CZYM JEST PROGRAM WSPÓŁPRACY?

  •   To najważniejszy dokument określający współpracę Miasta z NGO.
  •   Przyjmowany jest do końca listopada każdego roku.

CO ZAWIERA?

  •  priorytetowe zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym,
  •  narzędzia współpracy finansowej i pozafinansowej,
  •  budżet przeznaczony na zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

JAK ZGŁOSIĆ UWAGI DO PROGRAMU?

  • Przesłać je w konsultacjach dla organizacji pozarządowych (odbywają się corocznie w okolicach września-   października).
  • Zgłosić jako propozycję zadania publicznego zlecanego organizacjom pozarządowym (możesz to zgłosić do końca czerwca każdego roku).
  • Skontaktować się z właściwą Komisją Dialogu Obywatelskiego lub Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i przedstaw swoją sugestie/postulaty.

Programy z lat poprzednich

Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy


Metryka strony i historia zmian