Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

W jakim celu?

 • Chcemy wesprzeć organizacje w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
 • Zależy nam na ważnych działaniach na rzecz mieszkańców Miasta,
 • W tym roku przeznaczyliśmy na to 200 tys zł.

Kiedy możesz złożyć wniosek:

 • Jeśli Twoja organizacja realizuje już zadanie dofinansowane ze źródeł zewnętrznych,
 • Jeśli starasz się o dofinansowanie (warunkiem jest złożony projekt). ‼️ Pamiętaj tylko, że do momentu rozpoczęcia oceny merytorycznej w miejskim konkursie, decyzja o finansowaniu powinna być już podjęta.

Jak prowadzone są nabory i ile środków jest do dyspozycji?

 • Pierwszy termin składania ofert upływa 2 marca 2021r.,
 • Konkursy prowadzone są w comiesięcznym naborze, przy czym ostatnim terminem będzie 30 września 2021r. (chyba, że środki rozdysponowane zostaną wcześniej ‼️).

Dotychczas wsparliśmy m.in. projekty:

 • Edukacyjne dla dzieciaków i seniorów,
 • Wspierające mniejszości  i osoby zagrożone wykluczeniem,
 • Utrwalające pamięć o włókienniczej Łodzi,
 • Aktywizujące różne grupy mieszkańców.

Aplikujesz? Pamiętaj, że:

 • Możesz wnioskować maks. o 40% wartości danego projektu (nie więcej jednak niż 50 tys. zł),
 • Wkład własny możesz uzyskać jedynie do projektu, który został wybrany w otwartym naborze,
 • Kwota wkładu własnego o jaki występujesz powinna być adekwatna do budżetu projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych,
 • Jeśli projekt ze źródeł zewnętrznych, rozpoczął się wcześniej, w ofercie do Miasta uwzględnij jedynie działania przewidziane do realizacji po rozstrzygnięciu konkursu z budżetu Miasta Łodzi.

 

Więcej podpowiedzi znajdziesz na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami >>>


Masz pytania? Skontaktuj się z nami:


Metryka strony i historia zmian