, Bydgoszcz, Biała Podlaska, Siedlce, Częstochowa, Nowy Sącz, Wałbrzych, Przemyśl, Warszawa, Konin, Wrocław. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 26 marca 2015 r.

2013

Statystyka za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I półrocze 2013 r.

 1. W pierwszym półroczu bieżącego roku organ nadzoru uwzględnił jedną skargę, złożoną na ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez p. Przemysława Garczyńskiego za nazwą: Przemysław Garczyński AUTO SZKOŁA MALGAR (nr 03021061). Wyżej wymieniony podmiot został wykreślony z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w dniu 7 maja 2013 r.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z następujących miast: Łódź, Olsztyn, Słupsk, Koszalin, Łomża, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Suwałki, Sieradz, Lublin, Włocławek, Biała Podlaska, Piotrków Trybunalski, Legnica, Tarnów, Wałbrzych, Częstochowa, Katowice, Kalisz, Radom, Bydgoszcz, Toruń, Nowy Sącz, Skierniewice, Ostrołęka, Chełm, Warszawa. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących, na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień 19 listopada 2013 r.

Statystyka za II półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II półrocze 2013 r.

 1. W drugim półroczu 2013 r. do organu nadzoru złożono jedną skargę na ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez p. Mariusza Perdasa za nazwą: Mariusz Perdas Firma Handlowo Usługowa, Ośrodek Szkolenia Kierowców "JOTA" (nr 03371061). Wyżej wymieniony podmiot został wykreślony z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w dniu 4 lipca 2013 r.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Rzeszów, Łomża, Sieradz, Płock, Radom, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gdańsk, Olsztyn, Lublin, Siedlce, Legnica, Białystok, Katowice, Tarnów, Ostrołęka, Wałbrzych, Włocławek, Przemyśl, Biała Podlaska, Nowy Sącz, Skierniewice, Konin, Piotrków Trybunalski, Warszawa, Wrocław. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi, na dzień 1 lipca 2014 r., szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian