Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Marcin Gołaszewski
e-mail: marcin.golaszewski@uml.lodz.pl

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Współdziałanie z komisjami:

 • Komisja Budżetu Obywatelskiego
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Asystenci społeczni Radnego:

 • Patryk Szreter

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

Krzysztof Stasiak
e-mail: k.stasiak@uml.lodz.pl

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Współdziałanie z komisjami:

 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Inwentaryzacyjna
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Komisja Ochrony Środowiska
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej

Metryka strony i historia zmian