Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi

Załącznik
do zarządzenia Nr 1938/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian