Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 19 listopada 2021 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 19 listopada 2021 r. 20991

13

wzrost

0,06% 1988

8

spadek

0,40%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 11 listopada 2021 r. do 19 listopada 2021 r. 299

6

wzrost

2,05% 82

13

spadek

13,68%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 19 listopada 2021 r. 2888

844

wzrost

41,29%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
Wrzesień 2021 r. 6,1%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2021 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2021-11-23)

Archiwum


Metryka strony i historia zmian