Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 20 listopada 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 20 listopada 2020 r. 20821

262

spadek

1,24% 2568

0

brak zmian

0,00%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 14 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r. 316

35

wzrost

12,46% 69

12

spadek

14,81%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 20 listopada 2020 r. 880

504

spadek

36,42%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
wrzesień 2020 r. 5,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 20.11.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 7
Prace interwencyjne 64
Roboty publiczne 74
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 206
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 38
Razem 389

  

Sporządził(a): Marta Trojanowska (2020-11-23)

Archiwum