Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 8 styczeń 2021 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 8 stycznia 2021 r. 21178

226

wzrost

1,08% 2529

14

wzrost

0,56%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 2 stycznia 2021 r. do 8 stycznia 2021 r. 423

215

wzrost

103,37% 117

71

wzrost

154,35%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 8 stycznia 2021 r. 1272

533

spadek

29,53%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
listopad 2020 r. 5,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec listopada 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 08.01.2021 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 3
Prace interwencyjne 47
Roboty publiczne 78
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 127
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 255

  

Sporządził(a): Marta Trojanowska (2021-01-12)

Archiwum


Metryka strony i historia zmian