czym jest?

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta Łodzi z jego mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz łódzkiej społeczności.

Mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę pracy społecznej, wkładu rzeczowego i/lub finansowego.

Inicjatywa lokalna pozwala na realizację nawet najmniejszych działań wokół siebie, własnego podwórka.

Wszystko zaczyna się od Waszych pomysłów, od identyfikowania potrzeb, rozmów sąsiedzkich, od szukania inspiracji i pomysłów. Dzięki temu narzędziu wspólnie pracujemy potem nad ulepszeniem przestrzeni Łodzi i realizacją istotnych dla Was działań.


CEL INICJATYWY LOKALNEJ:

  • włączenie mieszkanek i mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych
  • wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkanek i mieszkańców danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia
  • realizacja działań zgłaszanych przez mieszkanki i mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu

Chcesz działać na rzecz swojej okolicy?

Jeśli myślisz o spotkaniach czy festynie sąsiedzkim, nowym placu zabaw dla dzieci, ogródkach warzywnych, łąkach kwietnych, ławeczkach czy progach zwalniających na Twojej ulicy to Inicjatywa Lokalna może być bardzo dobrym narzędziem.

A może chcesz podzielić się swoimi pasjami ogrodniczymi, malarskimi, majsterkowicza? Chcesz je wykorzystać w praktyce? Za pomocą inicjatywy lokalnej można sfinansować działania nie tylko małej infrastruktury ale również spotkania - te bardziej i mniej formalne.

Przykładowo:

  • poprawa przestrzeni miejskiej stanowiącej własność Miasta, np. modernizacja podwórka, budowa, rozbudowa lub remont dróg, budowa placu zabaw, remont skwerku osiedlowego, remont płotu szkolnego, itp.;
  • wydarzenia integrujące mieszkańców, np. festyn osiedlowy o charakterze kulturalnym, sportowym czy ekologicznym;
  • ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej, np. budowa budek lęgowych dla ptaków, owadów, nasadzenia zieleni;
  • edukacja, oświata, wychowanie, np. cykl zajęć edukacyjnych;


krok po kroku

INICJATYWA. JAKA JEST POTRZEBA?

Masz pomysł? Widzisz problem? Znajdź osoby chętne do działania, z którymi możesz wspólnie go rozwiązać. Pamiętaj, że muszą to być osoby mieszkające na terenie Łodzi.

PRZEDYSKUTUJCIE POMYSŁ

Stwórzcie pomysł na Wasze działanie. Mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w wykonanie inicjatywy w formie pieniężnej, rzeczowej bądź poprzez poświęcenie swojego czasu (praca społeczna).

ZBIERZCIE GRUPĘ LUDZI

Zbierzcie grupę ludzi, która zaangażuje się w realizację pomysłu. Potrzebujecie zarówno osób, które wykonają pomysł, jak i tych, którzy jedynie udzielą poparcia przy składaniu wniosku. Możecie zaprosić do współpracy również organizacje pozarządowe, za ich pośrednictwem również jest możliwe złożenie wniosku.

OPRACUJCIE PLAN DZIAŁANIA

Opracujcie plan działania, co i w jaki sposób chcielibyście zrealizować planując jednocześnie zasoby. Zaplanujcie harmonogram i wstępny kosztorys, zastanówcie się, czym dysponujecie, a co będziecie musieli pozyskać. UWAGA: Wszystkie wydatki na inicjatywę ponoszone są bezpośrednio z budżetu miasta Łodzi lub z budżetu jednostki miejskiej. Nie otrzymujecie bezpośrednio środków finansowych. Poszczególne Wydziały UMŁ zastosują Prawo Zamówień Publicznych przy wyborze wykonawcy Waszego działania. Dla przykładu: Jeśli chcecie zorganizować piknik ze wspólnym sadzeniem drzew, to Miasto zakupi drzewa i dostarczy je na piknik. Pula budżetu na 2024 rok wynosi 300 tys. zł. Przed złożeniem wniosku pomożemy Ci oszacować MOŻLIWOŚCI FINANSOWEGO WSPARCIA w momencie składania wniosku i realność CZASOWĄ na zrealizowanie inicjatywy - wydatki na Wasze działania podlegają procedurze Prawo Zamówień Publicznych, na które poszczególne Wydziały UMŁ wewnętrznie potrzebują minimum 5 tygodni. Podpowiemy Ci co możesz zrobić gdy opowiesz nam o swoim pomyśle - telefonicznie 42 638 47 80, 42 638 40 93, 42 638 56 24, 42 638 55 96 lub mailowo: dzialam@uml.lodz.pl

ZŁÓŻCIE WNIOSEK

Wzór wniosku można pobrać z zakładki poniżej na tej stronie. Wniosek z załącznikami składacie do Biura Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi / ul. Tuwima 10 / 90-003 Łódź. Do wniosku możecie dołączyć w szczególności: kosztorys, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę.

DOPRACUJCIE WNIOSEK Z URZĘDEM

W razie pytań, wątpliwości kontaktujcie się z nami telefonicznie: 42 638 47 80, 42 638 40 93, 42 638 56 24, 42 638 55 96 lub mailowo: dzialam@uml.lodz.pl. Sprawdzimy czy Wasza inicjatywa jest dobrze zaplanowana i możliwa to realizacji.

PODPISZCIE UMOWĘ

NABÓR POMYSŁÓW TRWA przez cały rok, aż do wyczerpania środków. Jeśli inicjatywa lokalna zostanie przyjęta do realizacji, wspólnie z pracownikiem Urzędu Miasta Łódź lub jednostki miejskiej doprecyzujecie kosztorys i harmonogram, a następnie podpiszecie umowę. Na tym etapie każda ze stron może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli uzna, że realizacja pomysłu jest niemożliwa z różnych przyczyn. Umowa ma charakter cywilnoprawny pomiędzy Prezydentem Miasta Łodzi a wnioskodawcą.

REALIZUJCIE I DZIAŁAJCIE!

Zmieniajcie i wzbogacajcie lokalnie swoje najbliższe otoczenie i okolicę!


to ważne!

Jeśli Wasza inicjatywa ma charakter inwestycyjny (np. remont ogrodzenia, budowa placu zabaw) skonsultujcie to koniecznie z urzędem jeszcze przed złożeniem wniosku w celu sprawdzenia czy zadanie jest w ogóle możliwe do realizacji. Część prac może wymagać dodatkowych pozwoleń czy dokumentacji.


TWÓJ WKŁAD W INICJATYWĘ LOKALNĄ

NA CZYM MOŻE POLEGAĆ ?

  • praca społeczna, np. pomagasz zasadzić drzewa
  • współfinansowanie działania, np. kupujesz kilka sadzonek drzew
  • przekazanie/udostępnienie czegoś potrzebnego do inicjatywy, np. pożyczasz sąsiadom swoje szpadle


skontaktuj się z nami!

Biuro Aktywności Miejskiej

tel. 42 638 47 80, 42 638 40 93, 42 638 56 24, 42 638 55 96

e-mail: dzialam@uml.lodz.pl


Więcej informacji


Metryka strony i historia zmian