Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ośrodki szkolenia kierowców

Ośrodki szkolenia kierowców prowadzące na terenie Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami (stan na dzień 09.04.2021 r.)

MICHAŁ KARBOWAŃCZYK NAUKA JAZDY KATEGORII "B"
Adres:
ŁÓDŹ, UL. FABRYCZNA 25
Zakres szkolenia: Kategoria: B
LIGA OBRONY KRAJU – STOWARZYSZENIE „P” (w zakresie kat. B)
Adres:
ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 71
Zakres szkolenia: Kategoria: A, B, C, C+E, D
AUTO-SZKOŁA WOTA SPÓŁKA JAWNA
Adres:

1) ŁÓDŹ, UL. NOWY JÓZEFÓW 6
2) ŁÓDŹ, UL. RETKIŃSKA 83
3) 
ŁÓDŹ, UL. ARMII KRAJOWEJ 64A
4) KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, UL. ŁASKA 2

Zakres szkolenia: Kategoria: AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, T, B+E, C+E
TOMASZ SZADKOWSKI OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Adres:
ŁÓDŹ, UL. 11-GO LISTOPADA 47/7
Zakres szkolenia: Kategoria: B
KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZAK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Adres:
ŁÓDŹ, UL. WIĘCKOWSKIEGO 13
Zakres szkolenia: Kategoria: B
STANISŁAW PASIAK AUTO-SZKOŁA "CROSS"
Adres:
ŁÓDŹ, UL. MILIONOWA 96
Zakres szkolenia: Kategoria: B
MAREK GOSŁAWSKI "GOCAR"
Adres:
1) ŁÓDŹ, UL. PIASKI 4;
2) ŁÓDŹ, UL. LIMANOWSKIEGO 97
Zakres szkolenia: Kategoria: B
MARIOLA BAJON "AUTO SZKOŁA" „P” (w zakresie kat. A)
Adres:
1) ŁÓDŹ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 55/61;
2) ŁÓDŹ, UL. LEGIONÓW 79;
Zakres szkolenia: Kategoria: AM, A1, A2, A, B, B1, C, D, B+E, C+E
WOJCIECH SYCHNIAK
Adres:
ŁÓDŹ, UL. EKONOMICZNA 43
Zakres szkolenia: Kategoria: B
JAROSŁAW WÓJTOWICZ "AUTO-SZKOŁA"
Adres:
ŁÓDŹ, UL. RZGOWSKA 78
Zakres szkolenia: Kategoria: B, B+E
JAN GĘBALSKI OŚRODEK SZKOLENIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW
Adres:
ŁÓDŹ, UL. KRASZEWSKIEGO 54
Zakres szkolenia: Kategoria: B
MACIEJ JANASZEWSKI AUTO-SZKOŁA "PERFEKT"
Adres:
ŁÓDŹ, UL. WÓLCZAŃSKA 27
Zakres szkolenia: Kategoria: B1, B
MIROSŁAW ZASADA AUTO SZKOŁA ZASADA
Adres:
ŁÓDŹ, UL. LIMANOWSKIEGO 25
Zakres szkolenia: Kategoria: B
JAROSŁAW JANKOWSKI EFEKT AUTO-SZKOŁA
Adres:
ŁÓDŹ, UL. ROJNA 60/39
Zakres szkolenia: Kategoria: B
JACEK JUSZCZAK "AUTO-SZKOŁA JUSZCZAK"
Adres:
ŁÓDŹ, UL. RYDZOWA 2
Zakres szkolenia: Kategoria: B
STANISŁAW ŚLĄZAK AUTO-SZKOŁA FIRMA HANDLOWA
Adres:
ŁÓDŹ, UL. ROWEROWA 3
Zakres szkolenia: Kategoria: B
PIOTR SUSIK "NAUKA JAZDY"
Adres:
ŁÓDŹ, UL. GAJCEGO 33
Zakres szkolenia: Kategoria: B
ZBIGNIEW KOWALSKI „KOWALSKI” AUTO SZKOŁA
Adres:
ŁÓDŹ, UL. GNIEŹNIEŃSKA 1/1
Zakres szkolenia: Kategoria: B
KRZYSZTOF GOŃDA "RADEK" AUTO-SZKOŁA
Adres:
ŁÓDŹ, UL. MODRZEJEWSKIEJ 3
Zakres szkolenia: Kategoria: B
JULIUSZ OCIESIELSKI "FUKS"
Adres:
ŁÓDŹ, UL. ŻYWOTNA 45A
Zakres szkolenia: Kategoria: B

Rejestr zawiera 58 pozycji

Uwaga

Litera „P” (w zakresie kat. A, B, C, D) znajdująca się za nazwą ośrodka oznacza, iż posiada on poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań, co dodatkowo upoważnia do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie karty rowerowej, kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz prowadzenia warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów.

Litera „P” (w zakresie mniejszym niż A, B, C, D) znajdująca się za nazwą ośrodka oznacza, iż posiada on poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań, co dodatkowo upoważnia do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie karty rowerowej oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy.

Poszczególne kategorie prawa jazdy uprawniają do kierowania:

 1. kategoria AM:
  1. motorowerem,
  2. czterokołowcem lekkim;
 1. kategoria A1:
  1. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria A2:
  1. motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria A:
  1. motocyklem,
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria B1:
  1. czterokołowcem,
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria B:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
  4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria C1:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria C:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria D1:
  1. autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria D:
  1. autobusem,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria T:
  1. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  2. zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
 1. kategoria C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
 1. kategoria D1+E - zespołem pojazdów, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
 1. kategoria B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
 1. kategoria C+E i D - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.

Ponadto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:

 1. kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
 2. kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
 3. kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.
 4. kategorii B uprawnia do kierowania:
  a. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
  b. motocyklem trójkołowym
  - pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1268)


Metryka strony i historia zmian