Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek według numeru ewidencyjnego

2023

Statystyka za I kwartał 2023 r. – pierwsze podejście

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I kwartał 2023 r. (wariant za pierwszym podejściem).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Wrocław, Ostrołęka, Toruń, Kalisz, Słupsk, Bydgoszcz, Zielona Góra, Sieradz, Warszawa, Skierniewice, Bielsko Biała, Łomża, Rzeszów, Płock, Piotrków Trybunalski, Leszno, Gdańsk, Olsztyn, Nowy Sącz.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Statystyka za I kwartał 2023 r. – wszystkie podejścia

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I kwartał 2023 r. (wariant za wszystkie podejścia).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Wrocław, Biała Podlaska, Ostrołęka, Toruń, Kalisz, Słupsk, Bydgoszcz, Zielona Góra, Sieradz, Warszawa, Skierniewice, Bielsko Biała, Włocławek, Łomża, Rzeszów, Płock, Piotrków Trybunalski, Leszno, Gdańsk, Kielce, Olsztyn, Nowy Sącz.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

W pierwszym kwartale 2023 r. organ nadzoru uwzględnił jedną skargę, która dotyczyła ośrodka szkolenia kierowców nr 03081061.

Statystyka za II kwartał 2023 r. – pierwsze podejście

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II kwartał 2023 r. (wariant za pierwszym podejściem).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Szczecin, Olsztyn, Płock, Konin, Sieradz, Gdańsk, Bydgoszcz, Wrocław, Częstochowa, Lublin, Kalisz, Bielsko – Biała, Warszawa, Włocławek, Siedlce, Katowice, Łomża, Skierniewice, Ostrołęka.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Statystyka za II kwartał 2023 r. – wszystkie podejścia

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II kwartał 2023 r. (wariant za wszystkie podejścia).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Szczecin, Olsztyn, Płock, Konin, Sieradz, Gdańsk, Bydgoszcz, Wrocław, Częstochowa, Lublin, Kalisz, Bielsko – Biała, Warszawa, Włocławek, Siedlce, Katowice, Łomża, Skierniewice, Ostrołęka.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

W drugim kwartale 2023 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.

Statystyka za I półrocze 2023 r. – pierwsze podejście

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I półrocze 2023 r. (wariant za pierwszym podejściem).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Wrocław, Ostrołęka, Toruń, Kalisz, Słupsk, Bydgoszcz, Zielona Góra, Sieradz, Warszawa, Skierniewice, Bielsko – Biała, Łomża, Rzeszów, Płock, Piotrków Trybunalski, Leszno, Gdańsk, Olsztyn, Nowy Sącz, Konin, Częstochowa, Lublin, Włocławek, Siedlce, Katowice.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Statystyka za I półrocze 2023 r. – wszystkie podejścia

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I półrocze 2023 r. (wariant za wszystkie podejścia).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Wrocław, Biała Podlaska, Ostrołęka, Toruń, Kalisz, Słupsk, Bydgoszcz, Zielona Góra, Sieradz, Warszawa, Skierniewice, Bielsko – Biała, Włocławek, Łomża, Rzeszów, Płock, Piotrków Trybunalski, Leszno, Gdańsk, Kielce, Olsztyn, Nowy Sącz, Szczecin, Konin, Częstochowa, Lublin, Siedlce, Katowice.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

W I półroczu 2023 r. organ nadzoru uwzględnił jedną skargę, która dotyczyła ośrodka szkolenia kierowców nr 03081061.

Statystyka za III kwartał 2023 r. – pierwsze podejście

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca III kwartał 2023 r. (wariant za pierwszym podejściem).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Kielce, Biała Podlaska, Włocławek, Konin, Piotrków Trybunalski, Wrocław, Bydgoszcz, Radom, Szczecin, Płock, Sieradz, Katowice, Gdańsk, Tarnów, Skierniewice, Kalisz, Słupsk, Warszawa.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Statystyka za III kwartał 2023 r. – wszystkie podejścia

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca III kwartał 2023 r. (wariant za wszystkie podejścia).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu
drogowego, z następujących miast: Łódź, Kielce, Bielsko - Biała, Biała Podlaska, Włocławek, Konin, Piotrków Trybunalski, Bydgoszcz, Radom, Szczecin, Płock, Sieradz, Katowice, Gdańsk, Tarnów, Skierniewice, Kalisz, Wrocław, Lublin, Słupsk, Warszawa.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

W trzecim kwartale 2023 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.

Statystyka za 3 kwartały 2023 r. – pierwsze podejście

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca 3 kwartały 2023 r. (wariant za pierwszym podejściem).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Wrocław, Ostrołęka, Toruń, Kalisz, Słupsk, Bydgoszcz, Zielona Góra, Sieradz, Warszawa, Skierniewice, Bielsko – Biała, Łomża, Rzeszów, Płock, Piotrków Trybunalski, Leszno, Gdańsk, Olsztyn, Nowy Sącz, Konin, Częstochowa, Lublin, Włocławek, Siedlce, Katowice, Kielce, Biała Podlaska, Radom, Szczecin, Tarnów.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Statystyka za 3 kwartały 2023 r. – wszystkie podejścia

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca 3 kwartały 2023 r. (wariant za wszystkie podejścia).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Wrocław, Biała Podlaska, Ostrołęka, Toruń, Kalisz, Słupsk, Bydgoszcz, Zielona Góra, Sieradz, Warszawa, Skierniewice, Bielsko – Biała, Włocławek, Łomża, Rzeszów, Płock, Piotrków Trybunalski, Leszno, Gdańsk, Kielce, Olsztyn, Nowy Sącz, Szczecin, Konin, Częstochowa, Lublin, Siedlce, Katowice, Radom, Tarnów.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

W trzech kwartałach 2023 r. organ nadzoru uwzględnił jedną skargę, która dotyczyła ośrodka szkolenia kierowców nr 03081061.


2022

Statystyka za 2022 r. – pierwsze podejście

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca 2022 r. (wariant za pierwszym podejściem).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice, Warszawa, Częstochowa, Łomża, Tarnów, Bielsko – Biała, Wrocław, Włocławek, Zielona Góra, Biała Podlaska, Ostrołęka, Gdańsk, Kalisz, Słupsk, Olsztyn, Katowice, Lublin, Leszno, Toruń, Szczecin, Przemyśl, Rzeszów, Płock, Radom, Nowy Sącz.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi

Statystyka za 2022 r. – wszystkie podejścia

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca 2022 r. (wariant za wszystkie podejścia).

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice, Warszawa, Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Łomża, Siedlce, Tarnów, Bielsko – Biała, Wrocław, Włocławek, Zielona Góra, Gdańsk, Kalisz, Słupsk, Olsztyn, Katowice, Bydgoszcz, Ostrołęka, Lublin, Leszno, Toruń, Biała Podlaska, Szczecin, Przemyśl, Rzeszów, Płock, Radom, Suwałki, Nowy Sącz.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

W 2022 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.


2021

Statystyka za 2021 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca cały 2021 r.

 1. W 2021 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Olsztyn, Rzeszów,  Leszno, Wrocław, Piotrków Trybunalski, Siedlce, Tarnów, Włocławek, Skierniewice, Radom, Szczecin, Słupsk, Chełm, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Bielsko–Biała, Łomża, Częstochowa, Katowice, Konin, Toruń,  Ostrołęka, Gdańsk, Warszawa, Sieradz, Lublin, Przemyśl, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Zielona Góra, Wałbrzych, Biała Podlaska.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców widniejących w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.


2020

Statystyka za 2020 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca cały 2020 r.

 1. W 2020 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa, Tarnów, Leszno, Skierniewice, Siedlce, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Sieradz, Łomża, Katowice, Kalisz, Gdańsk, Oleśnica, Nowy Sącz, Toruń, Słupsk, Bielsko-Biała, Szczecin, Lublin, Ostrołęka, Radom, Wałbrzych, Olsztyn, Legnica, Bydgoszcz, Wrocław, Przemyśl.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.


2019

Statystyka za 2019 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca cały 2019 rok.

 1. W 2019 roku organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Legnica, Lublin, Łomża, Nowy Sącz, Oleśnica, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Zielona Góra.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.


2018

Statystyka za 2018 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 341) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca cały 2018 rok.

 1. W 2018 roku organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Legnica, Lublin, Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Szczecin, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Zamość, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

2017

Statystyka za 2017 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca cały 2017 r.

 1. W 2017 r. do organu nadzoru złożono jedną skargę na ośrodek szkolenia kierowców.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Legnica, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

2016

Statystyka za 2016 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca cały 2016 r.

 1. W 2016 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Legnica, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

2015

Statystyka za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I półrocze 2015 r.

 1. W pierwszym półroczu 2015 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Lublin, Radom, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Włocławek, Kalisz, Ostrołęka, Katowice, Nowy Sącz, Łomża, Wrocław, Biała Podlaska, Częstochowa, Wałbrzych, Konin, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Statystyka za II półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II półrocze 2015 r.

 1. W drugim półroczu 2015 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi (brak skarg na ośrodki szkolenia kierowców w przedmiotowym okresie).
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Biała Podlaska, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Legnica, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Radom, Siedlce, Sieradz, Słupsk, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zielona Góra. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami na dzień.

2014

Statystyka za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I półrocze 2014 r.

 1. W pierwszym półroczu 2014 r. organ nadzoru nie uwzględnił żadnej skargi.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Koszalin, Gdańsk, Bielsko-Biała, Gorzów Wielkopolski, Tarnów, Łódź, Słupsk, Sieradz, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Włocławek, Radom, Płock, Częstochowa, Legnica, Suwałki, Rzeszów, Lublin, Kalisz, Katowice, Nowy Sącz, Ostrołęka, Skierniewice, Bydgoszcz, Wrocław, Konin, Warszawa. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Statystyka za II półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 155) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II półrocze 2014 r.

 1. W drugim półroczu 2014 r. organ nadzoru uwzględnił jedną skargę złożoną na ośrodek szkolenia kierowców.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Łomża, Legnica, Koszalin, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Tarnów, Rzeszów, Chełm, Sieradz, Radom, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Gdańsk, Lublin, Kalisz, Płock, Ostrołęka, Bydgoszcz, Biała Podlaska, Siedlce, Częstochowa, Nowy Sącz, Wałbrzych, Przemyśl, Warszawa, Konin, Wrocław. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

2013

Statystyka za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I półrocze 2013 r.

 1. W pierwszym półroczu bieżącego roku organ nadzoru uwzględnił jedną skargę złożoną na ośrodek szkolenia kierowców.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z następujących miast: Łódź, Olsztyn, Słupsk, Koszalin, Łomża, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Suwałki, Sieradz, Lublin, Włocławek, Biała Podlaska, Piotrków Trybunalski, Legnica, Tarnów, Wałbrzych, Częstochowa, Katowice, Kalisz, Radom, Bydgoszcz, Toruń, Nowy Sącz, Skierniewice, Ostrołęka, Chełm, Warszawa. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących, na terenie miasta Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Statystyka za II półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca II półrocze 2013 r.

 1. W drugim półroczu 2013 r. do organu nadzoru złożono jedną skargę na ośrodek szkolenia kierowców.
 2. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, z następujących miast: Łódź, Rzeszów, Łomża, Sieradz, Płock, Radom, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gdańsk, Olsztyn, Lublin, Siedlce, Legnica, Białystok, Katowice, Tarnów, Ostrołęka, Wałbrzych, Włocławek, Przemyśl, Biała Podlaska, Nowy Sącz, Skierniewice, Konin, Piotrków Trybunalski, Warszawa, Wrocław. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących na terenie miasta Łodzi, na dzień 1 lipca 2014 r., szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian