Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 30 września 2022 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 30 września 2022 r. 17761

280

spadek

1,55% 1650

0

brak zmian

0,00%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 24 września 2022 r. do 30 września 2022 r. 339

23

wzrost

7,28% 75

18

wzrost

31,58%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 30 września 2022 r. 1264

86

spadek

6,37%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
Sierpień 2022 r. 5,3%

/* Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec sierpnia 2022 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni).

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2022-10-04)

Archiwum


Metryka strony i historia zmian