Komisja Ładu Społeczno-Prawnego

Skład: 6 radnych.

Przewodnicząca: Joanna Budzińska.

Wiceprzewodniczący:

  • Antonina Majchrzak,
  • Radosław Marzec.

Członkowie:

  • Tomasz Anielak,
  • Kamil Deptuła,
  • Bogusław Hubert.

Z komisją współdziała: Bartosz  Domaszewicz.

Sekretarz komisji: Joanna Kaźmierczyk, p. 102 B, tel.: +48 (42) 638-48-00.


Metryka strony i historia zmian