Komisja Ładu Społeczno-Prawnego

Skład: 9 radnych.

Przewodnicząca: Beata Bilska.

Wiceprzewodniczący:

  • Kamila Ścibor,
  • Krzysztof Makowski.

Członkowie:

  • Tomasz Anielak,
  • Joanna Budzińska,
  • Piotr Cieplucha,
  • Bogusław Hubert,
  • Izabela Kaczmarska,
  • Radosław Marzec.

Z komisją współpracuje: Krzysztof Stasiak.

Sekretarz komisji: Joanna Kaźmierczyk, p. 102 B, tel.: +48 (42) 638-48-00.


Metryka strony i historia zmian