Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr LXXXVIII/2684/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.


Metryka strony i historia zmian