Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 22 stycznia 2021 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 22 stycznia 2021 r. 21364

2

wzrost

0,01% 2607

31

wzrost

1,20%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 16 stycznia 2021 r. do 22 stycznia 2021 r. 394

77

spadek

16,35% 95

36

spadek

27,48%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 22 stycznia 2021 r. 1034

408

spadek

28,29%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
listopad 2020 r. 5,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec listopada 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 22.01.2021 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 3
Prace interwencyjne 44
Roboty publiczne 82
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 128
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 257

  

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2021-01-26)

Archiwum


Metryka strony i historia zmian