Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 9 kwietnia 2021 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg na dzień 9 kwietnia 2021 r. 22301

63

wzrost

0,28% 2373

43

spadek

1,78%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 3 kwietnia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. 264

42

spadek

13,73% 71

28

wzrost

28,28%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 9 kwietnia 2021 r. 1530

745

wzrost

94,90%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
Luty 2021 r. 6,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lutego 2021 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 9.04.2021 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 8
Prace interwencyjne 45
Roboty publiczne 91
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 150
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 28
Razem 322

  

Sporządził(a): Aleksandra Petrykowska (2021-04-13)

Archiwum


Metryka strony i historia zmian